The Butterfly Button
למה האמונה לא עוזרת לי?

שאלה מקטגוריה:

שלום רב. אני רגיל בהתבודדות כבר שבע שמונה שנים למדתי שאם מדברים עם השם מאמינים ואם לא מדברים אז לא..אז ככה נולדתי למשפחה הרוסה  עם הזמן התחזקתי במשך השנים אחי הגדול ואחותי הקטנה התחתנו כבר עם ילדים ורק אני נשארתי ככה המשכתי באמונה ותפילה .אך עם הזמן הניסיונות והצרות רק המשיכו לגדול בדוחק הפרנסה ועוד נפלתי השם ישמור בקרבה אסורה. יצאתי לשידוכים לא יודע כמה כבר ועדיין המשכתי להחזיק חזק באמונה להגיד שהכל לטובה ככה השם רוצה ועדיין מכות ונפילות בשנתיים האחרונות הרביתי לדבר ולבקש מהשם רק אמונה כח רצון והשתדלות האמת שההיפך קרה וקורה לי עשיתי פדיונות נפש הלכתי לרבנים מוכרים וכלום העניין שמעולם לא ביקשתי לא כסף ולא עושר רק פרנסה בלי דוחק אשה טובה שאשמח בה משום מה לא זה ולא זה עולה בידי ההיפך אני בצרות כלכליות שלא מאפשרות לי לעשות השתדלות גם אם אני רוצה. אני מרגיש שהחבל סוגר עליי ואחרי שנים של התבודדות תפילה ואמונה שאם אחזיק חזק ואמשיך להתפלל אז השם יוציא אותי מהשטויות והבלבולים אך זה לא כך בזמן האחרון אני מרגיש שאני כבר לא מאמין וכל מה שלמדתי לכל דבר יש סתירה אם זה למשל שהשם לא יביא ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו.אך מריבוי הקשיים והניסיונות בדור ואנשים נופלים חופשי ואומרים שזה מעבר ליכולתם ורואים את זה גם. אז פתאום סברה חדשה לפעמים השם נותן לך ניסיון שהוא יודע שתיכשל אבל רוצה לראות כמה נלחמת אז ככה שאם זה ככך אז זה סותר את הדבר הזה שהשם לא נותן ניסיון לאדם שהוא לא יכול לעמוד בו הרי הוא יודע שתיפול וזה מעבר ליכולתך. אז הוכחה שכן נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו יש לי רשימה של דברים שאני יכול להפריך את עניין האמונה כמו למשל היתה לי תקופה של חצי שנה שרק הודיתי להשם ומה קרה ההיפך רק צרות ועוד יותר קושי ועוד יותר בלבולים הרי מי שמודה להשם מתהפך לו לטובה בקיצור לא חסר דברים ושלוש שנים שאני מתביית רק על אמונה כח רצון והשתדלות אז ככה לא אמונה לא כח רצון ולא השתדלות הרי הכל מהשם יתברך לא.ואפילו אם אני רוצה לעשות השתדלות בעיניין הזווג אין לי אפשרות אז תסבירו לי בבקשה איך בנאדם יכול להישאר באמונה וזה רק קצה ממה שעובר ועבר עליי הקש האחרון ששבר אותי בעיניין הזווג שהכרתי מישהיא שהכל הלך טוב איתה חיבור כימיה משיכה ובסוף גיליתי שהיא פרודה בפועל נשואה.זה לא פעם ראשונה שאני נופל בניסיונות עם נשים זה כאילו שהשם רוצה לומר לי שאין לי זווג וגם ההרגשה כזו אז הפסקתי לשמור שבת ולהניח תפילין כבר כמה שבועות כי אני מרגיש שהכל שקר ורמאות אשליה תוכיחו לי שאני טועה תוכיחו לי שבנאדם יעבור שנים של התבודדות ויבקש רק קירבה להשם ואמונה והכל וזה לא קורה לו.איך לא ישפיע על האדם ההרגשה שלי שחייתי באשליה קשה ושרפתי שנים ובזבזתי אז לא חושב שיהיו טענות למעלה בשמיים חשבתי שאני חלש אופי אבל הבנתי על עצמי שאם שנים התפללתי האמנתי והחזקתי חזק ומאומה בכלום לא השתנה לא אצלי ולא בתוכי לא ברוחניות ולא בגשמיות רק רע ומר עוד יותר.אחרי שנים כאלה הבנתי שהייתי חזק מאוד כי אנשים עזבו את הדת מפחות קשיים כאלה אז אם יש הוכחה שתוכיח שאני טועה אני חוזר בתשובה עוד פעם

תשובה:

שלום לך,

קשה, קשה לקרוא את הכאב הרב שאתה חווה, זה חונק בגרון, כל כך הרבה סבל ועם כל זה כל כך הרבה רצון להתקרב, להטהר, לעשות רצון השם.

ניכר כי לב טהור לך, אתה רוצה לחיות חיי רוח, חיים של קרבת השם, וכגודל המאמץ – גודל האכזבה.

אינני יודע חשבונות שמים, אנשים חווים קשיים עצומים, אנשים צדיקים וישרים סובלים ממחלות איומות, שוכבים חסרי אונים בכאבי תופת, ואין הסבר, אין היגיון, אי אפשר להבין.

על מצב כזה כתבו לנו חז”ל “חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה”

ונזעקת הזעקה, איך אפשר? האמנם?! כאלו יסורים, כל כך הרבה סבל, לאנשים ששו רק טוב כל ימי חייהם, איך אפשר לברך על הרעה, רעה זו היא ברכה?!

כותב על כך האדמו”ר הזקן מלובביץ, שמצב הסתר פנים, מצב שבו אנו מרגישים שאיננו מבינים את הנהגת הבורא שהוא רחוק מאתנו כביכול, הוא הוא המצב של קרבת השם, יותר ממצב שבו יש לנו הארת פנים ואנו מבינים את הנהגתו.

מה ההיגיון בכך?

ניתן להמשיל זאת למורה ותלמיד. המורה המלמד את תלמידיו את האלף בית, הוא מסביר להם על צורת האות, מדגים את ההגייה שלה, מתרגל ומשנן אתם, והכל לפי יכולת הקליטה שלהם. מי שצופה בשיעור כזה לא יכול לדעת כלום על רוחב ועומק חכמתו של המורה, יכול להיות שהוא תלמיד חכם עצום, יכול להיות שהוא אדם מאוד מוכשר, אבל במצב הזה הוא לא יכול לדבר אל התלמידים במושגים שלו אלא לפי ההשגה שלהם כי רק כך הם יבינו אותו. כאשר ראש ישיבה גדול מלמד את תלמידיו, הוא מרצה לפניהם את חידושיו בסוגיה, הם מתאמצים להבינו, לא תמיד הם מצליחים, לפעמים הם צריכים לחזור על השיעור שוב ושוב עד שהם מצליחים להבין למה הרב התכוון, כי הרב דיבר בעולם המושגים שלו, והוא סמך על תלמידיו שיתאמצו ויצליחו להבין, אבל התלמיד שלא הבין זה לא בגלל שהרב דיבר לא לעניין אלא מפני שהוא דיבר ברמה שלו והתלמיד עדיין לא הגיע לרמה הזאת. כשהקב”ה מדבר אלינו בהנהגה שאנו מבינים זה מפני שהוא כביכול מנמיך את עצמו לרמה שלנו, אבל בעצם הנהגת הקב”ה היא למעלה מתפיסה של שכל אנושי ולפעמים הוא מדבר אתנו בשפה שאנו לא מבינים, וזה לא כעונש, אלא זה מפני שהוא מעריך אותנו ואומר לנו “תעשו מאמץ ותבינו את עומק חכמתי ואולי גם אחרי מאמץ לא תבינו כי זה שכל אלוקי”. זה רגע של קרבת השם וזה המצב של קבלת יסורים בשמחה, מתוך הבנה שזה הרגע הכי קרוב שהשם נותן לנו אתו.

זה לא פשוט לחיות בתפיסה כזאת, זה אפילו קשה, במיוחד בעולם כה נהנתן שחייב לקבל הכל בו במקום, אבל כנראה זו הדרך הנוחה לעבור את העולם על כל הקשיים שהוא מזמן לנו.

ממה שאתה כותב אני מבין כי למרות שאין לך ערעור על יסודות האמונה שניטעו בך, וכל ההוכחות לבריאת העולם על ידי הבורא והשגחתו הפרטית התמידית על העולם קיימות אצלך, בכל זאת החוויה שלך היא של העדר השגחה פרטית. כי אתה מספר על שנים של אמונה ונסיון להתקרב אל ה’ ונסיון להתפלל ולעשות פעולות שונות על מנת שהשם ימלא את מאווייך, והכל לא עובד, ואם ככה, אז אין באמת עניין להשקיע כל כך הרבה מאמץ ואולי אפילו להיפך חס ושלום, אולי תחושתך היא שמי שלא עושה את המאמץ הכביר שעשית זוכה לקבל את מאווייו בכוחות עצמו ובקלות.

הגמרא במסכת בבא בתרא כותבת ששלשה דברים אין אדם ניצול מהם בכל יום והם הרהור עבירה ועיון תפילה ואבק לשון הרע. מהו עיון תפילה? הראשונים מבארים שעיון תפילה זה הציפייה אחרי התפילה שהשם יתן לנו בדיוק את מה שבקשנו. הגמרא במסכת ברכות כותבת שעיון תפילה זהו אחד מהדברים שמזכירים עוונותיו של אדם, כאילו אדם אומר ריבנו של עולם התפללתי עכשיו במלוא הרגש, עשיתי התבודדות טובה, כעת מגיע לי, ואז הקב”ה אומר אנחנו במגרש של ‘מגיע לי’ בסדר, בוא נבדוק את כל הפנקסים, בוא נראה מה המאזן שלך.

אם כך תשאל לשם מה אנו מתפללים? הראשונים מבארים שהתפילה נועדה על מנת לרומם את האדם למדרגה גבוהה יותר מזו שהוא היה בה. אם נגזר על אדם פלוני שיהיה לו איזה צער אז ברגע שהוא מתפלל ומתקרב להשם הוא כבר אדם חדש, לא אותו האיש שעליו נגזרה הגזירה וכך התפילה יכולה להועיל. כשאנחנו מתנהלים מול בורא עולם בצורה של פנקסנות אז הוא יכול להוציא גם את הפנקסים שלו…

ובכל זאת כתוב שאין אדם שניצל בכל יום מ’עיון תפילה’ זה אנושי, זה טבעי, אבל זה גם משהו שאנחנו צריכים להתאמץ לא לעשותו.

יש מדרש על הרן האח של אברהם אבינו והאבא של שרה אמנו, שכשנמרוד תפס את אברהם ודרש ממנו לכפור באמונתו בא-ל אחד ישב הרן בצד ואמר לעצמו, אם אברהם מנצח אז אני מאמין בא-ל שלו ואם נמרוד אז אני מאמין באלילים, וכשיצא אברהם חי מתוך כבשן האש באור כשדים הרן הצהיר שהוא נאמן לא-ל אחד, ואז נמרוד צווה להשליך גם אותו לכבשן האש והוא נשרף… מה קרה? למה אמונתו לא הצילה אותו? אני לא יודע מה התשובה אבל נראה לי שהא-ל אמר לדורות הבאים בזה שהוא לא מחפש מאמינים שמאמינים בו רק כשזה נראה להם בטוח ולא מזיק, הוא מחפש מאמינים שמאמינים בו ויהי מה.

כתוב בתורה שהאמהות היו עקרות כי הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים. לכאורה זה נשמע אכזרי, בגלל שהוא נהנה אז הן צריכות לסבול כל כך הרבה שנים עד שהן תפקדנה בפרי בטן? לנו זה יכול להראות כך כשאנחנו רואים קטע מסויים מהתמונה הכללית, אבל הקדוש ברוך הוא שרואה את כל התמונה, שרואה איך יוצא משרה יצחק ואיך מרבקה יעקב ואיך מרחל יוסף ומשיח בן יוסף והוא רואה גם לאיזה מעלות עצומות התרוממו האמהות בשנים הרבות בהן הן התפללו, והתפללו באמונה תמימה בכך שהקב”ה לא ייטוש אותן ושהוא עושה אך ורק טוב בעולם, הוא יכול להוביל את כל המהלך השלם הזה מבלי שזה יהיה אכזרי, כי הוא רואה איך הוא עוזר בזה לאמהות הקדושות להגיע לגבהים.

כנראה שגם לתפלתך הקדוש ברוך הוא מצפה.

אנא, המשך לדבר אתו, גם אם יש לך משיכה לחיות כעת באורח חיים לא דתי, זה לא סותר לכך שכדאי, שזה מועיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא או לעשות פעולות שונות.

אשמח להמשיך ולהיות בקשר, בתקווה ובתפילה שתזכה למצוא לך רב שילווה אותך במסע החיים, שתזכה לשפע כלכלי מתוך נקיות כפיים ושתזכה למצוא את אושרך ולהקים בית נאמן בישראל,

אליעזר

Elitova10@gmail.com

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

מה המטרה שלי בחיי נישואין? למה זה שווה לי?
שלום ותודה על האופציה לשאול ולקבל תשובה מקצועית, אני בחורה חרדית מיינסטרים בת 20 ברוך ה’ חברות מתחילות להתארס, אני יודעת שבקרוב אתחיל לשמוע שידוכים ואני לא בטוחה מה אני מרגישה כלפי זה… אני לא רוצה להתחתן “כי כולם מתחתנים, אז גם אני…” – זה הדבר הכי משמעותי בחיים-להתחתן- והייתי...
האם הנפילות שלי בגדר הנורמלי? זה בעיתי להתחיל כך שידוכים?
תודה רבה רבה על האתר הנדיר באיכותו ובסוגו, אתם עושים עבודת קודש מדהימה! יישר כוחכם! אני בחור ישיבה ליטאי מאחת הישיבות הטובות בארץ (בהמשך תבינו למה זה רלוונטי). כבר שנים שאני נופל בצפייה במראות אסורות באינטרנט, סרטים, סרטונים תמונות וכו’. זה התחיל לאט בגיל מאוד צעיר (12 כמדומני) והמשיך לאט...
אמונה, חוסר ביטחון וסוף העולם
אני אישה בשנות הארבעים נשואה ואמא. תמיד הייתי דתיה וב- 3 שנים האחרונות התחזקתי יותר יחד עם בעלי. לפני כשנתיים הייתי צריכה לעבור ניתוח גדול, ובעלי לקח על עצמו כיפה. ואני בהחלטה פזיזה של הרגע, לקחתי על עצמי כיסוי ראש! זה משהו שבחיים לא חשבתי שאקפיד כי המראה החיצוני והטיפוח...
אני לקראת שידוכים ודואגת מאד
שלום וברכה לצוות האתר המדהים הזה, אין לי מושג מי המקימים שלו אבל אני מקווה שהם מודעים לזכויות העצומות שלהם. יש נושא שמטריד אותי כבר הרבה מאוד זמן ואני לא יודעת למה רק עכשיו חשבתי לשאול כאן… עד עכשיו רק דנתי בזה עם חברות ולא מספיק לעומק. העניין הוא כזה:...
מאז שהתאזנתי אני פחות צדיק
לפני שלש שנים כשהתחלתי ישיבה גדולה הייתי בתקופה מאד לא מאוזנת בחיים שלי לילות בלי שנה סטרס גדול לחץ בעבודת השם בתפילה ובלימוד. היה נורא קשה המון לחץ ובילבול, מאז התאזנתי עשיתי תהליך עם עצמי ונרגעתי אבל מה שאני מרגיש שעבודת השם שלי כבר פחות טובה מאז שנרגעתי התפילות פחות...
האם כשאתארס אצליח להיות יותר שמחה?
גמרתי סמינר מהמצוינים בארץ. כיום עובדת מעט במשרה חלקית. גרה בבית שלא קל לשהות בו. כבר כחצי שנה בשידוכים. רב החברות שלי נשואות. פעם היו אומרים עלי שאני בת שמחה. כיום אני רוב הזמן בעצבות, מרגישה שהחיים קשים. בימים שלא הולך טוב בעבודה אני מרגישה בזבוז בעולם, למה לחיות סתם...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן