The Butterfly Button
למה השם ברא אותנו - זוג שלא יכולים ללדת ילדים?? איך נמשיך את שושלת הדורות?

שאלה מקטגוריה:

תמיד לימדו אותי שהמטרה שלנו בעולם היא לגדול ולהתפתח ולהביא את הדור הבא
לצערי אני ואשתי כבר כעשור לא מצליחים להביא ילדים ולפי כל התחזיות לא יהיה לנו ילדים משלנו עד עכשיו עוד החזקתי מעמד אבל לאחרונה קראתי על אחד במצבי שר חיים הורה לו משהו (והורה לי אותו דבר) ואחרי שנה חבק בת ואני כבר הרבה אחרי שנה מאז
ומשהו בי נשבר כי אני לא מבין מה הטעם שהשם ברא זוג שלא יכולים להביא ביחד ילד משלהם ולא יכולים להמשיך הלאה את שושלת הדורות!
אני חש שאני מתחיל להישבר נפשית ופוחד לאבד את האמונה ויותר פוחד ממה שזה יכול להוביל אליו!

אנא ענו לי!!!

תשובה:

לשואל היקר שלום רב,

קראתי כמה פעמים את השאלה שלך. הכאב שאתה מתאר הוא כאב אמיתי, כאב עמוק ונוגע ללב של הורים שרוצים לראות המשכיות, הורים שסה”כ רוצים לשמוע את הצחוק וגם את הבכי של ילדים שמסתובבים בבית. אתה מתאר משבר ומצוקה שמתפשטת לכל החיים ומעוררת בך שאלות על מהות החיים, תכלית החיים ונוגעת ביסודות האמונה. אני מתחבר ומזדהה עם כל מה שאתה כותב. זהו מצב רגשי וחוויתי שבאמת קשה להמשיך ולחיות איתו.

מתוך כל הדברים שכתבת מצאתי נקודת אור גדולה מאד. בספרי הפנימיות נקודת האור הזאת נקראת ‘ניצוץ’. יש בך ניצוץ של רצון חזק ועמוק להמשכיות. יש בך כוחות עצומים שאינם נכנעים למצוקה הקשה אלא מחפשים פתרון, מחפשים תשובה, מחפשים מוצא. אתה צועק ואומר – אני לא מוכן להשלים עם המצב, אני חייב למצוא דרך להתמודד עם המצוקה הנפשית.

יש בך, וכנראה גם באשתך, ניצוץ אור גדול של רצון למצוא דרך להתמודד. הכלל הוא – כדי למצוא צריך לחפש, ומי שמחפש בסוף מוצא. תקשיבו הייטב לניצוץ הפנימי שלכם ואל תוותרו עליו אף פעם.

שואל היקר. ברשותך, אני רוצה להציע לך לא רק תשובה לשאלה, אלא גם מפתח שבאמצעותו תוכל לעשות תהליך של התמודדות עם הקושי, התפתחות וצמיחה מתוך המצוקה, ולבסוף להגיע למקום של מנוחת הנפש, רוגע ושלווה. זהו תהליך שדורש עבודה, אבל אני מאמין בכוח הרצון שלכם.

אני רוצה להציע בפניך אגרת. אגרת שכתב לך בורא עולם באמצעות גדולי ישראל המכירים את רצונו של הבורא ודרכי הנהגה שלו מתוך התורה. בורא עולם ברא את העולם ואת האדם לתכלית מסויימת ולכן הוא גילה לנו דרך התורה, באמצעות גדולי ישראל כיצד האדם מקיים את תפקידו בעולם. לכן כל התוכן של האגרת נבנה מתוך דבריהם של גדולי ישראל. המקורות יצויינו בסוף כל קטע.

האגרת:

בני ובתי היקרים,

שמעתי את צעקתכם ואת הכאב העמוק שלכם. אני מבין את הכאב וכואב יחד אתכם ‘עמו אנכי בצרה’. כדי להקל עליכם את הכאב וכדי לרפא את השבר, אני רוצה לשתף אתכם, בני היקרים, בדרכים בהם מתנהלת הבריאה ובתפקיד ובייעוד שלכם בתוך הבריאה.

תפקיד ושליחות – משמעות לחיים

האדם נברא. הוא נברא ע”י בורא העולם לתכלית מסויימת. מובא בשם האר”י הקדוש, שאינו דומה אדם אחד לחברו מיום בריאת העולם והלאה, ואין אדם אחד יכול לתקן מה שעל חברו לתקן. והיינו, שלכל אדם יש את ייעודו ותפקידו אותו עליו לתקן בחייו, ובכלל זה גם הענין המיוחד עבורו ירד לעולם לתקנו כידוע. והקב”ה מעמיד לכל אדם את כל הנסיבות והתנאים שיוכל על ידם לתקן את אשר מתפקידו לתקן, ולמלאות את ייעודו ותפקידו בעולם.

כל תנאי החיים של האדם בגשמיות וברוחניות, הטובים והרעים, כולם ניתנו לו כפי השייך לתיקון עולמו, שרק ע”י תנאים אלו יוכל להגיע לייעודו, ובלעדיהם לא יוכל לתקן את אשר תפקידו לתקן. וכיוון שלכל אחד יש תפקיד וייעוד מיוחד, לכן שונים תנאי החיים של כל אחד, לזה חייו קלים ולשני החיים קשים יותר. ובאופן כללי, הרי גם כפי הנראה לעיניים, יש לכל אדם את ייחודו של מהלך חייו שאין להשוותו למהלך חייהם של אחרים. וזאת, כיוון שלכל אחד יש תפקיד מיוחד לכן נותנים לו את כל התנאים המתאימים בכדי שיוכל למלאותו. ואף המצבים הקשים בחיי האדם, הם גם כן אמצעים שנותנים לו בכדי שיגיע אל תיקונו, שאין רע יורד מן השמים, והכל הוא לטובת האדם כדי שיתקן בזה את השייך אליו, שע”י זה ישיג ייעודו ותפקידו בעולמו.

ובמיוחד שייך ענין זה בענינים הרוחניים, עניני טבעים ותכונות הנפש, שלכל אחד יש הטבעים ותכונות הנפש המיוחדים אליו. יש שנולד עם מדות ותכונות טובות, ויש הסובל מטבעיות ומדות רעות, נגוע בכעס או בתאוה וגאוה וכיוצא בזה שאר מדות הרעות. הכל הוא כדי שיוכל לתקן את מה שהוא צריך לתקן וימלא ייעודו בעולמו. ולא רק התכונות הטובות מביאות אותו אל ייעודו, אלא גם התכונות הרעות והמדות הרעות, שע”י שמתגבר עליהם ומשבר מדותיו הרעות מגיע לתפקידו וייעודו בעולמו.

וזהו ג”כ ענינם של כל נסיונות החיים העוברים על האדם, שיש שמן השמים מנהיגים את האדם בנסיונות קשים… אך האמת היא שכל נסיונות חיים העוברים על איש יהודי, הרי כולם הם להנאתך ולטובתך, שמובילים אותו להשיג תכליתן, שע”י שיתגבר על הנסיונות יוכל להגיע לתיקונו וייעודו בעולמו.

וזהו פירוש ‘לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך’, לך לך, היינו אל ייעודך, אל תיקון נשמתך מה שאתה צריך לתקן בעולם הזה, שזהו עיקר תפקידו של יהודי… וזה הוא דבר ה’ אל אברהם, שנכלל בזה גם הוראה לכלל ישראל זרעו של אברהם, לך לך, פירוש, כדי להגיע אל תיקון הנשמה השייך אליך ולתכלית המיועדת אליך, עליך לצאת מארצך וממולדתך ומבית אביך, היינו, מכל והתכונות הטבעיות שלך… [האדמו”ר מסלונים, נתיבות שלום, פרשת לך לך].

אמרו חז”ל (אבות, ד,א): איזהו עשיר השמח בחלקו. שואל החפץ חיים – ואם אינו שמח במה שיש לו? ומהו לשון ‘חלקו’? ומבאר: אם ניתן לחותך יהלומים את המסור של חוטב העצים – הוא לא יצליח בתפקידו. וכן, אם ניתן לחוטב העצים את המסור הדק והעדין של חותך היהלומים – הוא לא יצליח בתפקידו. באותו אופן, בורא עולם נתן לכל אחד את הכלים המיוחדים שלו כדי שיוכל למלא את שליחותו בעולם, ורק באמצעות הכלים שקיבל יכול האדם למלא את ייעודו.

וכל מאורע שנזדמן לאדם בכל ימי חייו הוא עניין חלקו השייך לנפשו לבד לפי עניין התיקון הנדרש ממנה. ואם היו נותנין לאדם אחד את המצב של אדם אחר היה צומח לו מזה כמה סיבובים רעים. ולזה אמר איזהו עשיר השמח בחלקו, היינו החלק המיוחד שלו, השליחות המיוחדת שלו בעולם. ולכן, אל יצטער האדם במה שקורה עמו כי הכל הוא רק לטובתו, וצריך לשמוח בזה. [חפץ חיים, מחנה ישראל, פרק יג].

ואמנם חילקה החכמה העליונה את מיני הנסיון האלה בין אישי מין האנושי, כמו שגזרה בעומק עצתה היותו ראוי ונאות. ונמצא לכל איש ואיש מבני האדם חלק מיוחד בניסיון ובמלחמת היצר, והוא פקודתו ומשאו בעוה”ז וצריך לעמוד בו כפי מה שהוא. ויודנו מעשיו במידת דינו ית’, כפי המשא אשר ניתן לו באמת בכל בחינותיו בתכלית הדקדוק. (כלומר, ערך המעשים וההצלחות הם לפי הקושי והמאמץ ולא לפי התוצאות).

והנה זה כעבדי המלך שכולם עומדים למשמעתו, ובין כולם צריך שתשתלם עבודת מלכותו, והנה הוא מחלק לכל אחד מהם חלק מה, עד שבין כולם ישתלמו כל החלקים המצטרכים לו. והנה כל אחד מהם מוטל עליו השלמת החלק ההוא אשר נמסר לו, וכפי פעולתו בפקודתו כן יגמלהו המלך. [רמח”ל, דרך ה’, חלק ב, פרק ג].

בני היקרים, המסר שלי אליכם בתהליך זה הוא עמוק ושורשי והוא נותן מבט אחר על כל החיים. הוא נותן משמעות לחיים.

מאז בריאת העולם ועד סוף הימים אין מישהו אחר כמוך שיכול לעשות את העבודה והתיקונים שאתה עושה בעולם. העבודה שלך היא במקומות ובתנאים שאף אחד מעולם לא היה שם ואף אחד לא יהיה שם לעולם – אלו מקומות שהם רק שלך. רק אתה יכול להאיר את המקומות החשוכים בהם אתה נמצא ועמהם אתה מתמודד.

בכל פעם שאתה מתמודד ומצליח, אתה מגלה ומאיר נקודה בנפש שהייתה חשוכה ונסתרת. לכן בכל נסיון אתה מגלה מקומות חדשים במעמקי הנפש, ועי”כ אתה מרחיב ומעצב את נשמתך וממילא גם את העולם הבא שלך. זאת השליחות המיוחדת שלך – שליחות מאת הבורא בעצמו.

מסופר על מנצח של תזמורת פילהרמונית ענקית, שבסוף ימיו אחרי שיצא לפנסיה, ישב בביתו ושמע ברדיו את התזמורת מנגנת בארוע חגיגי. כאשר התזמורת סיימה לנגן אמר המנצח לאחד מידידיו, אמנם הם ניגנו יפה אבל זה לא היה מושלם, היו שם רק 14 נגני כינור, וחסר לי צליל של כינור אחד. ידידו לא התעצל ובדק, ואכן באותו ארוע נגן אחד של כינור היה חולה ולכן לא הגיע. כאשר שאל הידיד את המנצח כיצד הוא ידע, השיב לו המנצח בפליאה: הרי אני כתבתי את התווים לכל התזמורת, לכל הנגנים. לכל נגן כתבתי תווים קצת שונים כדי שביחד תשמע סימפוניה מושלמת המורכבת מהמון צלילים. כאשר שמעתי את התזמורת מנגנת, היה שם צליל אחד שכל הזמן היה חסר לי ולכן הסימפוניה לא היית מושלמת.

בורא עולם, הקב”ה, ‘המנצח הגדול’ של כל הנבראים בעולם, כתב תווים מיוחדים לכל אחד, נתן תפקיד מיוחד לכל אחד. בורא עולם מחכה לשמוע את הניגון המיוחד שלך, הניגון המיוחד העולה מתוך תפקידך המיוחד והעבודה המיוחדת שלך. אין אף אחד אחר מאז תחילת הבריאה ועד סופה שיכול ליצור את הניגון המיוחד – העבודה המיוחדת של אדם מסויים. ללא הניגון המיוחד והעבודה המיוחדת שלך הרי הסימפוניה, גילוי מציאותו של בורא עולם בכל מקום, לא תהיה מושלמת…

ה’ צדיק יבחן – היחידה המובחרת של בורא עולם

בני ובתי היקרים. יש לי כמה יחידות מובחרות מפוזרות בכל קצוות העולם. היחידות המובחרות מקבלות משימות קשות ומורכבות. אני מכיר כל אחת מהיחידות האלו באופן אישי. אני הרי בראתי אותם. יש להם יכולות מיוחדות וכוחות נפש הרבה מעל הממוצע. לכן אני נותן להם את המשימות המיוחדות. אני יודע שהם יכולים לעמוד בהם. נכון, אלו לא משימות קלות. לכן רק היחידות המובחרות מקבלות אותן. אף אחד אחר לא יכול להצליח במשימות האלו. היחידות המובחרות מחזיקות חלקים גדולים מהעולם, הרבה יותר משאר האנשים. אגב, הם מקבלים שכר כפול ומכופל על המשימות שלהם. הרי אמרתי, הם יחידות מובחרות. אתה בני היקר, יחד עם אשתך, אחת היחידות המובחרות שלי. [רמח”ל, דעת תבונות, סימן קע, כללים ראשונים סימן לד].

יוצר כלי החרס, כאשר הוא בודק את הכלים המתייבשים בתוך התנור, אין הוא בודק את הכלים הרעועים והחלשים, למה, כיוון שאם יקיש עליהם פעם אחת מיד הם מתפרקים, ומה הוא בודק, את הכלים החזקים, שאפילו אם מקיש עליהם כמה פעמים, הם אינם נשברים. כך, אין הקב”ה מנסה את החלשים שאינם יכולים לעמוד בנסיון, ואת מי הוא מנס, את צדיקים, שנאמר (תהלים, יא): ה’ צדיק יבחן. [מדרש בראשית רבה, נה].

והלא מפורש בתורה שיש לאדם נסיונות קשים… וכך היא המידה, שהקב”ה מנסה, ולא כל אדם, אלא מנסה הוא את חסידיו, שנאמר: ה’ צדיק יבחן’… ומהו הנסיון הזה, שיבא עליו בעבודתו של הקב”ה ובעשיית מצוותיו קושי ומניעות שונות… כדי שיהיה שכרם באותן מצוות כפול ומכופל. ולמה מנסה אותו… כדי להוציא את כוחותיו המיוחדים מהכוח אל הפועל, וגלות לעצמו את כוחות הנפש המיוחדים הטמונים בקרבו. [רמב”ן, שער הגמול, ענין היסורים].

ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה

בני היקרים. יש לי הרבה מלאכים ושרפים בשמים, אבל העבודה שלכם מתוך ההסתר חשובה בעיני יותר מכל המלאכים. אנשים גדולים באמת צמחו רק מתוך התמודדות בתוך החושך וההסתר, נסיונות ומשברים. הרי אתם יודעים, שגם בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם אני נמצא, שהרי אני בעצמי בראתי את ההסתר. לכן, אין יאוש בעולם כלל, כי אני באמת נמצא בכל מקום. לכן אני מבקש מכם, אנא עשו עמי חסד ותעמדו בנסיון, כפי שכתבתי ביד הנביא (ירמיהו, ב): “זכרתי לך חסד נעוריך… לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה”. [מלוקט מתוך חוברת ‘מסרים להתחזקות בהתמודדות עם נסיונות’. קובץ החוברת מצורף כמתנה לכם ולשאר הקוראים בסוף התשובה. ניתן גם לקבל את החוברת בדואר].

בטל רצונך מפני רצונו – סוד מנוחת הנפש

ערב יום הכיפורים. בית הכנסת הענק מלא בלבן. אווירה של קדושה וטהרה. מחכים להכנס ליום הגדול והנורא – יום מחילת העוונות. כל המתפללים עטופים בטליתות ואומרים בלחש, עם דמעות בעיניים, תפילה זכה. גם ר’ יעקב יושב שם כולו שקוע באווירה הנפלאה. רגע לפני התחלת כל נדרי מוריד ר’ יעקב את הטלית והקיטל וניגש לחדר השירותים. ר’ יעקב רוצה לצאת ולחזור לתפילה אך מנעול הדלת נתקע. כל הנסיונות, הדפיקות והדחיפות לא עוזרות. מנעול הדלת תקוע. גם את צעקותיו אף אחד לא שומע, כולם שקועים בתפילה. ר’ יעקב נשאר נעול בחדר השירותים במשך כל יום הכיפורים. בחדר השירותים כידוע, אסור אפילו להתפלל. אין לשער את גודל התסכול, הכעס, והייאוש שתקף את ר’ יעקב במוצאי יום הכיפורים אחרי שאחד המתפללים הצליח לפרוץ את הדלת.

מה רוצה בורא עולם מר’ יעקב. למה הוא מעמיד אותו במצב כזה. הרי יום הכיפורים ניתן לכפרת עוונות. בורא עולם עצמו נתן את יום הכיפורים לעם ישראל. יום הכיפורים לא יחזור עד השנה. הרי כולם נמצאים בבית הכנסת כדי להתפלל את התפילות של יום הכיפורים. ר’ יעקב סה”כ רצה להתפלל כמו כולם. מה רוצה בורא העולם מר’ יעקב. שהוא יהיה נעול בחדר השירותים במשך כל יום הכיפורים ויפסיד את כל התפילות?

כן. בורא עולם רצה את ר’ יעקב נעול בחדר השירותים במשך יום הכיפורים. היכן שבורא העולם מניח את האדם, דווקא שם יש לו עבודה. העבודה של ר’ יעקב הייתה עבודת כהן גדול – לבטל את רצונו מפני רצון הבורא. באמצעות עבודה זו הוא היה משיג את כל דרגות הקדושה והכפרה של יום הכיפורים, ואף הרבה יותר מכך. שהרי תכלית הבריאה היא רק קיום רצון ה’.[שמעתי מראש הכולל שבו למדתי, ע”פ יסוד הבעש”ט].

אמרו חז”ל (אבות, ב, ד): “עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך”.

בטל רצונך מפני רצונו, היינו שלא יהיה לו לאדם רצון עצמו כלל בכל עניניו ועסקיו רק ישליך רצונו מנגד ויסתכל רק על רצון הקב”ה ואז לא יחסר לו כל טוב. וכמו שאמר דוד המלך עליו השלום (תהלים כג, א), ה’ רועי לא אחסר. וביאור הענין:

כי הנה הבטחון האמתי המשילו דוד לצאן אשר כל מחסורם הוא על הרועה ואין הם דואגים לכלום, כן ישליך האדם יהבו על ה’ בבטחו כי הוא ינהיג אותו בכל דרכיו. וזהו שאמר דוד המלך – ה’ רועי, היינו שבורא עולם הוא כמו רועה צאן המנהיג את האדם בכל צרכיו. ואם כן – לא אחסר. ואף מה שנראה לי שהוא נגד רצוני באמת הוא אך לטובתי. והמשיל לו מהצאן. אשר לפעמים ירצה השה לעלות מהמקום שבו נמצא, והרועה לא יניח אותה ללכת אנה ואנה, והשה לא יבין למה לא מאפשרים לו ללכת, אבל באמת כוונת הרועה לטובת הצאן, כיוון שכאן יש מקום מרעה דשן וטוב. וזהו שאמר “בנאות דשא ירביצני”, מה שהוא מרביץ אותי על מקומי הוא למען הנאות דשא אשר פה. ולפעמים נהפוך הוא. כי השה רוצה לנוח ולהרגיע את עצמו, והרועה לא יניח אותה לנוח ומנהל אותה הלאה נגד רצונה. ובאמת הוא רק לטובה, כי שם במקום אחר יש מי מנוחות ואפשר לשתות, וזהו שאמר “על מי מנוחות ינהלני”, מה שמנהל אותי ממקומי הוא למען המי מנוחות אשר שם. כן הקב”ה רועה אותנו. וכשרואה שמצבנו לא טוב, מעתיק אותנו לדרך אחרת, ואנחנו, כאשר לא נדע ולא נבין הטוב הצפון לנו בזה, מצטערים מכך הרבה, אבל באמת כי בחמלת ה’ עלינו עשה לנו כזאת.

ואמר עוד “גם כי אלך בגיא צלמות” וגו’. כאשר החושך וההסתר גדול ולא מצליחים לראות ולהרגיש את הנהגת ה’, עם כל זאת צריך לזכור “כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני”. הכוונה כי יש שני מקלות מקל נועם ומקל חובלים. מקל נועם אשר הוא לאדם למשענת להתהלך בחוץ ונקרא משענת, ומקל חובלים אשר בו מיסרים ומכים לאיש ונקרא שבט נוגש. וזהו שאמר הן שבטך הוא מדת הדין. והן משענתך הוא מדת הרחמים. שניהם כאחד ינחמוני בידעי כי הכל רק מאת ה’ ולכן הכל אך לטובה. [הרב חיים מוואלוזין, רוח החיים על מסכת אבות].

בני היקר, בתי היקרה. אנא מכם, תסמכו עלי, תבטחו בי. תבטחו בי, שכל מה שאני עושה הוא אך לטובתכם. תסמכו עלי ‘כגמול עלי אמו’. אני מבקש מכם להרפות מהרצונות שלכם ולסמוך עלי לחלוטין. ברגע שתרפו מהרצון שלכם, תבטחו בי ותסמכו עלי, תגיעו למצב של מנוחת הנפש, רוגע, שלווה, ושחרור מכל הדאגות, הפחדים, המתחים והלחצים של החיים. [חובות הלבבות, שער הבטחון].

עד כאן דברי האגרת מאת בורא העולם שנכתב באמצעות גדולי ישראל.

סיכום

שואל יקר. הצער, הכאב והקושי הרגשי שלכם בהחלט עמוק. הרצון לילדים הוא צורך עמוק בנפש. אבל, ברשותך, ננסה להביט על המציאות הקשה הזו במבט אחר.

יש לכם שליחות מיוחדת ותפקיד מיוחד שאף אחד אחר לא יכול לעשות. השליחות המיוחדת שלכם תיתן לכם משמעות לחיים. ומה השליחות המיוחדת שלכם? נכון להיום (כי מחר כל יכול להשתנות), השליחות המיוחדת שלכם היא לפעול בעולם עם כוחות הנפש המיוחדים שלכם, אבל – ללא ילדים. תעשו משהו גדול בעולם – לימוד תורה בתחום מיוחד, כתיבה תורנית, יצירה מיוחדת, תקימו קבוצת תמיכה להורים שלא זכו עדיין לילדים, תקימו מפעל חסד בנושא מסויים, תפתחו גמ”ח לספרים של חיזוק למתמודדים עם נסיונות… הרשימה ארוכה. השליחות שלכם כרגע היא, עשיה בבית ללא ילדים.

אתם יחידה מובחרת של בורא עולם. יש לכם כוחות נפש הרבה יותר מאחרים. בורא עולם יודע, הוא ברא אתכם כך, ולכן הוא נתן לכם משימה מיוחדת יחד עם שכר כפול ומכופל. כל השכונה שלכם מתקיימת בזכות ההתמודדות שלכם. בורא עולם נותן משימות כאלו רק לחסידיו – אנשים מיוחדים.

הדרך להגיע למנוחת הנפש, רוגע, שלווה, ושחרור מלחצים ומתחים היא לסמוך על בורא עולם. לשחרר, להרפות מכל הרצונות האישיים, ולהתחבר למהלך של בורא עולם, לרצונו של בורא עולם. כדאי הוא בורא עולם, לסמוך עליו וללכת בדרך שהוא מוביל אתכם כרגע. [אין הכוונה להפסיק להתפלל על מה שאתם רוצים, אלא להתפלל מתוך הכנעה ונכונות לקבל את רצון ה’ במידה והתפילה לא מתקבלת כרגע].

תהליך של התמודדות וצמיחה

אני רוצה להציע לכם תהליך פשוט של התמודדות עם הקושי והכאב לאורך זמן יחד עם צמיחה והתפתחות אישית.

• בשבוע הקרוב תקרא את דברי האגרת כמה פעמים, לבד, או יחד עם אשתך.

• תסמן בלורד זוהר משפטים ורעיונות שאתה או אשתך מתחברים אליהם במיוחד.

• בסוף השבוע תעשה רשימה של כ-10 משפטים קצרים מתוך המשפטים שסימנת.

לדוגמא:

1. אנחנו מאד רוצים ילדים אבל עד שזה יקרה יש לנו משמעות בחיים גם בדברים אחרים.

• תקרא את המשפטים שכתבת לפחות 4 פעמים בכל שבוע, בסוף היום, בזמן של מנוחת הנפש. תנסה להפנים את המשפטים או לשוחח עליהם יחד עם אשתך, ולראות שזה באמת קשור לחיים שלכם.

• במשך היום, כאשר עולות לך מחשבות לא טובות על המצב שלכם, תנסה “לתפוס” את המחשבות, לרשום אותם, ובערב, בזמן של מנוחת הנפש, לעמת את המחשבות הלא טובות עם מחשבות מתוקנות שלקחת מתוך האגרת. תכתוב את שניהם, אחד ליד השני.

לדוגמא:

  מחשבה לא טובה:

אף פעם לא יהיו לנו ילדים – אני מרגיש שבור נפשית ומפחד לאבד את האמונה.

  מחשבה מתוקנת:

אם בורא עולם ירצה – מחר יהיו לנו ילדים. עד שזה יקרה יש לנו משימות מיוחדות אחרות. יש לי כוחות נפש עצומים ואני רוצה לנצל אותם למשימות המיוחדות. אני מבטל כרגע את הרצון שלי מפני רצון הבורא והאמונה שלי רק מתחזקת בעקבות כך.

שואל יקר. קחו לכם את העבודה הפשוטה הזאת למשך חודש ימים. תנסו. אני משוכנע שתראו תוצאות טובות ותרגישו שאתם מתמודדים, צומחים, ומגיעים למנוחת הנפש ושמחה פנימית.

אשמח לעזור גם במשך התהליך, ולשמוע איך אתם מתקדמים.

בהצלחה!

ישראל ל.

yisraell613@gmail.com

חוברת מסרים להתחזקות

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

2 תגובות

 1. איזו תשובה יפה ומחזקת!
  תודה רבה לכם על עבודת הקודש.
  ולשואל-מאחלת לכם שתזכו לישועות בקרוב
  ועד אז,שד’ יתן לכם את הכוחות!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

אני אגיע לגהנום?
לאחרונה התחלתי לחשוש מאוד מכך שאגיע לגיהינום. אני חייב להבין כמה דברים-נכון שבסוף אף אחד לא באמת יודע מה זה, אני יודע שכל תיאורי האש וכו זהו מקור נוצרי ואצל היהודים זהו עונש יותר רוחני. אבל חייב לשאול- אני בסך הכל בן אדם שומר מצוות-אוכל כשר, מניח תפילין בבוקר, לא...
עקרון הסיבתיות - הסיבה הראשונית
אני לא יודע עד כמה אתם עוסקים בתחומי פילוסופיה כאלה אבל אשמח לשמוע את דעתכם בעניין, רציתי לשאול בנוגע לעקרון הסיבתיות. פילוסופים רבים טענו שעיקרון הסיבתיות לא נובע מהניסיון אלא מהתבונה ולכן אמור להיות שייך בכל מצב ומקום ואם כך משליכים זאת על הסיבה הראשונית ליקום וחוקי הטבע וכד’ ומגיעים...
עד מתי כל הניסיונות האלה?
אני בן 20, לפני 10 שנה אמא שלי חלתה למשך כשנתיים והבריאה ב”ה ,לפני 5 שנים אבא שלי חלה במחלה בערך שנה והבריא ב”ה ומאז היו עוד כמה סבבים.. ושבוע שעבר בן דוד שלי חייל נהרג במלחמה ואחרי כמה שעות אחותי היה לה הפלה, בראש אני יודע שהכל לטובה, אבל...
איזה ערך יש לאמונה שאסור לשאול עליה שאלות?
רציתי לשאול בנוגע לאיסור המובא בהלכה של קריאה בספרי מינים. לא פעם אנשים רוצים לבדוק את אמונתם ולכן מעיינים בצידו השני של המיתרס ולא דרך פילטר של אתרי חזרה בתשובה וכד’ (שהרי לא תמיד יודעים אם מביאים את הצד השני בצורה אמיתית ומדוייקת). ולא ברור לי, אם ההלכה מבקשת מהאדם...
איך אפשר להאמין שהכל לטובה?
רציתי לשאול. קודם כל רציתי להודות לה’ על בית משפחה ילדים אוכל בגדים כסף וכל מה שהיה נותן לי תודה על הבריאות אפילו שלפעמים יש לי זריקות או כדורים. רציתי רק לשאול. “כשם שמודים על הטוב יש להודות על הלא טוב” כי הכל לטובתנו. את זה הבנתי כבר. אבל זה...
אמונה, חוסר ביטחון וסוף העולם
אני אישה בשנות הארבעים נשואה ואמא. תמיד הייתי דתיה וב- 3 שנים האחרונות התחזקתי יותר יחד עם בעלי. לפני כשנתיים הייתי צריכה לעבור ניתוח גדול, ובעלי לקח על עצמו כיפה. ואני בהחלטה פזיזה של הרגע, לקחתי על עצמי כיסוי ראש! זה משהו שבחיים לא חשבתי שאקפיד כי המראה החיצוני והטיפוח...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן