מאת:

התפרסם בתאריך:

31/10/2015

יש בחירה אם הכל ידוע מראש?

שאלה מקטגוריה:

אני אדם מאמין מאוד ..! אבל יש לי שאלה ..לא שחס וחלילה מהרהרת לי תאמונה..רק לא קיבלתי תשובה ואשמח לדעת
אם רשום בתורה שאדם הראשון יחטא והתורה הייתה תתקע דורות לפני בריאת העולם איפה הזכות בחירה ואם רשום שיעקב צדיק ועשו רשע איפה הזכות בחירה ? זה רשום בתורה ..התורה לא יכולה להשתנות! אז איך היה זכות בחירה ..? וכמו כן אם עלינו אם הקב"ה כבר יודע הכל מראש .. וידוע שהקב"ה בודאי לא טועה איך יש זכות בחירה ?

 

 

תשובה:

בס"ד שלום לך שמואל, שאלה גדולה שאלת, העסק בסוגיה זו מצריך ישוב הדעת ופניות מרובה כדי להתעמק בה, כדי למצוא את הדברים ה'מתיישבים על הלב' – על לבבך, שכן אין זו שאלה אמונית גרידא, הרי יש כאן נגיעה בחלקים הפנימיים ביותר של הנפש. חיטוט שכזה אסור לו שייעשה ביד גסה, בתנאים לא סטריליים, בעסקי בסוגיה זו רואה אני את עצמי בעיני רוחי כמי שפתח פתח אל  ליבו ומחטט הוא בקרביו, נוגע בלב בעדינות, מטייל בינות לעורקים ולוורידים, מסיט את הריאות… כל נגיעה שאיננה מדויקת בעדינותה, כל חשיפה לאוויר שאינו סטרילי לחלוטין עשוי להכאיב ולהביא למוות. כמו כן, לא ניתן לבצע את אותה הפעולה בדיוק בכל גוף. אצל כל אדם הלב והמערכות הסובבות אותו נמצאים במיקום המתאים בדיוק למבנה גופו האישי וכך גם בסוגיה זו, עיסוק שאינו נעשה בעדינות עלול לקרוע עורקי אמונה המחברים אותנו למקור, האמונה הבהירה עלולה להזדהם בחשיבה פילוסופית המזיקה להמשך עבודת ד' בכל לבבנו ואף במקרה של ליבון נכון של הסוגיה הדברים מתיישבים על ליבו של כל אדם בצורה שונה, ויש כאלו שממשיכים לעבוד את ד' בכל ליבם ונפשם גם כאשר אין להם פתרון לחידה זו כי אין באי מציאת הפתרון סתירה למחויבות שלנו כנבראים לעבוד את בוראנו על פי מה שהורנו בתורתו הקדושה, אין בכך כל סתירה להכרה שלנו במציאות הבורא, בתורה מן השמים ובהכרה מלאה מהי חובת האדם בעולמו. ענקי הרוח של האומה השאירו לנו תיעוד כתוב של תמצית תוכיות אמונתם וידיעתם את הבורא. הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ה ה"ה) כותב: " שמא תאמר: והלא הקדוש ברוך הוא יודע כל מה שיהיה, וקודם שיהיה. ידע שזה יהיה צדיק או רשע או לא ידע. אם ידע שהוא יהיה צדיק – אי אפשר שלא יהיה צדיק, ואם תאמר שידע שיהיה צדיק ואפשר שיהיה רשע – הרי לא ידע הדבר על בוריו?" וכך שאל גם בחיבורו שמונה פרקים בפרק ח' ובמורה נבוכים. כעת, גם אם לא נמצא תשובה, מי לנו גדול מהרמב"ם שהתקשה בשאלה זו ועבד את ד' בכל ליבו ונפשו והמשיך לפתח את יכולות הבחירה שלו כי זוהי תכלית עבודת האדם עלי אדמות להיות 'בוחר' בכל פעולה ופעולה שלו כמבואר באריכות שם בחיבורו שמונה פרקים. אך מכיוון ששאלת בכ"ז, אנסה ליישב על לבך כיוון למחשבה ואקדים את דברי הרמב"ם בהלכות תשובה "דע שתשובת שאלה זו ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, וכמה עיקרים גדולים והררים רמים תלויים בה"  וב'שמונה פרקים כתב "אלו עניינים קשים, אל תקווה להבינם בשלמות משתים שלש שורות מדברי…"  ובכל זאת פטור בלא כלום אי אפשר. שמעתי מהרב אביגדור מילר זצ"ל שהסביר כי אפשר לדמות זאת לנהר שוטף ואדם מגיע ובונה טורבינה המנצלת את זרם המים והופכת אותו לאנרגיה המפעילה תחנת קמח או סתם כך מייצרת חשמל. הקב"ה לא מתערב בבחירות של בני האדם, אבל מאידך הוא יודע איך הם יבחרו ובגלל שהוא יודע איך יבחרו הוא ממקם אותם במקום שבו הוא רוצה לפעול. למשל, הקב"ה ידע שאחשוורוש שונא יהודים יותר מהמן, הוא ידע כמה הוא יכעס כשושתי לא תבוא וכו' הוא ידע שבהנתן ההזדמנות הוא יבחר מבחירתו שלו בצורה מסוימת ולכן הוא הוציא אותו מהאורווה ושם אותו על כס המלוכה, הוא הוציא את המן מהמספרה ושם אותו בין יועצי המלך כי הוא ידע איך המן יבחר בהתייחס לעם ישראל, אז הקב"ה מנצל את זרם הבחירות של בני האדם לנהל את העולם על פי צרכיו שלו אבל זה לא שניהול העולם משפיע על הבחירה אלא להיפך. מעבר לנגיעה זו אני מציע לך לעשות לך רב ולהתעמק עמו בדברי הראשונים והקדמונים אשר האריכו לבארה הן ברמב"ם הנ"ל ובפרק ו' מהלכות תשובה הלכה ה'  ובדברי האבי עזרי שם (פרק ה') ובאור שמח שם שהאריך להתעמק בכך ובסוף דבריו כתב "סוף דבר אין לך תירוץ על השאלה העמוקה, וכבר משלו משלים וכמו שנים מתכסים בשמלה אחת אשר אינה מחזקת לכסות רק אחד, כאשר ימשוך ויתכסה זה יתגלה זה ככה קצר מצע השכל לקבץ בידיעתו הידיעה עם הבחירה וכאשר תתחזק האחת תתנגד השנית… לכן תשית לבן מימון …" גם השל"ה בחלק א' בפרק הנקרא 'בית הבחירה' מאריך ליישב הדברים על הלב ובמכתב מאליהו ח"ג עמ' 162. אני לא מאריך בציטוטים אך כמעט כל מי שכתב בענייני אמונה עסק בכך אם זה בעל העיקרים, המהר"ל הרמח"ל וארוכה מיני ארץ ורחבה מיני ים. מקווה שתמשיך להעמיק משאך ומתנך באמונה. אליעזר [email protected]

שתפו בפייסבוק, באימייל או הדפיסו

גם לך יש שאלה מציקה?

הגיע הזמן שיקשיבו לך!

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן