The Butterfly Button
למה אלוקים ברא אותנו בזמן שברא ובאופן שברא?

שאלה מקטגוריה:

לכבוד הרב שלום
יש לי מספר שאלות שמטרידות אותי באמונה
1) אומרים שהבורא ברא את העולם מהסיבה שהוא רוצה להיטיב איתנו ולהעניק לנו אז למה דווקא הוא ברא את העולם לפני 5781 שנים? ולא לפני 10,000 או לפני 1000 שנים?

2) אני לא לגמרי תופס את המשמעות האלוקית מי שעושה מצוות ולומד תורה מקבל שכר ומי שלא ההיפך.
כאילו מה כל העניין פה הרי הוא סוג של תכנת אותנו כמו איזה רובוט משוכלל מאוד שאם תעשה תקבל ואם לא תענש ונתן לי בחירה.
איפה הוא מטיב פה כביכול הוא יצר משהו די טכני(להבנתי כרגע),כאילו ההרגשה של ההנאה והסבל או שכר ועונש בעולם הבא זה כי הבורא תכנת אותנו במערכת ככה, ההנאה בגן עדן זה כי הבורא תכנת את זה ככה שנרגיש ונחווה זאת ככה אז מה הייחודיות פה?. כאילו בצורה די כוללנית אפשר לומר שכל המטרה בלימוד התורה וקיום המצוות זה להנאות בגן עדן ולחיות בצורה נכונה ,בגלל הגדרה שהבורא נתן שאם תעשה זאת אז יקרה א’ ואחרת יקרה ב’ ובעצם הוא תכנת אותנו להבין הנאה בגן עדן בצורה אחת וסבל “במכבסה” בצורה אחרת

3) בהמשך לשאלה הקודמת הוא יכל באותו משקל להגדיר הכל הפוך וגם היה נותן לנו שכל להבין הכל הפוך(שהעבירות היה דבר טוב והמצוות דבר שלא טוב וכמובן שיש בחירה)
ואם נפשט את זה יותר, זה באופן כולל דומה למצב שאני אקנה עכשיו מספר רובטים על שלט ואגדיר את חוקי המשחק ככה שמי שילך בדרך שאני מגדיר יהנה ומי שלא לא יהנה
ואני מגדיר בתוכם מה זאת הרגשה של הנאה ומה זאת הרגשה של חוסר הנאה, ככה שבאותה מידה יכולתי להגדיר להם הכל הפוך ולתת להם להבין שזה הדבר הנכון כי אני המתכנן במשחק. והמשחק היה מתפקד באותה צורה של טוב ולא טוב
אני מקווה שהצלחתי להבהיר את עצמי היטב בשאלה
3) ממה שהבנתי קיבלנו את התורה במעמד הר סיני כדי שיהיה הכרה וכולם יראו ולמנוע ספקות
אבל בפועל זה היה לפני אלפי שנים ולא ראינו את זה אז איפה בא לידי ביטוי האפקט הזה בדורנו(הוא שזה דווקא לאותו דור שיצא ממצרים) ולהבדיל דתות אחרות כמו האיסלם ששם התגלו למוחמד בלבד זה גם גרם למוסלמים להאמין למרות שלא כולם קיבלו את זה בפומבי..

תודה רבה מאוד!

תשובה:

שלום וברכה לשואל היקר!

ראשית כל, אשריך שאתה מאלו המבררים סוגיות העומדות ברומו של עולם. ובהצלחה לך בזה ובכל לימודיך!

1. שאלה זו נוגעת בשאלת הזמן. ולמעשה אין לנו השגה במה שהיה לפני הבריאה. אם השאלה היא על הזמן שלפני שנברא העולם, הרי שזה כלול בשאלה “מה לפנים” שאין לנו השגה בזה. הרמב”ם במורה נבוכים אומר שזמן הוא תכונה בתנועה. והוא דבר ששייך רק במציאות של זמן ומרחב. לכאורה כמו שאין לנו השגה במה היה לפני שנברא העולם, שכן אין בזה מושגי מקום, ממילא אין לנו יכולת לדבר על “זמן” לפני הבריאה. אפשר לומר שהזמן נברא כשנברא העולם [מה שאמרו חכמים שהתורה קדמה לעולם וכו’ הוא בדרך עמוקה ולא באופן טכני אלא כסיבה ותוצאה].

ואם כוונתך בשאלה למה אני נבראתי בנקודת הזמן הזו, הרי שזה תלוי בתפקידו של כל אחד ואחד ושליחותו עלי אדמות ומן הסתם אין בנו יכולת להבין דבר זה על בוריו. אלא כל אחד לפי מה שמשער על פי נסיונו וחייו.

2. בענין השכר בעולם הבא ובעולם הזה-

האמת לא ברורה לי כוונתך. אם השאלה היא “איפה הוא מטיב פה”, לכאורה מה אכפת לי שהוא יצר משהו “טכני”, בסופו של ענין הטכני הזה מוביל להנאה והטבה. גם העונש בגהינום הוא רק לזכך ולרתום את האדם למעשים טובים ובסוף גם הוא מוביל לתיקון. אז התכלית היא ההטבה.

אם השאלה היא מה הענין של ההטבה, הרי אמרו שאין טוב בלי להיטיב. ואם כן יש כאן הטבה ואז הוא נקרא טוב [יש להאריך בזה אבל מלמעלה].

מלבד כל זאת, אני חושב שכדאי לחדד את מה שכתבת קצת, ולהבהיר. מוסבר בספרים שזה לא רק שה’ ברא שהאדם נהנה בגן עדן, אלא הנשמה היא חלק אלוקי. היא בריאה אלוקית [דבר זה מבואר גם בגמרא בברכות, 5 דברים שדומה הנשמה לקב”ה]. וההנאה שלה בגן עדן היא מ”דבקות בה'”, או במילים אחרות- כשהיא מגיעה לשלימות. ככה מוסבר בספר דרך ה’ במיוחד.

הנשמה היא אלוקית וממילא נוטה וחפצה לשלימות מטבעה. והסיפור של האדם הוא שהוא חותר ומבקש לחזור להיות אלוקי, במילים אחרות להיות כמה שיותר בשלימות. ו”גן עדן” זה עולם הנשמות לאחר המיתה, בו הן נפרדו מהגוף ונהנות מה”אור” של השלימות שרכשו בעולמינו הזה, על ידי מעשים טובים ודעות נכונות, שזה במילים אחרות מידות טובות ואמת, או במילים שלנו- תורה ומצוות. דברים אלו נחקקים בנשמה והרי היא קרובה לשלימות האלוקית. ואז תתענג לה שם בעולם האמת במה שהשיגה. ואם כן זה לא בריאה טכנית, אלא זה מהות הנשמה. לא משהו טכני שהלבישו עליה.

ויש פה כבר סיפור אחר, של בת מלך שירדה מהארמון וכל הזמן מנסה לחזור להרגשה של קרבת המלך והאצילות. הגהינום הוא משהו מעין הצער על חסרון השלימות, ועל ההתלכלכות בעבירות (ככה מוסבר בצדקת הצדיק לרבי צדוק מלובלין). כמובן שיש ביסורים אלו לנשמה הטהורה סבל גדול כמו מאש חיה.

3. יכול להיות כנראה שה’ יכל לעשות כך. אז מה קשה? אם השאלה למה עשה כך ולא כך, איני יודע דעתו דעת עליון. ואם השאלה שאם כך מה המשמעות- אנחנו צריכים לראות מה שלפנינו ולדון עליו, ולנסות להבין מה רואים פה בעולם. היהדות מציעה לראות את המעשים טובים והאמת כמשהו שבונה את הנשמה ומאיר אותה, לא רק פה אלא באופן נצחי. וזה בהחלט נשמע הגיוני גם מבחוץ.

4. באמת ההוכחה של מעמד הר סיני היא הוכחה חזקה מאוד, הזכיר אותה כבר הכוזרי. אם השאלה היא למה אנשים לא “נופלים” ממנה, זה שאלה טובה. הרבה אנשים לא ביררו ולא בדקו, ופוק חזי תשאל חילוני מצוי את השאלה הזו, מסתבר שלא חשב עליה- כיצד יתכן שמליוני אנשים יאמינו לספר שכתוב שהם עצמם ראו מחזה כזה מפעים. איך הבאג נכנס למערכת. הרי אם לא ראו לא יאמינו לספר, שהרי כתוב בו “אתם ראיתם”.

אנשים מאמינים לא רק בגלל ענינים שכליים אלא גם בגלל נטיות הלב ושוחד. אולי בעיקר.

אבל חשוב לומר עוד משהו בקצרה- מעמד הר סיני לא נעשה בשביל הוכחה למקרה של כפירה. מעמד הר סיני הוא מעמד נבואי לכלל האומה כדי ליצור מפגש עם האלוקי, לקבל עול מלכותו ולהכניס יראה בלבם. ככה מפורש בתורה. מעמד זה חדר לנשמת האומה והוא מציאות קיימת בנו. כל המלמד תורה את בנו כאילו קבלה מהר סיני (ברכות). אין זו הוכחה חיצונית אלא צורת המסורת, צורת העברת התורה- קולות וברקים, רצינות, וכו’, כל מה שהיה שם וכתוב בפרשת יתרו וואתחנן. זה עיקר תכלית המעמד. לבנות אמונה בה’ ומשה, אבל אמונה פנימית, ויראה. לא של הוכחות שכליות.

אמנם ממילא יוצא, כמו שאמר הכוזרי, שיש פה הוכחה שאפשר להשתמש בה לאלו שלא קיבלו את המסורת ולאומות העולם.

יש הרבה מה להעמיק בענינים אלו. מקוה שפתחתי לך פתח.

ה’ יעזור שנתחזק באמונתו יתברך.

בהצלחה לך בכל מעשיך. אם צריך הרחבה או הבהרה אני כאן.

נתנאל א.

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

מי אמר שהיה מותר לעלות לארץ ישראל?
שאלה שהתעוררה לי בעקבות רש”י ראשון בתורה וכן בגלל מצב המלחמה כרגע. רש”י אומר שהקב”ה נתן את א”י לעם ישראל וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו ע”ש. שאלתי מתי נתנה לנו חזרה? מי אמר שב1948 היינו צריכים לחזור לא”י? מדוע גדולי ישראלי אמרו לעלות לא”י? פתאום נהיה מצוות...
"קיבלתי קבלה ונושעתי"?
אתם בטח מכירים את הסיסמאות של “תרמתי ונושעתי” “הבטחתי ונושעתי” ודומיהן. כל תקופה עוד מישהו צץ עם משהו כזה. ואני לא מזלזל חלילה בכל הקבלות הטובות. אם זה לא לדבר עם תפילין או לא לדבר בבית הכנסת, בשעת התפילה וקריה”ת, קבלת שבת עשר דקות יותר מוקדם, עשרה פרקים ביום ועוד...
אני במשבר אמונה!
בימים טרופים אלו אני מוצאת שאחד הקשיים שמערערים אותי הוא קושי האמונה. אני מבינה שזו התכלית, שפה טמון הגרעין ולכן מנסה לא להיבהל מהמחשבות שעולות, מניחוח ה”כפירה” שעולה מהן, אך יחד עם זאת, זה מחליש מאד וגורם לתחושה שאין על מי להישען ואין על מי לסמוך. מבחינת הרציונל אני מבינה שיש מנהיג...
האם עולם הבא זה פיצוי למוות נוראי?
בימים אלו עם ישראל נמצא במלחמה עקובה מדם כ-1,400 אנשים נשים ילדים ותינוקות מצאו את מותם במיתות שונות ואכזריות ובנוסף לצערנו גם בימים אלו ישנם קרבנות בעיקר חיילים שנפלו ונופלים בקרבות בעזה כולם ובעיקר רבנים באים ואומרים יש להם עולם הבא ואני שואל עולם הבא זה פיצוי??? איך תתנחם אלמנה...
אני רוצה הוכחה לתורה שבעל פה!
מקווה שתצילו אותי. אני כבר לא מצליח לקיים תורה שבעל פה. רואים המון סתירות בין התורה שבכתב לבעל פה. דוגמאות א: ראש השנה בעל פה תשרי, בכתב שמות יב ב חודש האביב שנקרא היום ניסן. אני רוצה תשובה ברורה לא חרטוטים זה לחודשי השנה וזה וכו’ כמו שהגמרא דנה. כי...
מחשבות רעות על השם
הנני בעל תשובה 20 שנה, במהלך כל השנים זכינו ב”ה לעשות עליה רוחנית מאוד משמעותית,כמובן בהדרגתיות עד שהגענו לשלב של ניתוק מהחיים החילוניים וזכינו לשנות כיוון לבית חרדי,שיעורי תורה צניעות וכו’,לפני 5 שנים התחלתי לעבור פחדים וחרדות קשים מאוד מכל הנושא של המוות,היום ברוך השם אני כבר בלי העוצמות של...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן