The Butterfly Button
לקחת כסף מהמדינה שלא כדין זה מותר?

שאלה מקטגוריה:

לאחרונה עזבתי את מקום העבודה ואני זכאי לדמי אבטלה.
יש לי אפשרות להרשם כאברך כולל בתקופה הזו והקצבה החודשית תועבר ישירות לכולל כתרומה.
אציין כמובן שאיני מתכוון ללמוד בכולל הנ״ל.
האם ראוי לעשות זאת?

תשובה:

שלום וברכה,

ישר כוח על השאלה החשובה ועל הזהירות בדיני ממונות החמורים.

אם אני מבין נכון את השאלה, הכוונה להירשם כאברך ומשרד הדתות יעביר תשלום לכולל עבורך ואתה תשאיר את זה בכולל כתרומה.

על פי מה שהבנתי מכללי התמיכה של משרד הדתות, התמיכה מיועדת עבור כל אברך הלומד בכולל, כך שיש כאן קבלת כסף מהמדינה לא לפי הכללים וזה בכלל גניבה מכספי המדינה.

לגבי השאלה אם מותר לגנוב כסף מהמדינה, יש שדנו שאין דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל לפי שיטות הראשונים בר”ן נדרים כח. ויש עוד שראו בזה שלטון של גזילה שלוקח כספים מאנשים שלא כדין ומחלק אותם בצורה לא שוויונית או נכונה ולכן אפשר להציל מידם, ועוד סברות כיוצא בזה על חובת העשירים להחזיק לומדי תורה וכדו’.

אמנם מסקנת הפוסקים שיש דינא דמלכותא כמו שכתב השולחן ערוך (חושן משפט סימן שסט סעיף ו) שאומרים דינא דמלכותא דינא גם בשלטון יהודי. וכך גם פסק הרב עובדיה יוסף בשו”ת יחוה דעת (חלק ה סימן סד),”ונראה שגם במדינה שאין השלטון על פי מלך, אלא על פי ממשלה הנבחרת על ידי תושבי המדינה, שייך בהם הכלל דינא דמלכותא דינא, בכל מה שנוגע לתשלומי מסים וארנוניות ומכס וכדומה.’ ובדומה לזה דעת הגרי”ש אלישיב בפד”ר חלק ו’ עמ’ 376. , ובפסקי דין של בתי הדין הרבניים בישראל חלק ה פס”ד המתחיל בעמוד 258) וכ”כ הגר”א ולדנברג בשו”ת ציץ אליעזר (חלק טז סימן מט)

גם לשיטות שלא אומרים דינא דמלכותא דינא בארץ ישראל, הרי בהעלמת מס וכל שכן בלקיחת תקציב מהמדינה יש גם משום הפסד לאנשים אחרים ויש בזה משום גזל. בפשטות כספי מדינה שייכים לציבור והלוקח מהם הרי הוא מפסיד ממון ציבור וכן כתב הגאון ר’ יעקב בלוי בספר פתחי חושן פרק א’ מהלכות גניבה ואונאה הערה ו’ בתוך דבריו “ועוד נראה שמכיון שתקציב השלטון מבוסס על המיסים הנגבים מהתושבים, יתכן שבגלל ניצול שלא כדין (ואפשר שאף בהעלמת מס) גורם להגדלת נטל המיסים על שאר התושבים, אף על פי שמסתבר שאין זה אלא גורם גם גרמא בגניבה אסור”. ושם בהערה ד’ “וכל מה שדנו הפוסקים הוא להבריח ולא לשלם המכס, אבל להוציא שלא כדין מהמלך או מהממונים על ידו לאחר שבא לידו, נראה פשוט שאפילו בשלטון שאין בו משום דינא דמלכותא אין שום היתר, ובפרט כשצריך לשקר ולזייף לשם כך’ וכך הייתה דעת הגאון ר’ זלמן נחמיה גולדברג זצ”ל.

זאת לבד מאיסורי שקר ודרכי רמייה ועוד חששות שיש בהנהגה מעין זו. וכך הייתה מסקנת הגרי”ש אלישיב שאסור לשקר ולקבל כספים שלא כדין.

ולכן כמובן שזה שאתה משאיר את הכסף בכולל כתרומה אינו פותר את הבעיה אף שאתה לא נהנה מהכסף, מכל מקום בשמך ובאמצעות הרישום שלך נלקחים כספים שלא כדין מהמדינה.

למרות האמור, אני חושב שיש רבנים שסבורים שאפשר לקחת כספים אלו ויש עוד סברא משום שהמדינה לא מקפידה על זה ולא עושה מעקב כמו שצריך וכדו’, אולם לדעתי אין זה מתיר לעשות זאת ויש להתרחק מאוד מדרך זו שיש בה קלקול והשחתה והדברים קל וחומר ממה שכתב הרמב”ם בהלכות תלמוד תורה: ‘כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה – הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וכיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא; לפי שאסור ליהנות בדברי תורה בעולם הזה’ וכל שכן שאין היתר לקחת כספים עבור ‘לימוד בכולל’ ויש בזה משום חילול השם ר”ל וכו’.

ועוד ראוי לציין לדברי האגרות משה שכתב:

בשו”ת חלק חושן משפט חלק ב סימן כט: “אבל ודאי אנחנו מוזהרים מהשם יתברך שצונו בתורתו הקדושה להזהר מליקח יותר מכפי שתנאי הממשלה קבעו ליתן, אף שיכולים להשיג יותר מאיזה פקידים שירצו להטיב להם שלא כהתנאים הקבועים, וכ”ש שאסור לשקר במספר התלמידים וכדומה, שלבד שהוא איסור גזל, הרי איכא בזה גם איסורים הגדולים של אמירת שקרים וכזבים וגניבת דעת, וגם חלול השם, ובזיון התורה ולומדיה, ואין בזה שום הוראת היתר בעולם, וכמו שהקב”ה שונא גזל בעולה – כן הקדוש ברוך הוא שונא בתמיכת התורה ולומדיה ע”י גזל, ואיכא בזה גם משום רודף את גדולי התורה ותלמידיהם הנזהרים ביותר משמץ גזל וכדומה”.

בברכה מרובה ובהערכה גדולה

שנה טובה ומתוקה

רפאל

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

מה עושה בחור שלא מתאים לישיבה?
אני בחור חרדי (לפחות מבחוץ) בן 18 אוטוטו 19. האמת אני לא יודע מה לשאול אני מאוד מבובל ומלא שאילות אני מבקש סליחה מראש על ניסוח השאלה אני ינסה לכתוב לכם כמה שיותר כדי שתוכלו להבין אותי. אז ככה בצעירותי בת”ת הייתי מהטובים ביותר בכיתה הייתי מקבל מאה בציונים מכבד...
ירידה רוחנית לפני חתונה
אני שלושה שבועות לפני חתונה. ציפתי להיכנס לחתונה מתוך עבודת השם מתוך עליה רוחנית ולא ירידה. אלא שאני מרגיש חוסר חשק לתפקד אני קם מאוחר בקושי לומד ובעקבות זאת חושש מהעתיד- איך אקים בית של תורה. זה מאוד מתסכל. ואני מאוד מפחד שלא אצליח ללמוד בכולל ושלא אנהל סדר יום....
אני מחוברת לתורה? מוכנה לחג השבועות?
הנה שבועות מתקרב ואני ניצבת שוב פעם מול עצמי האמיתי שלא מחובר לתורה, לא מחובר ללימוד תורה. אני אישה מאמינה, חרדית, מנסה ככל יכולתי לקיים מצוות קלה כבחמורה. חלקן מתוך יראה, חלקן מתוך הרגל, חלקן מחיבור למצווה, חלקן מחיבור לה’ ועל חלקן גם פחות מצליחה להקפיד. אבל לפני שבועות, כשעם...
אני יודע את החומר בישיבה אבל אני לא מאמין בעצמי
אני לומד בישיבה קטנה שיעור ג יש לי עוד מעט מבחנים בישיבות גדולות ואני מרגיש שאני יודע את החומר אל לא מאמין בעצמי יש לי חששות מה יקרא אם אני יטעה בשאלות שישאלו אותי במבחן קבלה או שישראל אותי המשגיח שאלה שאני לא ידע מה לענות לו אני מפחד שאני...
הצלחה בלימוד התורה באמת לא קשורה לכושר האינטלקטואלי?
רציתי לשאול בנוגע לאמירה נפוצה אצל רבותינו שהצלחה בלימוד התורה אינה קשורה ליכולת החשיבה אלא רק לרמת ההשקעה וההתמדה, בפועל ראיתי אנשים יחסית טיפשים ששנים מנסים ללמוד כראוי ובקושי רב מתקדמים, רציתי לשאול באיזה שלב כבר אפשר לראות את מה שדובר בו ושומעים בסיפורים על רבנים שונים? במציאות אני לא...
למה לנשים אין את הזכות להכיר וללמוד את התורה?
יש לי שאלה שמציקה לי בתקופה האחרונה. התחנכתי תמיד לכך שהתורה היא כל החיים שלנו, ובלי לימוד תורה אין קיום לעולם. אבל אם ככה קשה לי מאוד להבין למה לנשים אין את הזכות להכיר וללמוד את התורה? אני מבינה שתפקיד הנשים שונה משל הגברים אבל עדיין, הרי כל כך מדגישים...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן