The Butterfly Button
ממה מתחילים להתחזק ומה היחס למסורת?

שאלה מקטגוריה:

אני חוזר בתשובה 14 שנה פחות או יותר, ויצא לי להכיר מגזרים שונים: חרדים, דת”ל, חסידים… למדתי בישיבה לחוזרים בתשובה על פי שיטה ליטאית עם שם טוב, והיא מגדירה את עצמה כחרדית לכל דבר, רק עם דגש מסוים על מוסר, בדומה לשיטת ‘מדרגת האדם’.

תתקנו אותי עם אני טועה: שאלה שמעניינת כל בעל תשובה היא – ממה מתחילים, והוא מתחיל לקבל מסורת כמו חרדי ממש. אז קודם כל ציצית, תפילין, זה שהכל זה עץ וזה תפתור עם אדמה, תגיד אמן וכו… עם לשאול; למה מתחילים מזה דווקא? התשובה בדרך כלל כי כך קיבלנו מרבותינו הקדושים. כמובן שלא קניתי את זה, והסתכלתי בספרי רבותינו כדי לראות, מה הסדר שהם בחרו. וראיתי שבאמת קיבלו מרבתינו, רק הפכו את רבתינו על הראש. מה שאצל רבותינו בהתחלה, אצלינו בסוף, וכן להפך. למשל: הרמח”ל: יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתאמת אצל האדם – מה חובתו בעולמו(פרק ראשון) ואצלינו:קודם מקיימים הלכה למעשה, ואם יש שאלות על משמעות החיים – זה משובך וזה צריך(בסוף). אפשר לומר: הוא דיבר על חסידות שהיא לפנים משורת הדין, ובכלל זה ספר מוסר!
אם כך, רמב”ם ספר המדע יסודי תורה מצווה ראשונה שם… ספר החינוך מתחיל משש מצוות שחיובן תמידי, שולחן ערוך, בעל הטורים ועוד הרבה שלא הזכרתי כאן בחרו בסדר מסוים. לכן אין פלא שהיה צריך להקים ארגון אקשיבה, ויש נשירות, והדרך למזרח הרחוק כבר לא כל כך רחוקה, רבנים מושחתים שמתגלים מעת לעת ולא ידוע – כמה עוד מסתתרים כמו חולדות. יהיה מה שיהיה, אבל כך קיבלנו מרבותינו הקדושים.
אני ח”ו לא מדבר על הציבור או על אדם פרטי ממנו, אבל המערכת שיש בציבור, היא ממש מכונה להטלת נשמות חפות מפשע. אני שירתתי בצבא, גם שם יש מערכת החלנה מוסתרת בכל מיני שיחות מחלקתיות וכו.. אבל הסכנה לא כל כך גדולה, כי מובן שבאים לחלן אותי ויש דריכות מספיקה. אבל במערכת שיש בציבור לא כך, כי באים לעשות ממך עובד ה ירא שמים כביכול ואתה מאמין להם. לדעתי זו אחת הסיבות לתופעה הזאת, ואם אני טועה – ביקורת תתקבל בברכה.
אני לא מעלה כאן את כל הנושאים שרוצה לדבר עליהם אבל אשמח להמשך התקשרות. כי באמת מעניין אותי איך רואות את כל זה עיניים חרדיות. אגיד רק עוד דבר:
פעם אחת ההורים של אשתי שאלו אותה, למה אני לא מתפלל במניין. אמרתי לה שהם מוזמנים לשאול אותי ואני אראה להם מקורות שמדייקים מדברי שולחן ערוך שאומר ‘ישתדל’, ומזה הם לומדים שזו לא חובה ולא מצווה אלא רק עצה טובה, אחרת זה טלפון שבור, על זה הם אמרו שלא יכולתי למצוא דבר כזה בשום מקום.
אני מודה שזה היה מעוד קשה, כי גם רבנים מאתרים מפורסמים לא יכולים לענות ישר לשואל: האם זה חובה או המלצה? בדרך כלל התשובות הן חד צדדיות ויותר משבחים את המעלה של תפילה בציבור. בסופו של דבר לא היה ברור עם זה חובה או לא… היו לי שתי אפשרויות לפרש את זה:
א. הוא לא יודע אם זה חובה או לא.
ב. הוא יודע שזו מחלוקת פוסקים, אבל הוא לא יכול להגיד את זה.
זו הייתה המחשה כדי להבין, למה מילה מסורת מאבדת את התוכן המקורי שלה. בדור הזה, אם אדם רוצה לעלות, הוא צריך להיות חצוף שנאמר: עקבתא דמשיחא חוצפא יסגא. אולי לכם יש רעיון אחר, מה לעשות עם כל המגפה הזאת. כמו שכבר אמרתי, אני לא מדבר על חרדים עצמם, רק מערכת. מקווה שהבנתם אותי נכון, ותגידו מה אתם חושבים על כל זה.
תודה לכם!

תשובה:

שלום לך איש יקר

מדהים לראות את המקוריות שלך ואת הרצון והנכונות להבין.

מאוד מרענן ומעורר עניין, לקרוא את השאלה שלך, שהיא רוצה להבין את הכל מהשורש.

אם הבנתי נכון אתה בעצם שואל איפה נעלמה המסורת? המסורת של בעל הסולם ובעצם המסורת של כל היהדות? מה קורה עם הציבור שלנו?

צריך להבין שני דברים בסיסיים. א. יש שני סוגי מסורת, חיצונית ופנימית. ב. המסורת הפנימית היא נמצאת רק אצל יחידי סגולה, גם אצלם יש כמה מסורת. מכאן נרחיב את הדברים.

המסורת היא דרך מדהימה בה התורה שלנו היא אותה תורה בדיוק כמו שנמסרה למשה רבינו בהר סיני. נכון שיש הרבה מחלוקות אבל אף אחד לא חולק על המצוות בעצמם [הכללים], אלא על הפרטים שלהם, אין דעה שאוכלים מצות בסוכות או מבערים חמץ בפורים… זה בנוגע לעצם שמירת המצות, אבל יש ענין אישי ואינדיבידואלי, איך כל אחד מקיים את המצות ומה עדיף, איך מגיעים ליראת שמים, לא שייך בזה מסורת ברורה כי זה משתנה בכל אדם ובכל מקום.

אם הבנתי נכון, מה שאתה רואה בציבור ותוהה להיכן נעלמה המסורת? אתה כנראה מתכוון למסורת הפנימית. יש מסורת איך להניח תפילין, איזה ברכה מברכים על כל דבר, מתי חל סוכות ומתי פורים. ברוב הדברים בהלכה יש מסורת ברורה, לפעמים גם בלי שולחן ערוך אפשר לדעת הלכה באופן בסיסי. כל זה המסורת החיצונית. אבל יש מסורת פנימית, שהיא תלויה בהבנת הלב ובשכל, רק יחידי סגולה זוכים אליה, אני זכיתי להכיר רבנים בעלי מסורת כזו, שם הרבה יותר ברור מהי יראת שמים ומה המשמעות של המצות. אבל עדיין צריך עבודה רבה ומאמץ כדי להבין את מה שהם אומרים ולחבר את זה למציאות שלנו.

לכן חשוב מאוד להפריד בין מה שאתה רואה בציבור למסורת, מה שאתה קורא “מערכת”, זה רחוק מאוד מהמקום האמיתי והפנימי של מסורת. כמו כן חשוב להבדיל בין רב שאפשר לסמוך עליו לבין רב שאי אפשר לסמוך עליו [ויש הרבה חצופים כמו שכתבת…]. להכיר את התחום שכל רב מומחה בו ולסמוך עליו בו, אבל לא כל מי שמומחה באורח חיים הוא בהכרח גם מומחה ביורה דעה, כך גם מי שיודע לפסוק הלכות לא תמיד יודע גם להדריך בשלום בית או להדריך, ובמיוחד להדריך בעלי תשובה בתחילת דרכם.

דבר נוסף, אין שום כללים מהיכן מתחילים לקיים מצות, הכלל היחיד הוא שצריך להתחיל ממקום שבונה אותך ולא הורס אותך. ברור שאם בעל תשובה יתחיל ביום אחד לקיים את כל המצות זה ישבור אותו. גם ילד שגדל בבית דתי לא מתחיל ביום אחד לקיים את כל המצות, רק בהדרגה. זה תלוי בכל אדם לפי האישיות שלו. [אלו דברי המסילת ישרים – שיש לעבודה יסוד ויש לה שורש, זה לא משהו קבוע, אלא תלוי בכל אדם איך הוא בונה את היסוד והשורש שלו].

עיקר העיקרים שהתורה תלויה בבחירה שלך. ברור שאין חיוב הלכתי ללכת להתפלל במניין, מצד שני ברור שתפילה במניין היא שווה לאין ערוך יותר מתפילה ביחידות, ויש טענה על אדם שיש לו מנין קרוב והוא לא מתפלל בו, כי יש לו אפשרות ליותר והוא מפסיד. לכן צריך שיקול דעת שלך, לדעת מה מתאים לעבודת השם הפרטית שלך, מה מקדם אותך ומה פחות מקדם אותך.

בסופו של דבר אתה צריך לקבל החלטה אם ללכת להתפלל במניין או לא, גם אם יש כמה דעות של רבנים אתה צריך לבחור לך רב וללכת אחריו, אף אחד לא יחליט בשבילך מי יהיה הרב שלך, זאת בחירה אישית שלך, כי אתה הוא הבוחר.

אין מסורת על הבחירה הפרטית של כל אדם, אבל עדיין נותרו בעלי דעה שאפשר ללמוד מהם איך בוחרים נכון. לכן יש הרבה סגנונות של מסורות, למשל חסידי, ליטאי ועוד, כי כל אחד צריך את עבודת השם המיוחדת שמתאימה לו, עם הבחירה האישית שלו.

תתקן אותי אם טעיתי ולא הבנתי נכון, וגם אם יש שאלות נוספות אשמח לענות.

באהבה גדולה

יוסי ב.

Bili23364@gmail.com

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

האם חייב בהכרח להיכנס לחברה מסוימת בשביל לעבוד את הקדוש ברוך הוא?
שלום לכם ותודה רבה על ההיענות העמוקה והרחבה, לפני פחות משנה זכיתי תודה להשם, לחזור בתשובה כשאני לוחם בצבא. כיום עדיין משרת ובעזרת השם כשאסיים השנה אני רוצה להיכנס לישיבה וללמוד תורה באופן מסודר וביישוב הדעת ולהקים בית יהודי כשר ולעסוק וללמוד תורה כמה שרק אפשר. מרגיש לי שאם אני...
מותר לי לכעוס על הקב"ה?
כבר זמן מה אני מטופלת הכדורים פסיכיאטריים . כשאני לא לוקחת אותם. לעיתים אני כועסת על החיים ועל בורא עולם. האם מותר לי להגיד את מה שאני מרגישה ולהוציא כעס. או שזה נקרא להתלונן ואסור. אני בד”כ מאוד מעריכה מודה לה’ על כל הטוב . אבל יש לי גם קשיים...
ספקות איומים באמונה שמטלטלים את חיי
אני חוזר בתשובה מלפני כ20 שנה, נשוי עם אישה טובה וילדים. במשך שנים הכל הלך למישרים ואז השטן נכנס. פתאום אני מוצא את עצמי משוטט במחשבות- מי אמר לך שכל זה נכון? אולי הכל בלוף? יום הצטרף ליום ומחשבה רודפת מחשבה ואני אומר לעצמי עזוב אתה מכיר את זה, תשחרר...
לא מתחשק לי להתפלל
אני מרגיש מאוד נבוך בנושא התפילה בעת צרה. ממש לא מרגיש לי חשק ותשוקה להתפלל או אפילו לקרוא תהילים. במהלך החיים עברתי הרבה. בגוף ובנפש. וגם התפללתי הרבה. ביקשתי התחננתי עשיתי סגולות מסגולות שונות. לא אומר שלא עזר כלום אבל בגדול רוב רובם של הבעיות המרכזיות מלווים אותי עד עצם...
הרב פוסק לי אחרת ממה שאני לומד בהלכה
מה אני אמור לעשות כשאני רואה בהלכה דעה מסויימת שנכתבה ללא חולק ואז הרב פוסק לי לעשות הפוך? ובחדא מחתא מחד גיסא מעודדים את הציבור ללמוד הלכות, ומאידך גיסא מעודדים אותם שלא לפסוק ע”פ ההלכה שלמדו אלא להציג כל שאלה לרב. ממה נפשך. אם אני לא אמור לפתוח ספר ולפסוק...
תמיד יש כוח לניסיון?
אשמח למענה עבור שאלה שמפריעה לי מאוד. לא ארחיב . בקצרה , יש משפט/פסוק שאומר “לא נותנים לאדם נסיון שהוא לא יכול לעמוד בו” ועוד כל מני משפטים בסגנון של: אם קבלת את זה קבלת את הכח להתמודד עם זה וכ’ כן זה משפט שמעודד, כי הוא אמר שחור על...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן