The Butterfly Button
תחושות מול קיצוניות

שאלה מקטגוריה:

בימים האחרונים אנו נחשפים שוב – ביתר שאת – לקבוצות מיעוט קולניות בקרב המגזר הליטאי ישיבתי (שאף אני משתייך אליו בגאון), שמפגינים בצמתים ובכבישים ומתעמתים עם שוטרים באופן מביש ביותר (קריאות “נאצים” ועוד), כשבפיהם טענות שונות על גזירות שמד נוראיות מצד שלטונות המדינה על עולם הישיבות (גזירת הגיוס / גזירת החינוך הטהור ועוד), מצב זה מעלה אצלי כמה נושאים שאשמח לקבל התייחסות אליהם, וכדלהלן:
היות ואני נדרש להיפגש ולהימצא בקשר עם אנשים שונים ממגזרים אחרים (דתי / חילוני) אינני יודע את נפשי להסביר בפניהם כיצד יתכן שחרדים שנראים יראי שמיים בדיוק כמוני (ואולי אף יותר) מתנהגים בצורה מבישה כזו באופן שיטתי (ואני לא מדבר על נטורי קרתא שסגנונם ידוע לכולם), ברור לי שזה שורש פורה ראש ולענה שצמח מתוך עולם הישיבות ממש – אשר פיהם דיבר שווא וימינם ימין שקר, ורוממות א-ל בגרונם…
שאלה שניה שהיא למעשה השורש של שאלה 1 – אינני יודע כיצד להסביר דבר זה לעצמי ולילדי, איך קורה כדבר הזה שעמלי תורה מתוך עולם הישיבות שגדלתי בו נהפכו לאנשים משונים כל כך בעלי חשיבה מעוותת שלא מתקבלת על הלב עד כדי שהם בטוחים בצדקת דרכם להפגין בפומבי באופן מביש כזה, איך אנו נשמרים שדבר כזה לא יקרה לילדינו לכשיבואו לתוככי עולם הישיבות.
בנוסף, אם עד היום הייתי גאה בלבוש הישיבתי, מאחר והוא סימל בעיני את האדם בעל האישיות הפנימית שעובד על מידותיו, והדר ורצינות תורנית חופפים עליו, הנה כעת לבוש זה מסמל לעיני כל את החיצוניות הקולנית שכוללת אלימות וחסימת כבישים וניבול פה באופן המביש ביותר, אולי עדיף לחזור ללבוש תפילין כל היום ולהשאיר את הכובע וחליפה בארון….

תשובה:

שלום לך,

שאלתך תפסה אותי בדיוק באותו מקום בו אתה נמצא, נבוך ומבולבל. אני מסתכל על ההפגנות הפראיות ותמה לעצמי היכן למד נער בן שש עשרה לכנות שוטר “נאצי”? מי הם אלה ששולחים את הצעירים הללו להתכתש עם המשטרה תוך סיכון גופני ונפשי? באיזו הצדקה הם מונעים מאנשים להגיע לביתם לאחר יום עבודה מתיש? מניין מקבל הבטאון שלהם, “הפלס”, את הסגנון הפרוע ואת הדמיון המפותח הבונה עולם מדומיין שלם שבו כל חילוני רוצה לעקור את הדת, ושכל ביקור בלשכת הגיוס כרוך בהסתה אימתנית להתגייס? ולצערי האלימות והכוחנות הזו איננה נחלתם הבלעדית של קבוצת המיעוט המדוברת. סטנדרים התעופפו בפוניבז’ משני הכיוונים, ואברכים תמימים סולקו מכוללים רק בגלל שלא הצהירו אמונים לצד הנכון.

ובמקביל אני מוכרח לומר שיש לי היכרות קרובה עם כמה אנשים המשתייכים לקבוצה המדוברת. אנשי מעלה, חברותיים, נחמדים, עדינים, שמחים לעזור לכל דורש, יראי אלוקים ועמלי תורה. אני מניח שגם הם השתתפו בהפגנות המדוברות (אם כי ברור לי כשמש שהם לא הגיעו לידי תגרות ידיים ולא לידי הלבנת פנים). כיצד זה יוצאות פעולות פסולות מתחת ידיהם של אנשים טובים?

ראשית, חשוב לנסות להבין את הרקע להלך הרוח של הקבוצה הזו. החברה החרדית גדלה מאד ב”ה ומתקשה להמשיך להתנהל באותה רוח מגובשת בה היא התנהלה במשך עשרות שנים. אנו עדים לשינויים בתחום היציאה לעבודה, בפתיחות ללימודים אקדמאיים, בחשיפה לתכנים חיצוניים, בהשתלבות בצבא, ובתחומים נוספים. יש השמחים בשינויים הללו ומברכים עליהם, אך ישנם רבים מאד המתבוננים במגמות הללו בחשש גדול מפני הסחף שהן עשויות ליצור וחרדים לעתידה של היהדות החרדית. גם בקרב החוששים יש הסומכים על גדולי תורה ידועים שידעו כיצד לשמר את הקיים מול הסחף, ויש הסבורים שהתגובה חייבת להיות נחרצת ובלתי מתפשרת. חז”ל לימדונו ש”כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות”. לכל אדם אישיות שונה המורכבת מנטיות נפש, מרקע חברתי, מחינוך, מזכרונות ומנסיון חיים. שני אנשים שעומדים בפני סיטואציה דומה עשויים להגיב באופן שונה לחלוטין כתוצאה מהבדלים כאלו. מסתבר שקיימת קבוצה לא מבוטלת של אנשים, רובם יראי אלוקים, אנשי אמת, טובים וישרים, שנוטים לראות במצב הנוכחי איום נורא על הדת, איום שדורש תגובה נחרצת ותקיפה. קבוצה זו אכן מתקרבת, כפי שרמזת, לטרמינולוגיה ולשיטות של חוגי נטורי קרתא.

אך אל לנו להתבלבל. העובדה שאני יכול להבין מהיכן נובע הלך הרוח של האנשים הללו, אין בה להצדיק אותם. הבנה איננה הצדקה. בתווך, בין כלי תעמולה פראיים מחד לבין נערים המנוערים מן החכמה מאידך, עומדים אנשים טובים. אנשים אלו מסתייגים אמנם ממעשי בריונות ואלימות פיזית ומילולית, אך בפועל שותפים ביצירת מצבים המוציאים מהאדם את הרע שבו. הייתי גם מצפה מהם למידה רבה יותר של ביקורת על מנת להבחין בתעמולת הזוועה הפראית המציפה את כלי התקשורת שלהם. עדינות הנפש של בן תורה אמורה הייתה להורות להם דרך אחרת. גם אם המאבק העקרוני שלהם צודק, ואינני בא להביע דעה לגבי עצם המאבק, הרי שצורת ההתנהלות שלו פסולה. קשה לראות אנשים שמסתכלים על מופע של התפרעות וחילול השם ורואים בו מחאה לגיטימית וקידוש ה’. המעשים הקשים נעשים על ידי השוליים, אבל זה לא פוטר מאחריות את אלה שמהווים את בית הגידול שלהם.

כלל נקוט בידינו שאין לנו תמיד יכולת לתקן את העולם, אבל אנחנו יכולים להתבונן בעולם וללמוד לגבי עצמנו. מי יודע אם מעז לא יצא לבסוף מתוק, כאשר הציבור שלנו יראה את התופעות המדוברות ויחשב חשבונו של עולם כיצד הגענו למקום כזה, והאם אנו עצמנו איננו נופלים באותן מלכודות במחוזות אחרים. כל אחד יכול ללמוד לקחים שונים, אך ברשותך אשתף כמה ממחשבותי.

מחשבה אחת עוסקת בנחיצות קיומו של סולם עדיפויות. המשגיח שלי בישיבה היה מדבר על “בן תורה בכל ההיקף”. תורת ה’ תמימה וכוללת בתוכה התייחסות למגוון היבטים בחיי האדם. כאשר לוקחים ערך מסויים, רעיון אחד, מקדשים אותו והופכים אותו לחזות הכל, אי אפשר שלא ייפגעו החלקים האחרים של התמונה, של דמותו הראויה של בן תורה. הוי מחשב שכר עבירה כנגד הפסדה והפסד מצווה כנגד שכרה. כאשר ערכים שונים מתנגשים חייב האדם לשקול את המחירים ולקבל הכרעה שלוקחת אותם בחשבון. המחזה של גידולי פרע שצומחים בין ערוגות הישיבות מעוררת את הצורך להבטיח שילדינו ידעו להבדיל בין טוב ובין רע, בין קודש לבין חול ואפילו בין קודש לקודש, בין קודש שמגיע ממקום טהור ומוביל לתוצאות רצויות לבין קודש בלתי נשלט, אש בוערת המכלה את כל שנקרה בדרכה.

כמו כן אני למד על כוחה של תעמולה, על מצב בו אנשים שניזונים מכלי תקשורת מתלהם וצעקני מאבדים בהדרגה את יכולת האבחנה בין מציאות לבין דמיון, בין התראה מפני סכנה אמיתית לבין אובססיה, בין סגנון מכובד וביקורת לגיטימית לבין טרמינולוגיה אלימה וגסת רוח. אני לומד, ומשתדל לבחון גם כלי תקשורת אחרים באמת מידה ביקורתית כזו.

אז לשאלתך כיצד ניתן להסביר את התופעות הללו, אלה אולי תובנות שיכולות להסביר את התופעות שהיינו עדים להם. השילוב של תעמולה פרועה עם ראיית חד מימדית עשוי בהחלט להביא גם אנשים טובים למחוזות לא טובים. כתבת גם שאתה מתבייש להסתובב בלבוש ישיבתי. זו תחושה מובנת, אך חובתנו לעת הזאת היא דווקא להמשיך בדרכנו, להתבונן סביב, ללמוד ממה שקורה סביבנו, ולחזק את כל אותן המידות הטובות ועדינות הנפש הנטועות בחינוך הישיבתי, תכונות שנפגעו לאחרונה. השריפה פרצה בתוכנו והיא מלחכת בקצה המחנה, האם זה הזמן לערוק ולהמלט מהעיירה? להיפך! זה הזמן לקחת אחריות לשקם ולתקן. העובדה שיש אנשים כמוך בקרבנו מעניקה לכולנו תקווה גדולה שגם על המשבר הזה נגע להתגבר ולצאת ממנו מחוזקים ובריאים יותר.

אני מאחל לכולנו שנדע להפיק טוב מהמצב, ללמוד ולחדד תובנות, ולהפוך לאנשים טובים יותר עבורנו, עבור משפחותינו ועבור החברה כולה.

בברכה,

גרשון

gporush@cisco.com

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

5 תגובות

 1. השאלה הראשונה שעלתה לא קיבלה התייחסות מספקת לדעתי: היות ואני נדרש להיפגש ולהימצא בקשר עם אנשים שונים ממגזרים אחרים (דתי / חילוני) אינני יודע את נפשי כיצד להסביר בפניהםאת העובדה שחרדים שנראים יראי שמיים בדיוק כמוני (ואולי אף יותר) מתנהגים בצורה מבישה כזו באופן שיטתי?

 2. שלום חיים,

  אתה חש חובה להסביר לשואלים את העובדה שאנשים שנראים כמותך עושים מעשים לא ראויים? אתה יכול להתחמק ולומר שמדובר בקבוצה קטנה והזויה, אבל אתה יודע שזה פשוט לא נכון. מדובר בקבוצה משמעותית ואידיאולוגית.

  אבל הקושי איננו מול אחרים אלא מול עצמנו. האם אני יודע להסביר לעצמי כיצד קורה שאנשים שישבו לידי בישיבה מגיעים לידי כך? שהשכן ממול, שהאברך החייכן מבית הכנסת, גם הם חלק מקבוצה הזו? הביקורת שמגיעה מבחוץ היא אמיתית וכואבת ולא תמיד יש עליה תשובה. גם לא תמיד חייבים להצדיק ולהסביר. לפעמים אפשר לקבל ביקורת. רמזתי בתשובתי לכמה נקודות בדרך ההתנהלות שלנו שאפשר שהביאו למצב הנוכחי, ואם אכן כך, הרי שנדרש חשבון נפש לגביהן.

  אז אתה יכול לומר זאת למבקרים. כן. מתוכנו יצאו גידולים אלו ואנו עסוקים בימים אלה בחשבון נפש לגבי כך. הביקורת איננה פוגעת בכל הטוב והאמת שיש אצלנו, אך יש מה שדורש תיקון. אם אתה מבין את מה שגרם לכך, אתה יכול לנסות להסביר, אבל אם זה שמולך לא מסוגל או לא רוצה להבין, אז אינני מכיר דרך לשכנע אדם שאיננו רוצה להשתכנע.

 3. תודה רבה על ההתייחסות המפורטת.
  אם יורשה לי להיות כנה – אודה ולא אבוש, שלדעתי כיום אנחנו כמגזר חרדי רחוקים מאוד מחשבון נפש נוקב ואמיתי מהסוג שציינת… לא שמעתי שמתקיים דיון רציני ומעשי על סוגי הגידולים השונים שיוצאים מתוך עולם הישיבות, בצער ניתן לומר כי המערכות הישיבתיות עוסקות ב.. ולא בחשבון נפש! – אבל לפחות אולי ניתן לשקר בכך אנשים חילוניים כדי למעט את החילול ה’ הנורא… העיקר שלא נשקר את עצמנו….

 4. אני חושב, שאם יש לך זמן להסביר ומנגד יש אוזן קשבת. אז פשוט כמו שגרשון כתב לך בתחילה, צריך להבהיר שמבחינת אותה קבוצה הם נלחמים על דבר שנחשב עבורם כ”חיים”, בגדר “גדול המחטיאו יותר מההורגו”, בפרט שלפי תפיסתם אין זה “מחטיאו” אלא החטאת הרבים ו”שואה המונית. ובשלב הבא להסביר את זה, שבעצם בכל הפגנת כח, שאדם משחרר יצרים מתוך תירוץ של אידאולוגיה וצדק, שם ניבטים כל הפגמי אופי השליליים, וממילא רואים את הכיעור במלוא התגלמותו. מותר לך להביא דוגמאות של הפגנות משאר חלקי האוכלוסיה, כגון מתנחלים בפינוי ישובים, וחנוקים בהפגנות מחיה ויוקר, וכל כהאי גוונא, ששם נראת אלימות גדולה יותר, והמאזין יבין מעצמו שככה המצב כשיש התלהטות רוחות.
  אפרופו הפלס, שאני לא מכניסו לביתי כהוראת הרבנים במכתב, אך קורא בו ליד התיבת דואר [שזה לא נכלל באיסור, למי שיודע לקרוא מודעות], ממש התחרפנתי בהסיקור שלהם על הפרשיה [אני תמיד משתדל להיות ניטרלי ולבחון את הדברים בצורה אוביקטיבית, ואולי דוקא בגלל זה שמתי לב לענין דלהלן], כמה עמודים מרוחים על “הזדהות ענקית שקיבלו המפגינים מהציבור” כלומר פשוט בכל צומת יצאו כמה חילונים מהרכבים ונישקו את אותם בחורי-ישיבה פורעים… (הזוי). על זה שהרבה מרשתות התקשרות ארציות ועולמיות התענינו מה זה ועל מה זה… (עיי”ש). מה שנקרא “ואווו – קיבלנו צ’ומי”. !! אותם שמטיפים כל הזמן ל”עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב” אתה מגלה שמתחת מסתתרת (בין שלל הבעיות) משאלה פשוטה לקבלת יחס ממי שלא יהיה… ועל דא אפקוה מבית המדרש

 5. לאחרונה נפעמתי לראות קונטרס נפלא של “התבוננות” בדרכי משנתו של הגרא”י שטיינמן (מטעם מכון הישר), ניתן לומר כי חוברת זו מסבירה היטב כיצד הגענו למצב שעליו אנו דנים בשאלה שהעליתי כאן. למעשה, חוברת זו מהווה “חשבון נפש” נוקב ונפלא וחשוב מאין כמותו!!!! חוברת זו עוזרת לי להתחבר (והפעם באמת…) לאמירה של המשיב הנכבד הרב גרשון: “אז אתה יכול לומר זאת למבקרים. כן. מתוכנו יצאו גידולים אלו ואנו עסוקים בימים אלה בחשבון נפש לגבי כך”…..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

חייבים לבחור זרם מסויים?
שלום לכם ותודה רבה על ההיענות העמוקה והרחבה, לפני פחות משנה זכיתי תודה להשם, לחזור בתשובה כשאני לוחם בצבא. כיום עדיין משרת ובעזרת השם כשאסיים השנה אני רוצה להיכנס לישיבה וללמוד תורה באופן מסודר וביישוב הדעת ולהקים בית יהודי כשר ולעסוק וללמוד תורה כמה שרק אפשר. מרגיש לי שאם אני...
המתקפות על החרדים -איך להתייחס לזה?
בשנים האחרונות וביתר שאת בשנה האחרונה, אני חש כי הציבור החילוני פשוט מתקיף אותנו בצורה בלתי נתפסת ממש. לא מתכוון לכולם חלילה, אבל כל ההפגנות בקפלן, מה שקרה בתפילה ביום כיפורים, מה שקורה עכשיו עם הגיוס, הקמפיינים הפוגעניים בבחירות לעיריות וכו’. בעינים שלי הקטן, החילונים אינם רואים שככל שהם מגדילים...
למה אנחנו לא עושים שירות לאומי?
יש לי ענין שמאוד מאוד קשה לי איתו כבר הרבה זמן, ועדיין לא קיבלתי תשובה שתספק אותי, אני בת 19.5 בלימודי ה ו בסמינר, ואני לא מבינה, למה אנחנו החרדים/ דתיים לא עושים שירות לאומי? אני מבינה את המורכבות שיש בצבא וזה ברור ומובן, אבל מה הבעיה עם שירות לאומי?...
הציבור שלנו צריך להתגייס?
תודה על האתר המחכים! אני בחור ישיבה ויש שאלה שמעסיקה כנראה הרבה בזמן האחרון. בנושא הגיוס ונשיאה בנטל. אני חושב שהתשובה שאנחנו בעיקר נותנים לצד השני שהיא, לימוד תורה לא פחות חשוב משירות צבאי יהיה אשר יהיה, כי יש עולם רוחני וגם בו צריך לפעול, ולכן צריך את שני הצדדים...
לאיזה זרם להשתייך?
קודם כל רציתי לומר תודה רבה על האפשרות שאתם נותנים להביע את הרגשות והשאלות דרך האתר עם מענה מקצועי ואדיב! וניגש לשאלה אנחנו משפחה עם חמשה ילדים שלא שייכת לשום מגזר לא למגזר החרדי ולא לדתי אנחנו שומרים תורה ומצוות וכשאן השאלה : לא פעם ולא פעמיים הילדים שלי שואלים...
הרב קוק וההתנגדות אליו אך לא למקביליו
יש לי שאלה שאני מנסה להבין בראי ההיסטוריה. הראיה קוק היה אדם גאון חרדי לאומי מחמיר שהייתה התנגדות אליו במיוחד בקרב העדה. שאלתי הראשונה היא נראה על פניו צביעות שכן הראיה קוק לא היה החרדי הציוני היחיד בדורו. המון היו חרדים ציונים כמו הרב אפשטיין,הרבנים מלצר,אדמורי רוז’ין,הרב כשר,הרב חרלפ,הרב פראנק...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן