The Butterfly Button
למה אלוקים ברא אותנו?

שאלה מקטגוריה:

מהי הסיבה לבריאת הברואים? או בצורה הכי פשוטה: למה הקב”ה ברא את הברואים?
אקדים את נקודה אחת חשובה: הקב”ה אינו גוף ואין לו דמות הגוף, וכשאנו מתייחסים אליו הרבה פעמים אנו “מאנישים” אותו, ומייחסים אליו יתברך תכונות אנושיות, כמו “רצון להיטיב” “כעס” “חרון אף” וכו’. נעשית כאן רדוקציה למושגים של בני אדם. זה בערך כמו לחפש את המפתח שאבד תחת הפנס, כי זה המקום היחיד שאני יכול לחפש..
אני כלל לא בטוח שזה נכון, ואני לא יודע אם אפשר להשתמש בביטויים הללו כלפיו יתברך.

אם לנו בני האדם הנחותים אין דרך, אין יכולת ואין כלים לקלוט מיהו ומהו הקב”ה, זהו מעשה עניות לייחס לו את התכונות שאנו מוצאים בנו. אולי כל זה לא נכון? מנין לנו שיש בו את התכונות האלו? אולי יש משהו אחר שכלל לא בקטגוריה של “תכונות אנושיות” שהם המניע למעשיו?
אמנם ישנם אזכורים בתורה למידותיו של הקב”ה, אך איך אנו יכולים להשתמש בזה כדי להבין את כל מעשיו ודרכיו?

ומכאן נבעה שאלתי: אם אנו מתייחסים אליו בתכונות אנושיות, קיימת בעיה לוגית, שהרי הוא מושלם, ומדוע ברא את הנבראים?
הדוגמה של אדם חכם הנותן עצה לילד, אינה דומה, כי אנו עוסקים כאן במעשה הבריאה עצמה, מדוע יש צורך לברוא?
אדם בורא, ויוצר לעצמו הרבה דברים במהלך החיים, חברויות, הכנסה וכו’, את כל אלו הוא צריך בגלל חיסרון שקיים בו (היקשרות וצורך בחברה- צרכים פסיכולוגיים, כסף- מתווך לצרכים פיזיולוגיים ולא רק..)
אבל אדם שלא יהיה לו כלל חיסרון, הוא לא יברא לעצמו כלום. אני חושב ש”לברוא בשביל הכיף” גם נובע מחיסרון, וסיפוקו גורם ל”כיף”.

ואם כן, אני לא מצליח להבין את התשובה לשאלתי.
ומכאן אני ממשיך: אם אין היגיון לוגי בבריאתו אותנו, זה אומר שאנו לא יכולים להשתמש בכלים לוגיים ושכליים הנתונים לנו על מנת להבין את דרכיו יתברך. ואכן כן, אולי באמת אין מטרה לעולם? כי אולי לא נבראנו למטרה מסוימת? הרי אין לנו את הכלים להבין את כל זה..
עד כאן בעניין שאלתי הראשונה.

רציתי להרחיב את הנידון לגבי הוכחות לוגיות ושכליות לקיומו של הקל, ולאמיתות הדת היהודית.

אתחיל בזה שעל נושא דילוגי האותיות בספר בראשית התקיים כבר פולמוס שלם באוניברסיטה העברית אם אני לא טועה (דורון ויצטום, פרפ’ אומן ועוד) איך שהבנתי התוצאות אינן מובהקות. ואני ממש לא חושב שכדאי להיכנס לעניין המתודולוגי שם, כי אף צד לא יוכל לטעון בוודאות שהוא הצודק.

אשמח לקרוא את דבריך, ולהוסיף ולשאול.
ולוואי שאזכה להגיע לאמונה השלמה והמלאה בו יתברך, ושתזכה להיות שליחו הנאמן.
יישר כוח!!

תשובה:

לשואל היקר- שלום וברכה!

השאלה שלך היא שאלה חשובה ויסודית בהשקפה האנושית בכלל, וכיוונת לדעת גדולים בעצם זה שהעלת את הנושא.

חכמים רבים דברו על הנושא היסודי של חובת האדם בעולמו. אני ארצה להתמקד בשנים. 

נתחיל מהמוכר יותר- הרמח”ל. במסילת ישרים כותב, שמטרת העולם הזה להיטיב לאדם, שיתענג על ה’. בספר “דרך ה'” הוא כותב שזה כיון שה’ רצה  להיטיב לבריות. אז לכאורה, כאן נכנסת שאלתך, מה פשר הרצון הזה של הקב”ה, הרי רצון מעיד על חסרון, ואם הקב”ה רוצה להיטיב, אז כנראה זה חסר לו, להיטיב, וממילא הוא אינו בעל שלימות. 

אז הרמח”ל בעצמו מזכיר את השאלה בספר “דעת תבונות” סימן נ”ח. שם, בעקבות השאלה, הוא מבהיר את כוונתו בשאר הספרים. הרמח”ל כותב שם הבנה מאוד יסודית בכל הנושא הזה שמדברים על תכלית הבריאה. 

ונמשיל משל. נניח שנכנסתי למפעל נטוש, ואני רואה שם מכונה ישנה מאוד, מאובקת. אני אתחיל לנסות להבין למה המכונה הזו משמשת. מה הכיוון שלה, ומה תכליתה. אני יכול, בכל מיני דרכים להצליח להבין למה המכונה משמשת. ואני גם יכול להניח, שזו הסיבה שאותו אדם שייצר את המכונה- ייצר אותה בסופו של דבר. זה תכלית הדבר.

אבל כאן מגיע השינוי בין אדם לקב”ה. הרמח”ל אומר שם, שכיון שהקב”ה מושלם (אגב זו לא אמונה שרירותית, היא נובעת מההגיון הפשוט שכל מה שנקרא אצלינו “מעלה” ודבר “טוב” הרי נברא מהקב”ה, וודאי שאינו חסר ממנו, כי אחרת איך יצא מעלה מחסר, ויש לזה עוד ראיות לוגיות) ודאי שלא היה חסר לו שום תכונה- לא להקרא “טוב” ולא להיות “מכובד” ולא להיות “שמח במעשיו”. (ברמח”ל בספר “אגרות פתחי חכמה ודעת” (הודפס בתוך ספר “שערי רמח”ל) מביא עוד כמה תכליות לבריאה) הרמח”ל מגיע למסקנה שהיחס שלנו למטרת העולם מצידו של הקב”ה הוא כגזירה, ורצון חופשי, ולא שום השגת תכלית. בקיצור- חשק ורצון לא מוכרחים (הקב”ה לא יכול להיות מוכרח כי אז זה אומר שהוא חסר, וכפוף למשהו חיצוני ממנו). הרמח”ל מדגיש שם שכל הדיון שלנו על מטרה לעולם- הוא מתוך התבוננות בעולם עצמו- וכמו המשל שהבאנו- מה המכונה הזו עושה. וכיון שאנו רואים שיש בעולם חסד, “עולם חסד יבנה”, אנו רואים שזה הכיוון של העולם. אנחנו מגדירים את הרצון של ה’ הגדרה מהותית- מה הוא רצה. לא “למה” הוא רצה. 

הוא רצה להיטיב. למה? “גזרה חכמתו” אומר הרמח”ל בדרך ה’. מה המטרה בזה? כאן נכנסים דברי הרמב”ם במורה נבוכים, שעוסק בשאלה הזו בהרחבה- בחלק שלישי פרק י”ג. שם הוא אומר שלשאול על רצונותיו זה בעצם להבין את עצמותו. לנתח את המטרות של אלוקים. וזה מעבר להשגתינו. אנחנו רק יודעים לומר בבירור- שאין הבריאה “השגת מטרה” מבחינתו, אלא רצון חופשי. 

כאן אני רוצה להתיחס להגבלות המשונות האלו כביכול, של “עד כאן אפשר לשאול ומכאן לא”. החכמים לא התכוונו שאסור לשאול, שיש איזה שהוא איסור דתי. העניין הוא אחר- אי אפשר לנסות להבין דבר שהוא לא בהשגתך. כמו עיוור מלידה שינסה להבין מה זה צבע. באותו אופן, האדם משיג דברים שנתונים לזמן ומרחב- גודל גובה, צבע צורה. ה’ – אין מחשבה תופסת אותו כלל, כלשון הזוהר. אינו בכלי ההשגה האנושיים. (מי אמר? כל ההוכחות מדברות על אלוקים כזה, שהוא לא חומרי ולא מתחלק וכו’, והוא לא מושג.) וממילא לנסות להבין איך נראה ה’ זה כמו העיוור שמנסה להבין צבע וורוד בכלי שמיעה ומישוש. אנחנו רק יכולים לומר- “איני יודע יותר ממה שאני משיג”. אנחנו אומרים שבעולם שלפנינו הנביאים, וגם אדם פשוט במקרה שלנו, רואה חסד, הטבה- בעולם הגשמי, ובנתינה הרוחנית של תורה וכו’. מכאן שהמכונה הזו ענינה להיטיב. לומר שזו מטרת בונה המכונה -איני יכול, מכיון שאני יודע עליו שהוא מושלם, ולא שייך לומר שיש לו חסרון. ולכן הוא פשוט רצה, רצון חופשי, לבנות מכונה של הטבה. לא כדי להיקרא טוב, ולא בשביל אף מטרה אחרת המושגת לנו, כי המטרות שלנו נובעות מחסרון. 

מה שאני בא להדגיש שאין כאן מערכת אמונות שמונחתת על האדם, אלא פשוט היקשים לוגיים, חשבון של כמה עובדות שברורות לנו- יש אלוקים, אינו חסר, והעולם ומהותו.

כדרך אגב, כיון שהוזכר הרמב”ם במורה, נציין שהוא לא סבר כדעת הרמח”ל שכל מטרת הבריאה היא לאדם, אלא שלמשל השמיים והגלגלים והכוכבים- נבראו לצורך עצמם, והם בריות יותר מרוממות מהאדם. הוא אחז שדברים רבים בבריאה נבראו לצורך עצמם, ולא למען האדם. 

מדובר בנושא שעומד ברומו של עולם, וצריך להרחיב בלימוד שלו יותר ממה שכתוב כאן, אבל מקווה שהדברים פתחו פתח מסוים לסוגיה ענפה זו. 

 

נתנאל 

madirim@gmail.com

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

אני אגיע לגהנום?
לאחרונה התחלתי לחשוש מאוד מכך שאגיע לגיהינום. אני חייב להבין כמה דברים-נכון שבסוף אף אחד לא באמת יודע מה זה, אני יודע שכל תיאורי האש וכו זהו מקור נוצרי ואצל היהודים זהו עונש יותר רוחני. אבל חייב לשאול- אני בסך הכל בן אדם שומר מצוות-אוכל כשר, מניח תפילין בבוקר, לא...
עקרון הסיבתיות - הסיבה הראשונית
אני לא יודע עד כמה אתם עוסקים בתחומי פילוסופיה כאלה אבל אשמח לשמוע את דעתכם בעניין, רציתי לשאול בנוגע לעקרון הסיבתיות. פילוסופים רבים טענו שעיקרון הסיבתיות לא נובע מהניסיון אלא מהתבונה ולכן אמור להיות שייך בכל מצב ומקום ואם כך משליכים זאת על הסיבה הראשונית ליקום וחוקי הטבע וכד’ ומגיעים...
עד מתי כל הניסיונות האלה?
אני בן 20, לפני 10 שנה אמא שלי חלתה למשך כשנתיים והבריאה ב”ה ,לפני 5 שנים אבא שלי חלה במחלה בערך שנה והבריא ב”ה ומאז היו עוד כמה סבבים.. ושבוע שעבר בן דוד שלי חייל נהרג במלחמה ואחרי כמה שעות אחותי היה לה הפלה, בראש אני יודע שהכל לטובה, אבל...
איזה ערך יש לאמונה שאסור לשאול עליה שאלות?
רציתי לשאול בנוגע לאיסור המובא בהלכה של קריאה בספרי מינים. לא פעם אנשים רוצים לבדוק את אמונתם ולכן מעיינים בצידו השני של המיתרס ולא דרך פילטר של אתרי חזרה בתשובה וכד’ (שהרי לא תמיד יודעים אם מביאים את הצד השני בצורה אמיתית ומדוייקת). ולא ברור לי, אם ההלכה מבקשת מהאדם...
איך אפשר להאמין שהכל לטובה?
רציתי לשאול. קודם כל רציתי להודות לה’ על בית משפחה ילדים אוכל בגדים כסף וכל מה שהיה נותן לי תודה על הבריאות אפילו שלפעמים יש לי זריקות או כדורים. רציתי רק לשאול. “כשם שמודים על הטוב יש להודות על הלא טוב” כי הכל לטובתנו. את זה הבנתי כבר. אבל זה...
אמונה, חוסר ביטחון וסוף העולם
אני אישה בשנות הארבעים נשואה ואמא. תמיד הייתי דתיה וב- 3 שנים האחרונות התחזקתי יותר יחד עם בעלי. לפני כשנתיים הייתי צריכה לעבור ניתוח גדול, ובעלי לקח על עצמו כיפה. ואני בהחלטה פזיזה של הרגע, לקחתי על עצמי כיסוי ראש! זה משהו שבחיים לא חשבתי שאקפיד כי המראה החיצוני והטיפוח...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן