אנחנו מקימים את המצוות כמו שהשם התכוון?

האם יש אסמכתא לכל המצוות שלנו ואני מדבר על המצוות שהגיעו עם השנים בגלות. שבת, כל התוספות של הכשרות, אבל בעיקר רציתי לשאול על שבת.. הרי אין לנו באמת אסמכתא איך אלוהים רוצה את השבת אם הוא בכלל רוצה? אנחנו רק משערים. אין הוכחה לכלום בנושא זה כמו לשאר המצוות. אשמח למענה