תחיית המתים וגלגולי נשמות

מדוע אין בחוקי התורה ולו מצווה אחת העוסקת בתחיית המתים ובגלגול נשמות, כפי ששמעתי ממטיפים רבים על העיקרון היסודי שבאמונות אלה.