להצטלם לפרסומת זה רע?

מדוע במגזר החילוני, גבר שמצטלם לפרסומות (דוגמן בלע"ז) הרי הוא כתובת לשידוכים… (בחורות בלע"ז) ומשא"כ בעולמם של חרדים, בחור שרק מעיז להצטלם לפרסומת כלשהן הריהו מנודה וכל שכן בשידוכים מאן דכאר שמיה,