The Butterfly Button
נבואה לאחרית הימים שנשמעת לי סותרת את המצב האידיאלי

שאלה מקטגוריה:

בס”ד

שלום כבוד הרב
רציתי לשאול שאלה שמטרידה אותי מאוד בעניין עקרון מודל הזוגיות ביהדות, בתורה
קראתי קצת בספר ישעיהו כדי ללמוד על נבואות אחרית הימים לעתיד לבוא, ובפרק ד’ כתוב:
א וְהֶחֱזִיקוּ שֶׁבַע נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד, בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר, לַחְמֵנוּ נֹאכֵל, וְשִׂמְלָתֵנוּ נִלְבָּשׁ: רַק, יִקָּרֵא שִׁמְךָ עָלֵינוּ–אֱסֹף, חֶרְפָּתֵנוּ.
מהמפרשים משמע שיהיו הרבה יותר נשים מגברים בפי כמה בעקבות איבוד חללים רבים גברים במלחמה רחמנא לצלן שלא יהיה ושיהיו הרבה אלמנות חו”ש עד כדי כך שיהיו נישואין עם ריבוי נשים שלא תהיה חרפה לאשה להשאר בלא בעל

האם נבואה זו נחשבת לנבואת זעם ואין היא חייבת להתקיים?
דבר שני לא מובן לי איך אפשר להסתדר במציאו כזאת וודאי שלא איך אפשר לראות אותה כאידילית, הרמונית ושלווה
הייתי בטוחה שמעמד האשה הנמוך הוא חלק ממצב של גלות ועתיד להשתנות…
האם זה שלב בדרך לגאולה השלמה? או שהמצב הזה יכול להוות חלק מהגאולה השלמה בהתחשב בכך שהשם יסיר הקנאה התחרות וצרות העין מהלבבות ואז ממילא דברים יסתדרו?
בכל זאת, האם זה אידאל שלגבר יהיה ריבוי נשים?
ברעיון גבר ואשה משלימים להיות נשמה אחת, איך זה מתבטא בסוג כזה של נישואים?
איך מעשית זה יכול להתבצע, לכל אשה מוקצה יום אחד של ייחוד עם הבעל בשבוע?
והאם זה לא פחיתות מעמד לאשה לחיות בנישואין כאלה בתור עוד אחת מרבות?
מדוע לאישה אין זכות לבלעדיות בקשר?

תשובה:

לשואלת היקרה שלום רב,

השאלה שלך מקורית ומעניינת והיא נוגעת בנושא רוחני ועמוק שנקרא אחרית הימים. מרגש מאד שאת מתעניינת בצורת הקיום שלנו באחרית הימים, שמצד אחד מאד רחוק מאתנו, ומצד שני זאת הכנה לתכלית החיים שלנו, שהרי אחרית הימים – ימות המשיח, הם הכנה לקראת העולם הבא!

ניכר מתוך הניסוח של השאלה שאת אשה עם רמה רוחנית מיוחדת, והרבה יראת שמים ואמונה טהורה ועמוקה. ואכן, במצב רוחני ונפשי כזה, מתוך נכונות לקבל ולהפנים, אפשר לנסות וללמוד קצת על צורת הקיום באחרית הימים.

אחרי שנבין את צורת הקיום באחרית הימים, נוכל גם לקבל מענה לכל השאלות הנוגעות לחיים בתקופת ימות המשיח – אחרית הימים. בהמשך אתייחס גם לנבואה מספר ישעיהו שהבאת בשאלתך.

מחמת העיסוק בצורת קיום מופשטת ושונה ממה שאנחנו מכירים, אני רוצה להביא את הדברים כפי שהם כתובים במקורות כדי להיות קרוב ככל שניתן לשורש הדברים. ברשותך, אצטט את המקורות העוסקים בנושא, ובעקבותם אוסיף ביאורים הנדרשים.

הקדמה: ימות המשיח – תחיית המתים – עולם הבא

בתחילת הדברים חשוב להבין את סדר המאורעות של אחרית הימים. השלב הראשון באחרית הימים הם ימות המשיח – קיבוץ גלויות, החזרת מלכות בית דוד, בנין בית המקדש, וגילוי מציאות ה’ לכל העולם. השלב השני הוא תחיית המתים – כל המתים יקומו לתחיה. השלב האחרון הוא מעבר לעולם הבא – עולם השכר והנצח, עולם שכולו רוחני ורק הנשמה שולטת בו והאדם נמצא בדרגת מלאך.

סדר המאורעות האלו הם תהליך אחד שלם שבו הרוחניות מתגברת בהדרגה, והגשמיות הולכת ומתמעטת, האדם והבריאה הופכים להיות יותר רוחניים ופחות גשמיים, הן בהכרה השכלית והן במערכת הרגשית. מטרת כל התהליך הזה הוא להכין את האדם לקראת חיי העולם הבא – חיים רוחניים של נשמות ללא השפעה גשמית כלל, כפי שמבואר בדברי חז”ל (תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז): “לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הבא אין בו לא אכילה ולא שתיה ולא פריה ורביה ולא משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה”.

בתהליך הזה, כאמור, הגשמיות הולכת ומתבטלת, כלומר, יש תהליך של ביטול היצר הרע, הקנאה, כבוד, תאוה, שנאה וכד’, יחד עם התפתחות הדרגתית של אהבה, שלום, אחדות, קשר עם הקב”ה וכד’. חשוב להבין שיש כאן תהליך המכין לקראת החיים בעולם הבא.

ימות המשיח

[] רמב”ם (יד החזקה הלכות תשובה פרק ט) מסביר את ענין הברכות והקללות הכתובות בתורה כהקדמה לענין ימות המשיח:

“מהו זה שכתוב בכל התורה כולה אם תשמעו יגיע לכם כך ואם לא תשמעו יקרה אתכם כך וכל אותן הדברים בעולם הזה כגון שובע ורעב ומלחמה ושלום ומלכות ושפלות וישיבת הארץ וגלות והצלחת מעשה והפסדו ושאר כל דברי הברית… וביאור הענין:

הקב”ה נתן לנו תורה זו עץ חיים היא וכל העושה כל הכתוב בה ויודעו דעה גמורה נכונה זוכה בה לחיי העולם הבא ולפי גודל מעשיו ורוב חכמתו הוא זוכה, והבטיחנו בתורה שאם נעשה אותה בשמחה ובטובת נפש ונהגה בחכמתה תמיד, שיסיר ממנו כל הדברים המונעים אותנו מלעשותה, כגון חולי ומלחמה ורעב וכיוצא בהן, וישפיע לנו כל הטובות המחזיקות את ידינו לעשות התורה, כגון שובע ושלום ורבוי כסף וזהב, כדי שלא נעסוק כל ימינו בדברים שהגוף צריך להן אלא נשב פנויים ללמוד בחכמה ולעשות המצוה כדי שנזכה לחיי העולם הבא.

נמצא פירוש כל אותן הברכות והקללות על דרך זו, כלומר אם עבדתם את ה’ בשמחה ושמרתם דרכו, משפיע לכם הברכות האלו ומרחיק הקללות מכם עד שתהיו פנויים להתחכם בתורה ולעסוק בה כדי שתזכו לחיי העולם הבא וייטב לך לעולם שכולו טוב ותאריך ימים לעולם שכולו ארוך ונמצאתם זוכין לשני העולמות לחיים טובים בעולם הזה המביאים לחיי העולם הבא”.

= ביאור: כדי להבין את תקופת ימות המשיח מקדים הרמב”ם הקדמה חשובה. כל הברכות של התורה מטרתם לאפשר לאדם להיות פנוי מהעיסוק בעניני העולם הזה כדי לאפשר לו לעסוק בנחת בקיום התורה ובמצוות, כדי שבאמצעותם יזכה לחיי העולם הבא. כלומר, ע”י עיסוק בתורה ובמצוות האדם מזכך את החומריות ומפתח את הרוחניות – וזה מכין אותו לחיי העולם הבא, שהם חיים רוחניים של נשמות.

[] המשך דברי הרמב”ם:

“ומפני זה נתאוו כל ישראל נביאיהם וחכמיהם לימות המשיח, כדי שינוחו ממלכיות שאינן מניחות להן לעסוק בתורה ובמצות כהוגן, וימצאו להם מרגוע, וירבו בחכמה, כדי שיזכו לחיי העולם הבא, לפי שבאותן הימים תרבה הדעה והחכמה והאמת, שנאמר, כי מלאה הארץ דעה את ה’, ונאמר ולא ילמדו איש את אחיו ואיש את רעהו ונאמר והסירותי את לב האבן מבשרכם”.

= ביאור: ימות המשיח הם תקופה של הסרת כל המעכבים הגשמיים לעבודת ה’, בפרט שיעבוד מלכויות. זאת תקופה של עבודת ה’ מתוך הרחבת דעת ומנוחת הנפש, כאשר מציאות הקב”ה מתגלה לכל העולם. וכל זאת אינה אלא הכנה לקראת החיים הרוחניים של העולם הבא.

[] רמב”ם יד החזקה הלכות מלכים פרק יב:

“לא נתאוו החכמים והנביאים ימות המשיח לא כדי שישלטו על כל העולם, ולא כדי שירדו בעכו”ם, ולא כדי שינשאו אותם העמים, ולא כדי לאכול ולשתות ולשמוח, אלא כדי שיהיו פנויין בתורה וחכמתה ולא יהיה להם נוגש ומבטל כדי שיזכו לחיי העולם הבא…

= ביאור: החכמים והנביאים וכל ישראל מתאווים לימות המשיח מסיבה אחת בלבד – להיות פנויים לעבודת ה’ כדי לזכות לחיי העולם הבא!

[] המשך דברי הרמב”ם:

ובאותו הזמן לא יהיה שם לא רעב, ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר, ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה’ בלבד, ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה’ כמים לים מכסים”.

[] רמב”ן על דברים פרק ל פסוק ו: ומל ה’ אלקך את לבבך:

“אבל לימות המשיח, תהיה הבחירה בטוב להם טבע, לא יתאוה להם הלב למה שאינו ראוי, ולא יחפוץ בו כלל, והיא המילה הנזכרת כאן כי החמדה והתאוה ערלה ללב, ומול הלב הוא שלא יחמוד ולא יתאוה, וישוב האדם בזמן ההוא לאשר היה קודם חטאו של אדם הראשון, שהיה עושה בטבעו מה שראוי לעשות, ולא היה לו ברצונו דבר והפכו…

ולכך אמר עוד (ירמיהו לא לג) והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה’, כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם, ובידוע כי יצר לב האדם רע מנעוריו וצריכים ללמד אותם, אלא שיתבטל יצרם בזמן ההוא לגמרי… וכן נאמר ביחזקאל (לו, כו ) ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם וגו’ ועשיתי את אשר בחקי תלכו, והלב החדש ירמוז לטבעו, והרוח לחפץ ולרצון…”

= ביאור: המצב הרוחני והנפשי בימות המשיח – ביטול המידות הרעות והיצר הרע. בימות המשיח האדם יחזור למצב הרוחני של אדם הראשון לפני החטא ! והרי האדם הראשון לפני החטא עשה בטבעו רק את רצון ה’ בלבד מחמת דרגתו הרוחנית העליונה, ללא תאוות, יצרים ומידות רעות (למעט חטא עץ הדעת שהוא ענין עמוק ונשגב).

צורת חיים באחרית הימים – ימות המשיח

צורת החיים באחרית הימים וימות המשיח שונה מאד מצורת החיים שלנו עכשיו. באחרית הימים היצר הרע וכל המידות הרעות יתבטלו בהדרגה, ואילו המידות הטובות של אהבה, אחדות, שלום, הכרת מציאות ה’ וקשר עם הקב”ה ילכו ויתפתחו. לכן צורת החיים תהיה נעלה הרבה יותר מצורת החיים שלנו עכשיו, פחות גשמית, חומרית ואגוצנטרית, והרבה יותר רוחנית, עם מודעות למציאות הקב”ה, ורצון בסיסי לתת אהבה לכל הסביבה החברתית.

לכן, באופן כללי קשה מאד לקחת תיאורים מצורת החיים באחרית הימים ולבחון אותם לפי צורת החיים שלנו. באחרית הימים האפשרויות תהיינה הרבה יותר רחבות ממה שאנחנו מכירים, והכל מתוך לב טהור, ונשמה המחפשת רק התפתחות רוחנית וקשר עם הקב”ה.

נבואת ירמיהו פרקים ב- ד

פרק ב, פסוקים א – ו:

(א) הַדָּבָר אֲשֶׁר חָזָה יְשַׁעְיָהוּ בֶּן אָמוֹץ עַל יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם:

(ב) וְהָיָה בְּאַחֲרִית הַיָּמִים נָכוֹן יִהְיֶה הַר בֵּית יְהֹוָה בְּרֹאשׁ הֶהָרִים וְנִשָּׂא מִגְּבָעוֹת וְנָהֲרוּ אֵלָיו כָּל הַגּוֹיִם:

(ג) וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר יְהֹוָה אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב וְיֹרֵנוּ מִדְּרָכָיו וְנֵלְכָה בְּאֹרְחֹתָיו כִּי מִצִּיּוֹן תֵּצֵא תוֹרָה וּדְבַר יְהֹוָה מִירוּשָׁלִָם:

(ד) וְשָׁפַט בֵּין הַגּוֹיִם וְהוֹכִיחַ לְעַמִּים רַבִּים וְכִתְּתוּ חַרְבוֹתָם לְאִתִּים וַחֲנִיתוֹתֵיהֶם לְמַזְמֵרוֹת לֹא יִשָּׂא גוֹי אֶל גּוֹי חֶרֶב וְלֹא יִלְמְדוּ עוֹד מִלְחָמָה:

(ה) בֵּית יַעֲקֹב לְכוּ וְנֵלְכָה בְּאוֹר יְהֹוָה:

(ו) כִּי נָטַשְׁתָּה עַמְּךָ בֵּית יַעֲקֹב כִּי מָלְאוּ מִקֶּדֶם וְעֹנְנִים כַּפְּלִשְׁתִּים וּבְיַלְדֵי נָכְרִים יַשְׂפִּיקוּ:

מבואר במפרשים (מלבי”ם, מצודת דוד, רד”ק): בפרק זה, פסוקים ב-ד, מתאר הנביא כיצד באחרית הימים כל העמים ילכו בדרך ה’. וכתוצאה מכך הנביא מעורר את עם ישראל שילמדו ממה שעשו העמים, וגם הם ילכו בדרך ה’ ויחזרו בתשובה. מפסוק ד והלאה ובהמשך כל הפרקים הבאים הנביא מוכיח את עם ישראל. לכן בפסוק ה כתוב: בֵּית יַעֲקֹב לְכוּ וְנֵלְכָה בְּאוֹר ה’, תחילת התוכחה לעם ישראל.

כלומר, נבואת אחרית הימים נמצאת רק בפרק ב, פסוקים ב-ד. כל שאר הפסוקים והפרקים בהמשך הם תוכחה לעם ישראל.

הפסוקים שהצגת בשאלה (פרק ד, פסוק א): וְהֶחֱזִיקוּ שֶׁבַע נָשִׁים בְּאִישׁ אֶחָד בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר לַחְמֵנוּ נֹאכֵל וְשִׂמְלָתֵנוּ נִלְבָּשׁ רַק יִקָּרֵא שִׁמְךָ עָלֵינוּ אֱסֹף חֶרְפָּתֵנוּ – אינם שייכים לאחרית הימים, אלא חלק מהתוכחה לעם ישראל וחלק מהעונש הצפוי אם לא יחזרו בתשובה.

סיכום

לשואלת ,

אמנם הפסוקים שהבאת בשאלה אינם קשורים לאחרית הימים, אך השאלה נכונה גם באופן כללי כאשר אנחנו נתקלים בתיאורים הנוגעים לאחרית הימים, תחיית המתים, והעולם הבא, תיאורים הרחוקים מצורת החיים שלנו, והדבר מעורר אצלנו תמיהות שונות.

אני מקווה שבאמצעות הרחבת הדברים ותיאור התהליך הרוחני של תקופת אחרית הימים הצלחתי לתת לך כלים כיצד להבין את הנאמר בדברי הנביאים וחז”ל ביחס לתקופות אלו.

בהצלחה,

ישראל ל.

yisraell613@gmail.com

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

איך אפשר "להתבשם" כדת היום בצורה מיטבית ויעילה?
עוד רגע קט מגיע חג פורים עליז ושמח ואני קצת נבוך הכיצד אוכל לקיים את מצוות היום בצורה מיטבית אך עם מינימום תופעות לוואי ומבלי כל הבחילות וההקאות כמו גם ללא ביטול ברכה”מ ק”ש של ערבית ותפילה בציבור. אציין כי היו שנים בהם אכן הצלחתי לעבור את היום יחסית בשלום...
שאלות בעניין מוות
שלום רב, אני בחור חרדי, למדתי בישיבה ומשתדל ללמוד כל הניתן. לפני כחודש איבדתי את אימא שלי והחלו לעלות המון שאלות. הייתי שמח לשאול ולקבל תשובות מבוססות. 1. האם כבר במעמד הר סיני כאשר היינו שם עם הנשמות התאומות שלנו, היינו גם עם ההורים? ידענו מי יהיו ההורים שלנו? 2....
לסיים את החיים בתקופה הכי טובה?
אני רוצה למות.. ולא בגלל שקשה לי בחיים לא בגלל דכאון או משהו בסגנון אני לא מתכוונת להתאבד ח”ו אבל אני בזמן אחרון התחלתי לחשוב . אני טובה אני עושה הרבה מצוות אבל גם עושה הרבה עבירות אבל בדיוק עכשיו חודש אלול שמעתי שיעורים מרגישה באמת באמת טובה אבל עדיף...
אני חרדה מראש השנה!!
יש לי שאלה שממש מציקה לי. ותודה על הפלטפורמה הנהדרת והיחידה הזאת, הצלת נפשות.. אלול עושה לי חרדה. אבל לא חרדה טובה בעיני, חרדה שאני מפחדת מראש השנה, מפחדת מעונשים, מזה שאומרים אימת הדין, מלשמוע שופר , מזה שקובעים מי יחייה מי ימות וכ’.. ולמען האמת , החרדה הזאת לא...
איך להגיע מוכן לראש השנה?
לקראת ראש השנה אני מרגיש מבולבל, רוצה לעשות סדר ולקחת על עצמי דברים ובנוסף לחזור בתשובה על דברים מסויימים ולעשות דברים. פשוט לא יודע לעשות סדר בדברים, אילו דברים לקחת על עצמי? מה צריך לזכור ולדעת לפני ראש השנה וגם בזמן ראש השנה שדנים את האדם, כשאומרים לעשות תשובה, אף...
מה המשמעות של החיים? בשביל מה אנחנו חיים?
מה המשמעות של החיים? מציק לי שזה החיים, אני לא מוצאת בהם עניין, (יש לי חיים ממש טובים, אני מאוד חכמה, טובה, אוהבים להיות לידי, יש לי הורים טובים, סביבה טובה, יש למשפחה כסף אני דיי מקבלת כל מה שאני רוצה, התקבלתי לעבודה שרציתי, סיימתי תואר במדעי המחשב בהצטיינות, (כאילו...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן