The Butterfly Button
קשה לי לקבל את התשובה שהרב אמר לי!

שאלה מקטגוריה:

לפני השאלה אקדים ואומר כי תקופה ארוכה מאד חיפשתי רב בעל כתפיים רחבות ושיעור קומה שיוכל לענות לשאלותיי ובסיעתא דשמיא לפני כמה חודשים מצאתי דרך להגיע אל אחד מפוסקי הדור כדי לשטוח בפני את שאלותיי. שלחתי שאלות וקיבלתי תשובות שנכתבו בטוב טעם והקלו מעלי את משא החיים.
לפני מספר ימים שלחתי שאלה הלכתית הנוגעת גם לעניין משפחתי וקיבלתי תשובה ביקורתית ומחנכת המאשימה אותי במצב שנוצר. לטענת הרב (כביכול) הגישה שלי פגומה וממנה נובעות הבעיות.
בלעתי את העלבון. הפכתי והפכתי שוב ושוב בסיפור. ניסיתי לקיים בעצמי את ‘קבל האמת ממי שאמרה’, אך לא הצלחתי להשתכנע כי בי האשם. שאלתי לרב הייתה מנוסחת בקצרה ובודאי שלא הקיפה את כל מערכת היחסים המורכבת. נראה שמהמעט שכתבתי השלים הרב מדעתו את התמונה ונתן לה פרשנות שרחוקה מהמציאות ובעקבותיה- גם הפסיקה ההלכתית.
אני מרגישה שהרב מיהר לשפוט אותי למרות שהיו לפניו נתונים מועטים בלבד (גם את השאלה קראתי שוב ושוב כדי לבדוק אם משהו בניסוח שלה בכל זאת מעביר מסרים שגויים אך לא) ומשום כך אני מרגישה שהפסיקה שלו לא רלוונטית. אני כאובה מכך שאני מרגישה שאינני יכולה לסמוך על דעת תורה ואם כך הם פני הדברים הרי שאין במה להיאחז. מצד שני אולי לכך התכוונו חז”ל כשאמרו לנו על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל?
האם עלי להכפיף את ראשי, לקבל את הדברים ולפעול על פיהם למרות שדברי הרב מעידים כי לצערי, הוא לא מבין נכון את הסיטואציה? האם אני יכולה להתייעץ עם רב אחר?
תודה על ההקשבה ועל המענה

תשובה:

תשובה:

שלום וברכה

אני קורא את השאלה וכואב לי מאד על הסיטואציה הלא נעימה, על תחושה של חוסר אמון כשכבר משהו התחיל לקרום עור וגידים, אני יכול לתאר לעצמי את התחושות הקשות.

מנהלי האתר כיוונו אלי את התשובה דווקא מחמת שאני רב בישראל, ומהמקום בו אני נמצא אני חושב שאני יכול להסביר כמה דברים שחשוב לדעת אותם. כך תביני יותר מה שהיה אולי, ויהיה לך גם אפשרות לחשוב איך להתנהל בהמשך.

אנשים מחפשים רב, משום מה הם חושבים, שהרב שלהם צריך להיות אחד מגדולי הדור. למה? למה הם לא יכולים לשאול תלמיד חכם נגיש יותר, מישהו שהם יכולים לשאול את השאלות שלהם באופן ישיר יותר, הם יכולים להאריך ולהסביר את השאלה עם כל המכלול של השאלה, והם בוחרים לשאול את אחד מענקי התורה שבדור, חרף חוסר הנגישות וחוסר היכולת לשאול כראוי, לבקש הסברים ופירוט. למה זה קורה?

תופעה נוספת נפוצה מאד, אנשים לא שואלים רב מסוים. הם משיגים קוי טלפון של קוי הלכה ושואלים שם. הגאון רבי ניסים קרליץ זצ”ל לא הסכים לענות בטלפון תשובות, כרב בישראל אני יכול להעיד כמה חשיבות יש להיכרות קרובה עם השואל, כמה צריך להבין את השפה של השואל, כמה פניות צריך בכדי לברר וללבן לשאול עוד ועוד שאלות. לא תמיד השומע יודע לומר את הפרטים הנצרכים, לפעמים מחוסר ידע על הרלוונטיות של הפרטים, ולפעמים מהיכרות הקרובה של השואל למקרה הוא שוכח שהרב לא יודע את כל הפרטים, וכך הוא שוכח לפרט פרטים חשובים. כשיש לרב קשר עם השואל, השיח פתוח יותר ויש יכולת לענות כראוי, קורה גם פעמים שאחרי שיחה אני נזכר בעוד פרט שצריך לברר שלא ביררנו בשיחה, ואני חוזר אל השואל. קורה כמובן גם שאני טועה, וגם אז אני יכול לחזור אל השואל ולומר לו שטעיתי. כל זה לא יכול להתרחש בשאלה של פלוני אלמוני, לא מוכר, ולא ידוע.

מדוע אם כן אנשים בוחרים לשאול דווקא רבנים גדולים מאד שהנגישות אליהם קשה, או לחילופין שואלים מכל הבא ליד בקווי הלכה.

אני חושב שאמנם לשתי התופעות יכולים למצוא הסברים שונים, אבל היסוד הוא אחד, ישנה טעות בתפיסה של מה שאמרו חז”ל “עשה לך רב”. ובכן, פעמיים באותו פרק כתוב במסכת באבות “עשה לך רב”, פעם אחת (פרק א משנה ו) “יהושע בן פרחיה אומר עשה לך רב וקנה לך חבר והוי דן את כל האדם לכף זכות”. ופעם שנייה (שם משנה טז) “רבן גמליאל אומר עשה לך רב והסתלק מן הספק ואל תרבה לעשר אומדות”. נראה שיש כאן שתי נקודות שונות, רבי יהושע בן פרחיה מלמד על תוכן הקשר שאמור להיות בין הרב לתלמיד, לא לחנם הוא מדבר במקביל על קניית חבר ועל עשיית רב. בדיוק כפי שמובן לכל אחד שקשר עם חבר לא יכול להיות ללא שנרקמים קשרים אישיים אחרי היכרות והתאמה בין שני החברים. כך בדיוק “עשה לך רב”, צריך להיות בעל אופי אישי, צריך שתהיה התאמה בין הרב לתלמיד, שהם יכירו ויוכלו לשוחח. רבן גמליאל לא דיבר על אופי הקשר, אך דיבר על התוצאה, התוצאה שצריכה להיווצר מכך שיש לך רב, היא שתסתלק מן הספק. שהרב יוכל לברר לך את ספיקותיך. היה אפשר לחשוב, שהספיקות יותרו על ידי שהם יוטלו על הרב, השואל לא יסתפק כי הוא יסיר מעצמו את העול. אך המשנה ממשיכה ונותנת דוגמא להסרת ספק, “אל תרבה לעשר אומדות” כשאדם מעשר מאומד הוא עושה בלי לברר את הספק. כשהוא יודע כמה מדויק יש לו הוא מעשר מדויק ולא מספק. זה תוכן בירור הספק שיקרה על ידי שיהיה לך רב, לא שלא תסתפק כי תשאיר את הספק אצל הרב, והעיקר שתדע מה לעשות כי הוא יקח על עצמו את הספק ואתה תרגיש בטוח כי תעשה מה שהרב אמר… אלא תוכל לפשוט לעצמך את הספיקות, הרב יסביר לך ויעשה לך סדר בראש הוא יברר לך את סיפוקתיך ולא תצטרך לעשר אומדות.

בדיוק בשתי הנקודות הללו אנשים טועים. אנשים חושבים משום מה שהרב שלהם האישי צריך להיות דווקא אחד מגדולי הדור. למה? למה לא די להם ברב קטן יותר? וכי לא די להם בכך שחכמת וגדולה משלהם? האם הם זקוקים דווקא לגדול ביותר בכדי שיענה להם על שאלותיהם, האם השאלות שלהם הם כבדות משקל כל כך עד כדי כך שמי שצריך לענות על השאלות האישיות שלהם הוא מי שאמור להיות שקוע בהנהגת הדור כולו? האם לא עדיף להם מישהו פחות מפורסם, ואולי גם פחות גדול, אך מישהו כזה שאפשר לברר איתו את הספיקות כראוי? מישהו שאפשר לחזור אליו כשלא מבינים אותו, מישהו שיכולים לחוש אם הוא הבין אותך, מישהו שלבטח הצלחת להביע לפניו את השאלה כראוי, כי לא היית צריך לשאול דרך כתיבה, וגם לא דרך משמש בקודש, וגם לא הקציבו לך זמן קצר. זו לא צורה ולא דרך להכרעת שאלות. כשיש שאלה רפואית לא עושים כך. אין מי שפונה לפרופסור הגדול ביותר בארץ לכל שאלה שיש לו.

וכך בדיוק גם התופעה של השאלות בקווי ההלכה, אנשים לא מבינים ש”עשה לך רב”, זו מציאות של קשר בעל אופי אישי, וחושבים שהרב הוא מכונה של תשובות, אם כך, פונים למכונה המשוכללת ביותר, טלפון 24 שעות, כשאין היכרות עם העונה, אי אפשר לחזור אליו, ואם השיחה נותקה באמצע מאיזו סיבה בדרך כלל אתה מדבר כבר עם רב אחר, שצריך לעשות השלמות לתשובה של הרב שקדם לו…

כעת נחשוב מה קרה במקרה שלך. את חיפשת זמן רב, ומצאת אחד מגדולי הפוסקים שאפשר להפנות אליו שאלות. הייתי מציע לך לחשוב מחדש, האם את לבטח צריכה דווקא את אחד מגדולי הפוסקים? אולי הוא עסוק מידי? אולי אין לו זמן לחשוב כשהוא קורא את השאלה שלך וממילא הוא מיהר להשלים את התמונה החסרה ולכן הוא הוכיח אותך? וכי הוא לא אדם? האם הוא נביא ואמור לדעת את התמונה המלאה לבד? האם עקב ריבוי הפניות אליו לא מובן שהוא מיהר לחשוב על השלמת התמונה באופן אחר ממה שקרה באמת. תחשבי על כך, אחד מגדולי הפוסקים מפנה את זמנו לענות לכל שואל, אני בטוח שמפאת כך הוא עסוק יומם ולילה ועונה להמון בני אדם, וכי נדרש ממנו במציאות כזו לנסות להשלים תמונה, מתוך מציאות חלקית שהוצגה בפניו?

ובכן, לא על כך נאמר על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. זה נאמר רק כשלרב המשיב הגיעה שאלה עם כל הפרטים הרלוונטיים, אם חסרים פרטים שבגללם התמונה חסרה, אין טעם שתשובתו תהיה תקיפה. כשיתכן שאם תיידעי אותו בפרטים הנוספים הוא עצמו הוא יגיד לך גם כן שלא תעשי כדבריו. על ימין שהוא שמאל, נאמר במקרה והרב יודע את כל הפרטים והוא בכל אופן עונה אחרת ממה שנראה לך, אזי מה שנראה לך ימין, יתכן והוא שמאל, הרב, בחכמת התורה רואה דברים פעמים רבות מראייה עמוקה יותר, וממילא תשובתו שונה ממה שנראה לאדם הפשוט על פי אינטואיציה וללא ידע תורני מספק.

כמובן שבמקרה כזה חובה לשאול רב אחר, לומר לו את כל הפרטים ולקבל מענה מדויק.

אני הייתי מציע לך לשנות את ההנהגה שלך, ולהפסיק להפנות את שאלותייך הפרטיות לגדולי הפוסקים. אין בכך טעם, זה מפריע להם, הם צריכים להיות עסוקים בשאלות של כלל ישראל ולא להיות מוטרדים משאלות של איש פרטי.

שלא תביני נכון, לא שחלילה שאלות פרטיות לא חשובות. הן חשובות מאד. אבל תשובות פרטיות צריכות להינתן באופן פרטי ואישי, עם רב שיש לו קשר אישי ופרטי עם השואל.

אני יכול להעיד כי כמעט כל תשובה שלישית שאני נותן יכולה להשתנות בעקבות הקשר האישי שלי עם השואלים, כאשר הידע הכללי על השואל פעמים רבות תורם לי ומשנה את התמונה. וכך גם עוד פרטים חשובים שמשתנים בעקבות הקשר האישי. והעיקר, כשיש קשר אישי אפשר להסביר. לא צריך לפנות לאקשיבה לשאול על התשובה של הרב, אלא פונים לרב ושואלים אותו ומבררים אצלו את התשובה. ולפעמים תוך כדי בירור הרב יחזור בו וייתן מענה שונה.

עשה לך רב, עם אותם תנאים שאתה מבין שצריך לעשות חבר. תעשה לך רב שיכול גרום לך לצאת מן הספק.

בברכה שתמצאי מישהו באזור מגורייך תלמיד חכם נגיש, מורה הוראה מוסמך, שאפשר לשאול אותו ולברר אצלו ולשמוע מנו דעת תורה, באופן אישי ופרטי.

בהצלחה

שלמה

sh4101199@gmail.com

אני מעתיק לך לכאן משהו שכתבתי בתשובה אחרת, חלק מהדברים כפולים מהאמור לעיל אך חלק לא נכתב למעלה:

מעבר לכל האמור חשוב לדעת לא כל נושא צריך הכרעה של גדול הדור. כל אדם מכריע הכרעות רבות במשך היום, הגם שהוא לא זכה להיות אחד מגדולי ישראל… יכולת הכרעה זה דבר שצריך להיות לכל אדם. וכל אדם נורמלי… מכריע לעצמו הרבה הכרעות ביום. יש הכרעות יותר סבוכות בהם כדאי להתייעץ עם אדם אחר חכם יותר. לפעמים כדאי להיוועץ בחכם באותו התחום. אך פעמים רבות מעבר ליעוץ המקצועי כדאי להביא את ההכרעה לפני תלמיד חכם. אך, ודאי לא כל שאלה צריכה הכרעה של גדול בישראל, הבאת שאלות רבות מידי לגדולי ישראל תגרום להם שלא יעמדו בעומס. התורה כבר מעידה על כך, יתרו יעץ למשה רבינו בדיוק בגלל זה להאציל סמכויות ורק את הדבר הקשה יביאון אל משה. העצה אמנם ניתנה על ידי יתרו אבל היא התקבלה על ידי הבורא יתברך.

גדולי ישראל צריכים להכריע בעיקר על דברים הנוגעים אל הכלל כולו. בדברים פרטיים יותר יש לגשת לתלמיד חכם מובהק המכיר את השואל ושאפשר לשאול אותו יותר בפירוט וברוגע.

יתר על כן, יש תשובה לרבים, ויש תשובה ליחיד. לא כל תשובה יכול גדול בישראל לענות. הוא יודע שהתשובה שלו תתפרסם וילמדו ממנה יותר אנשים מאשר השואל שלפניו והוא צריך באחריותו לחשב את כל זה. ולכן פעמים רבות שואל יחיד מקבל את התשובה שהרבים צריכים לקבל. גדולי ישראל לא יכולים לענות לשואל הפרטי תשובות שעלולים להכשיל אנשים אחרים. ולכן בשאלות פרטיות צריך לשאול כל אחד את מורו ורבו, אם השאלה סבוכה יותר הוא ישלח ודאי את השואל לגדולי ישראל.

יאמר אדם, הסייעתא דשמיא של אדם גדול שלא יארע טעות על ידו, עדיפה לי על פני כל מומחיות, אני מעדיף לשאול אף שאין לי את היכולת להעביר את כל המידע ולסמוך על כך שלא יארע טעות לאותו גדול. אך זו טעות גדולה. כי התשובה היא עבור השואל, לא תמיד די שלמשיב יש סייעתא דשמיא לא לטעות, צריך שגם המושב יהיה בעל סייעתא דשמיא, צריך שהוא יהיה ראוי להיות כזה שלא מגיע לו שיטעו בו. קרה שאירעו טעויות גם כששאלו את גדולי ישראל, איך אירע כן? התשובה פשוטה אין אדם שלא טועה, יש בדברי המהר”ל בפירושו לאבות מקום שהוא כותב רעיון שמושתת על טעות, הוא הביא את הפסוקים בפרשת בלק באופן לא מדויק וכתב על פי זה רעיון וזו טעות. אומרים בשם השפת אמת שהדבר הזה אירע, כדי שנדע שהמהר”ל היה בן אדם ולא מלאך, ספרי המהר”ל כל כך גבוהים שהיינו יכולים לטעות ולחשוב שהם נכתבו על ידי מלאך, גלגלה ההשגחה טעות על ידו בכדי שנדע שהוא היה אדם. אין מושג כזה אדם שלא טועה, ולכן לא ראוי לשאול שאלות אדם גדול ולא להביא לו את כל המידע הרלוונטי כי גורמים בזה מכשול גדול לאותו אדם גדול על ידי שגורמים לו לטעות. אינני מקנא במי שגרם לאדם גדול וקדוש לטעות.

המציאות בה אנשים לא מוכנים לשאול את תלמידי החכמים הסובבים אותם, ומוכנים לשמוע רק הכרעות של גדולי ישראל, על עניינים פרטיים שלהם, נובע פעמים רבות מגאווה וחוסר מוכנות להיכנע לתלמידי חכמים הסובבים אותם.

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

3 תגובות

  1. שלום,
    התחברתי מאוד לתשובה, יחד עם זאת הייתי חושב שאולי כדאי להוסיף נקודה פשוטה, אם אדם נועץ עם ת”ח נגיש והוא מרגיש שלא קיבל את מבוקשו, אם בגלל שהרב לא מבין באותו תחום וכו’, אז אין מניעה וזה לא זלזול לפנות בצורה מכובדת למישהו שהוא כן אוטוריטה בתחום זה או אחר, אבל כמובן קריטי שהשאלה תישאל כיאות כדי שהתשובה תהיה מלאה ומדויקת לשואל.

  2. האמת זו תגובה יפה ומחכימה, הזדהיתי מאוד עם השואלת והחכמתי מתשובת הרב.
    אני באמת בתהליך של התחזקות ומחפשת מקור שאפשר להתייעץ איתו ולקבל ממנו דעת תורה. רציתי לשאול אם זו יכולה להיות רבנית ואם כן, איך מוצאים כזו? זה מרגיש יותר נח כי רבנית יכולה להכיר אותי טוב יותר אך השאלה אם היא מוסמכת לענות לי על שאלותיי.
    תודה רבה!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

קשה לי לקבל את התשובה שהרב אמר לי!
לפני השאלה אקדים ואומר כי תקופה ארוכה מאד חיפשתי רב בעל כתפיים רחבות ושיעור קומה שיוכל לענות לשאלותיי ובסיעתא דשמיא לפני כמה חודשים מצאתי דרך להגיע אל אחד מפוסקי הדור כדי לשטוח בפני את שאלותיי. שלחתי שאלות וקיבלתי תשובות שנכתבו בטוב טעם והקלו מעלי את משא החיים. לפני מספר ימים...
איך שואלים שאלת רב?
רוצה לדעת איך בדיוק שואלים שאלת רב. אציג כאן שאלה לדוגמא כאשר המטרה היא לא מה התשובה ההלכתית שבזה אתם מעדיפים שלא להתעסק אלא יותר על צורת השאלה. ישנם באיזור הרבה מניינים. לאחרונה בית כנסת מסוים רצה לפתוח גם אצלו מניין אז הוא פירסם ואני התקשרתי וביררתי מספר פרטים על...
הרב פוסק לי אחרת ממה שאני לומד בהלכה
מה אני אמור לעשות כשאני רואה בהלכה דעה מסויימת שנכתבה ללא חולק ואז הרב פוסק לי לעשות הפוך? ובחדא מחתא מחד גיסא מעודדים את הציבור ללמוד הלכות, ומאידך גיסא מעודדים אותם שלא לפסוק ע”פ ההלכה שלמדו אלא להציג כל שאלה לרב. ממה נפשך. אם אני לא אמור לפתוח ספר ולפסוק...
הרב קוק וההתנגדות אליו אך לא למקביליו
יש לי שאלה שאני מנסה להבין בראי ההיסטוריה. הראיה קוק היה אדם גאון חרדי לאומי מחמיר שהייתה התנגדות אליו במיוחד בקרב העדה. שאלתי הראשונה היא נראה על פניו צביעות שכן הראיה קוק לא היה החרדי הציוני היחיד בדורו. המון היו חרדים ציונים כמו הרב אפשטיין,הרבנים מלצר,אדמורי רוז’ין,הרב כשר,הרב חרלפ,הרב פראנק...
האם תשובה של רב נקיה משיקולים אישיים?
קודם כל תודה על האתר הנפלא והתשובות המכילות והשיח המרומם שהם נותנות. אני בחור רווק בן 25 בשידוכים ודי בונה את העולם ההשקפתי התורני שלי בעצמי. ולאחרונה אני יותר מבין שאין לי מקום להתייעץ עם רבנים. אני לא בדיוק מאמין בהם, שהם יוכלו לתת לי תשובה אמיתית, המתאימה לי מהמקום...
למה אין לי בחירה על עצמי כאישה?
שאלה חשובה לי: ילדתי לפני חצי שנה, הרב שלנו התיר לי רק שנה למנוע. האמת שמאד קשה לי ,המעבר, להיות לאמא , להיות רק סביב התינוק , בלי זמן לטפל בבית לבשל , לעבוד בעסק , כאחת שלפני עשתה, ופעלה , והרוויחה ,בבת אחת להיות בבית ,( כן , גם...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן