האם חלילה יש יותר פגיעות בציבור החרדי?

יש הרבה פגיעות בציבור החרדי?
אנשי טיפול סביבי מדברים על פגיעות (בילדים/ות וכו') במגזר החרדי באחוז גבוה יותר מהציבור הכללי. השתקה, חוסר טיפול והתנהגות של כת.
אנחנו כאלה? למה זה קורה אצלנו?
מה זה אומר עלינו?