The Butterfly Button
קרבה לה' מתאפשרת רק ע"י תורה?

שאלה מקטגוריה:

שלום,
כמובן, אקדים בברכות תודה על היזמה המדהימה שעוזרת לכל אחד ואחת לעשות חושבים בצורה הכי כנה, ועל הכלים והליווי שמעניקים המשיבים. ברכות יחולו על ראשכם.
אני כמעט בת 20, ומרגישה מוכנות לבניית בית. באופן טבעי הנושא של איך יראה ביתי לעתיד, בעלי, מה יהיו הערכים שעליהם נתווה את בתינו וכד’, מעסיק אותי רבות.
כדי להבין את שאלתי, אני חושבת שמעט רקע עלי יוכל לסייע.
אני בת להורים חוזרים בתשובה. אחי לומדים בישיבות תיכוניות, ובאופן כללי ביתנו שם דגש על יראת שמים, ואי פחד מהסביבה כאשר עושים את הישר והטוב.

אני חושבת שאני יכולה להעיד על עצמי כי נחשפתי לשני צידי העולם החרדי. החינוך המסיבי בסמינר (שטיפת מוח?) לתורה בלבד, לעשות מה שכולם עושים, לא להיות שונה, מיוחד, מקורי, חושב. ומנגד החינוך מהבית שגם אליו התלוותה נימה של קיצוניות – כמענה הולם לאופי החינוך מהסמינר.
קיימת בי הערכה רבה ואמיתית לשני הצדדים, כל אחד על פועלו.
מטבע הדברים במשך כל שנותי בתיכון, המציאות חייבה אותי לחשוב, ללמוד, ושוב לחדש ולחשוב. ואיכשהו, בחרתי בסוף בצד שקרוב הרבה יותר להשקפתם של הורי. בעיני “הצד הנורמטיבי”.
אני מאוד שמחה על ההזדמנות הייחודית שניתנה לי לחשוב ולבחור באמת, למרות העובדה שנולדתי בציבור מסוים. אבל מובן שלכל החלטה התלוו (ועדיין מתלווים) לבטים עצומים הנובעים מכובד תחושת האחריות הכבדה שעל שכמי. וסוף כל סוף, זה לא פשוט כל כך “לבעוט” בערכי היסוד מהסמינר, שלפעמים אין להם כל בסיס, ולהיות “הכופרת” על כל המשתמע בכך. וברור שאחרי הכל, אני בן אדם, לטוב ולמוטב. ואני לא מתיימרת לפעול בצורה הנכונה ביותר מבלי לטעות וליפול. רק לבחור בעצמי ולכוון לטוב.
כיום, כאמור, אני בגיל שידוכים, ורוצה לבנות את ביתי שלי.
אני יודעת מה אני רוצה מעצמי ומהבחור שיחיה איתי את חיי ויחד נחנך את ילדינו, אבל בסוגיה עיקרית אני מתקשה מאוד.
אני רוצה שהבית העתידי שלי יהיה מושתת על אמת וקרבה לה’. ואני שואלת את עצמי האם קרבה מיוחדת לה’, וחיים מרוממים על כל צעד ושעל מתאפשרים ע”י רק תורה.
כי נכון שאם לא תהיה ברירה אני רוצה שבעלי יצא לפרנס, ואני בעצמי גם עושה השתדלות שלא נזדקק לכך. אבל אני שואלת את עצמי האם בעל שלומד תורה באמת, עם רצון, יכולת ומסוגלות, גורם לבית כולו להיות קודש לה’. כי עם כל הכבוד, למרות שבביתי יראת השמים נושבת באוויר, עדיין יש דגש, שיחה ועניין גדול גם בענייני חולין. וקשה לי לאבחן על מה מדברים יותר.
לפעמים אני חושבת שהנכון הוא בית שתהיה בו רק תורה (כמובן, כמה שיתאפשר מבחינה כלכלית), ולפעמים אני רוצה שבעלי יעבוד מיד (מה גם שאני באמצע לימודי כרגע, ואין מי שיוכל לפרנס באופן טבעי אם הוא ילמד). וכל מה שאבחר – אני חושבת שזוהי תוצאה של שטיפת מוח כזו או אחרת…
ושלא לדבר על החששות המתלווים, להתקשות חלילה במציאת האדם הספציפי ביותר שאני מחפשת, (אחרי שאדע מה אני מחפשת…) והאם הוא בכלל קיים.
תודה רבה,
וסליחה על האריכות- היה לי חשוב לפרט את הרקע והערכים כדי שתבינו טוב יותר על מה מדובר.

תשובה:

 

שואלת יקרה ,

שאלתך המפורטת שימחה אותי מאד. היא העבירה תמונת עולם עשירה בתוכה צמחת,  וממנה אני לומדת כי ניתנה לך ההזדמנות לראות את האיכות הדתית ופוטנציאל המימוש הרוחני שניתן להשיג בכל אחת מן הדרכים בעבודת ה’. נראה כי בתוכך פנימה את חפיצה לשלב את הטוב והיפה שבשני  העולמות.  עולמנו הרוחני עוצב על פי דמותו של ר’ עקיבא שבגיל 40 שקע בלימוד תורה בלבד,  אך אנו נוטים לשכוח שעד גיל זה הוא היה רועה צאן, ומהמדרשים אודות רעיית הצאן של משה רבינו אנו מבינים אלו תכונות אנושיות, לב רחום לכל בריה והאזנה רגישה אל הטבע, החי והתבוננות בנפלאותיהם,  הוא נשא כמטען עימו לבית המדרש  בהיותו בן מ’ שנים. אישיותו גילמה איפא  את הטוב שבכל העולמות וכפי הנראה, כך הפך למנהיג וסמל לדורות.

ניכר שאת שואפת שביתך יתנהל לאור פתיחות המחשבה, יראת שמים, ומה ה’ אלוקיך (ולא הסביבה) דורש מעימך כפי שראית בבית אביך, אך גם לאמץ את השפה, האווירה, ניצול הזמן לאהבת התורה ודבקות בה כפי שהיא באה לידי ביטוי בחינוך הטוטאלי ל’רק תורה’ הניתן בסמינר.

אם הבנתי אותך כראוי הרי  שנחשפת לערך הסגולי ומטען המשמעותי שיש בשני הדרכים הללו בעבודת ה’, אך את גם מודעת לכך שלכל אחת מהן יש מחיר, ונראה כי את חפצה ליטול את הסיכון הקטן יותר, וללכת בדרך שתביא אותך אל היעד במינימום נזק או מחיר.

העובדה שאת מתלבטת בסוגיה זו מלמדת על רצון לקחת אחריות על החלטותיך ובחירותיך , ומצביעה על בגרות נפשית ואיכות רוחנית.  שכן, כיוונת לדברי חז”ל כפי שהם מופיעים בגמרא.

ר’ שמעון בר יוחאי אומר לנו ברכות לה’ ע”ב :

ת”ר: “ואספת דגנך” (דברים יא, יד). מה תלמוד לומר לפי שנאמר: “לא ימוש ספר התורה הזה מפיך” (יהושע א, ח) יכול דברים ככתבן (שלא יעסוק בדרך ארץ – רש”י)? תלמוד לומר “ואספת דגנך” הנהג בהם מנהג דרך ארץ (שאם תבוא לידי צורך הבריות סופך ליבטל מדברי תורה – רש”י) דברי ר’ ישמעאל. ר’ שמעון בן יוחאי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה?…אמר אביי הרבה עשו כר’ ישמעאל ועלתה בידם, כר’ שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם.

הגמרא עצמה כבר דנה בחשיבות ובערך של כל אחת מן הדרכים הללו, אך לא נמנעת מלדון במחיר שנשלם בכל אחת מן הבחירות שנעשה. אם נקצור ונחרוש ונדוש ונתעסק בעניני העולם, שאין כמובן לזלזל בנחיצותם וחשיבותם, אך  אז תורה מה תהא עליה?

אך מלשונה גם ברור כי השקעת עיתותינו בתורה תבוא בהכרח על חשבון הזריעה הקצירה והחרישה. כל אחת מפעולות אלו אינה רק פעולה חד פעמית, אלא משימה בעלת ערך, אשר בתוצאותיה טמונה חשיבות שיש להתמיד בה לפי חילופי העונות (לזרוע בשעת זריעה, לקצור בשעות קצירה) לאורך זמן.

הגמרא מסיימת כי דרכו  של ר’ ישמעאל מתאימה לרבים, בעוד אשר רבים מאלו שהלכו בדרכו של ר’ שמעון – שילמו מחיר בכך ‘שלא עלתה בידם’. משום שהיא מתאימה רק למעטים.

גם המשנה באבות אומרת דברים דומים:

“רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עון.

וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עון.”

ומסביר על כך ר’ עובדיה מברטנורא :

“וכל תורה שאין עמה מלאכה – ואם תאמר יהא עמל בתורה תמיד ויגיעתה תהא משכחת עון, ומה צורך למלאכה, לכך הוזקק לומר וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, לפי שאי אפשר לו בלא מזונות, ומלסטם את הבריות ומשכח תלמודו”.

כלומר- גם בדרך של ר’ שמעון יתכנו מחירים כואבים, עד כדי ליסטום הבריות ונטישת התורה ולימודה, כפי שלצערינו אנו מתוודעים למחירים כאלו גם היום בשוליו המתרחבים של הציבור החרדי.

המודעות לפסגה אך גם לאפשרות הנסיגה הגלומה בכל אחת מן הדרכים,  הינה צעד ראשון בדרך הנכונה. עליך לשוחח עם בן זוגך לעתיד על שאיפותיכם, ולקבל החלטה משותפת על משך הזמן שבו תקדישו יחדיו  מתוך כוחות משותפים וראיה משותפת לדרכו של ר’ שמעון בר יוחאי ששהה במערה ולא התעסק כלל בעיני עולם ובצרכי הפרנסה. תקופה זו תנצלו כדי לרתום את כל משאביכם הכלכליים הפיזיים והרוחניים לעצב את ביתכם ברוח של דבקות טוטאלית בתורה, והיא זו שתתן לכם את הבסיס הרוחני האיתן לבית שתבנו. יחד עם זאת עליכם להיות כל הזמן עם יד על הדופק מתי התנאים לא מאפשרים זאת, אם מבחינה כלכלית ואם מבחינה נפשית. מתי זה כבר לא נכון עבורכם, והמחירים המשולמים בגינה גבוהים מדי. אם זה בשל העדר פרנסה מצוקה כלכלית  או נפשית, אם בהשפעתה על שלום הבית שביניכם, או אם זה בשל חוסר סיפוק ורצון לרתום תכונות אישיותיות וכישורים נוספים לעבודת החיים המשותפת שלכם ולצורכי המשפחה.

שאלה זו צריכה להשאל תדיר, וטעות היא לחשוב שניתן לקבל החלטה או התחייבות כזו בגיל 20 מבלי לבחון אותה מחדש מידי תקופה במהלך החיים. אנשים גדלים, צומחים, מתפתחים ומשתנים  במשך השנים, וטוב שכך. (אבוי לנו אם היינו נשארים עם תובנות של בני 20 בגיל 50) ולפיכך עלינו לקבל בסבלנות את השינויים החלים בנו ובבני זוגינו, בכוחותינו הנפשיים ובמאווינו הכמוסים, ולקדם מתוך שיח של שיתוף ונאמנות זה לזה את האתגרים העומדים לפיתחינו , הן כזוג,  והן כיחידים בתוך המערכת הזוגית.

 

חיים שבהם בני הזוג מרעננים  אחת לכמה זמן את התבוננותם על חייהם ועל מצבם הרוחני, מאשררים או מתאימים  תוך שינויים מסוימים את החלטותיהם בדבר הדרך הנכונה עבורם להתקדמות בעבודת ה’ לפי השלב והתנאים בהם הם נמצאים,  אלו חיים שיש בהם אהבת תורה’ ויראת שמים, חיים של צעידה בדרך שאינה הופכת אף פעם לישנה, שגרתית ונטולת אנרגיה פנימית. אלו חיים שיש בהם התקדמות מתמדת ורציפה, שבה השאלה ‘מה ה’ אלוקיך דורש מעימך’ נשאלת כל הזמן, ולפיכך היא מאפשרת גם  ‘לעלות’ בהר ה’, אך גם ‘לקום במקום קודשו’ לאורך זמן.

אני ממליצה לך לקרוא בעיון גם את התשובה העוסקת בנושא זה מהיבט אחר: האם לייעץ לחבר לעזוב את הישיבה?

הנני מאחלת לך שתזכי לבנות בית נאמן עם דיאלוג מתמיד עם בן זוגך, ושניכם יחדיו עם השכינה הקדושה שתשרה בביתכם לעד.

בהערכה רבה

ורדית

yvradv@gmail.com

 

 

 

 

 

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

תגובה אחת

  1. יש הרבה מה להאריך בנושא, אבל קצת פרופוציה, מה זה נקרא “לצאת לעבוד”, מתוך דברי רבינו הגדול הרמב”ם בידו החזקה, הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה יב, וזה לשונו “כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום ובתורה תשע, אותן התשע קורא בשלש מהן בתורה שבכתב ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר, ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן ופירושן בכלל תורה שבעל פה, והענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן, במה דברים אמורים בתחילת תלמודו של אדם אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו ויישוב דעתו”.
    [כך זה היה בפועל בדורות הקדומים, כך שמי שעובד 8 שעות, נופש 3 שעות, ולומד דף היומי וכדומה 1שעה ביום, במושגים האמיתיים הפשוטים, נקרא פוקר. אני לא בא ח”ו להכפיש, ולא לדבר אישית, אלא כותב מסקנה פשוטה העולה מהאמור].
    סתם כך כדאי ללמוד את דברי הרמב”ם באותו פרק, לקבל מושגים פשוטים בחיובינו, לא דרשות ולא מוסע’ר.
    לא כתבתי כאן בענין עצם היציאה לרחוב הקלוקל של היום, ואלו דברים שכמעט לא יובנו למי שכבר נמצא בתוך ה…
    ושנזכה לעשות רצונו כרצונו, ותן בליבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ב א ה ב ה . . .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

אני מחפשת דבר שלא קיים?....
אני בחורה חרדית, קצת פתוחה, בגיל השידוכים, שאמורה להתחיל לדעת איך היא רוצה שהבית שלה יהיה ויראה, איזה בעל היא רוצה.. הבעיה היא שאני לא יודעת מה אני רוצה מעצמי. בהתחלה היו לי הגדרות מאד ברורות מה אני רוצה, מה אני מחפשת ואיזה בית אני שואפת להקים. ואז שהתחלתי יותר...
מה המקום של התלבטויות אחרי האירוסין?
בן 29 ממשפחה דתית גדלתי כדתי לאומי ובשנים האחרונות התחזקתי בדת והתפיסה שלי יותר נוטה לכיוון החרדי או החרדלי,קובע עיתים ומבין את החשיבות של לימוד תורה וכן רוצה שהילדים ילמדו במסגרות יותר תורניות ולא דתיות לאומיות. מבחינת לבוש אני מתלבש בסיגנון הרגיל מכנסיים או גינסים וטי שירט סולידים כיפה שחורה...
מה צריך להרגיש כשנפגשים?
יש לי שאלה שמעסיקה אותי מאד בנושא שידוכים השאלה היא: מה צריך להרגיש. כולם אמרו לי כשזה יגיע את תדעי. ולא. אני לא יודעת. אם נחמד לי זה נקרא שאני מרגישה? האם לחשוב עליו יום למחרת זה נקרא להרגיש? או שאחרי הפגישה צריך להיות פרפרים וכו? אני פשוט לא יודעת...
מתלבטת לגבי הבחור - האם יש בינינו פערים?
אני בת 26. חרדית בחורה ביישנית ומעט מופנמת. יצאתי לשידוכים בגיל מאוחר כי סיימתי סמינר בתחושה מאד מבולבלת – מי אני, מה אני מחפשת? חיפשתי את עצמי מאד. אפשר לומר שמצאתי. בשביל הרקע: גדלתי בבית פתוח אבל עד רמה מסויימת (רואים סרטים, שומעים מוזיקה ישראלית / לועזית), אבל הרוח וההלכה...
אכזבה עמוקה משידוך שירד
אני בחור ישיבה כבר תקופה ארוכה בשידוכים , נחלתי אכזבות רבות במהלך הבירורים פגישות וכו’. אבל בימים האחרונים קרה משהו ששבר את ליבי לגמרי, נפגשתי עם בחורה כמה פגישות, ופעם ראשונה שנהניתי מכל רגע, היתה זרימה, התחברתי, וכך גם היא נתנה את התחושה, שהיא נהנתה וכו’, לפני כמה ימים קבענו...
נעלמה לי המשיכה אחרי שהתחזקתי מהנפילות
אני בחור כבן 22 התמודדתי בעבר בנסיונות קשים של צניעות אחרי כל פעם שראיתי ברחוב מה שהו זה גרם לי להיכשל על בסיס יום יומי, עד שקראתי איזה ספר שפתחתי שסידר לי את הראש וגרם לי לחשוב ולהפסיק לקשר בין מה שרואים ברחוב לבן המעשים שנכשלים אח”כ, וככה יצאתי מזה...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן