מאת:

התפרסם בתאריך:

19/11/2016

העובר שלי מושפע ממה שראיתי?

שאלה מקטגוריה:

אני בהריון בחודש מתקדם שומרת על עצמי ממראות לא צנועים חרדית
נפלתי וראיתי סרט לא צנוע אני חוששת על העובר שראה מראות אלו אני מתוסכלת איך אפשר לתקן

תשובה:

לאם היקרה, מרגש לראות את דאגתך לילדך ופרי בטנך לרוחניות ויהי רצון שתזכי לבריאות ולידה קלה. במשנה במסכת אבות שיבחו חכמים את ר' יהושע בשבח 'אשרי יולדתו' ולימדונו רבותינו שאמו זכתה לשבח זה 'שאמו הדריכתו לתורה ולמדות ישרות, וכבר כשהיתה מעוברת ממנו, חזרה בבתי מדרשות ובקשה שיתפללו שיהיה העובר זה ת"ח וצדיק כך כתב רש"י בספר מדרש שמואל על אבות, ואני מצאתי בירושלמי [יבמות ד"ה א'] שאמו הוליכה עריסתו לבית הכנסת בשביל שיתדבקו אזניו בדברי תורה: (תפארת ישראל – יכין מסכת אבות פרק ב) ולשונו של רבי עובדיה מברטנורא שם 'על שם שהיא גרמה לו שיהא חכם' ולמדנו מכאן מה גדול כוחה של האם בתפילתה ושאיפתה לזכות לראות בנים ובנות עוסקים בתורה ובמצוות כבר בהריון ולכן זה מרגש לראות את שאיפתך הכנה לזכות לילדים צדיקים. אשרייך. לגבי השפעה של מעשיה של האם בשעת ההריון על הילד מצאנו את אזהרת המלאך לאשת מנוח (צללפונית) אמו של שמשון הגיבור שכבר בשעת ההריון תזיר עצמה מיין וענבים. כמו כן למדנו בגמרא במסכת יומא (פ"ג.) על אשה מעוברת שהריחה בשר ביום כיפור ורצתה לאכול ולחשו לה באוזן שהיום יום כיפור ונרגעה תאוותה ויצא ממנה רבי יוחנן שהגמרא קוראת עליו את הפסוק 'בטרם אצרך בבטן ידעתיך'. אולם כל זה בדברי אכילה הנכנסים למחזור הדם והעובר חי ממאכלה כמו שאמרו במסכת נדה דף ל': 'ואוכל ממה שאמו אוכלת ושותה ממה שאמו שותה' ולכן יש להיזהר לאכול מאכלים בריאים וכשרים. גם בדברי מאכל שהאם אוכלת הרי היא צריכה לדאוג לצרכיה ונפסק בשולחן ערוך (אבן העזר סימן פ"ב) שאם היא רוצה לאכול מאכל מסוים אפילו אם יש סיכוי שהמאכל יזיק לוולד היא יכולה לאכול אותו מפני שצערה קודם. בכל זאת כל זה נאמר לגבי אכילה. אולם לגבי ראיית מראות אסורים, הנה בוודאי אף שאיסור זה חמור אצל נשים פחות מאשר אצל גברים שאינה מוזהרת על הוצאת זרע לבטלה מכל מקום ראוי לאשה להיזהר ולהרחיק עצמה מראיית איסור. והנה מצאנו בגמרא על השפעת ראיית האשה על יופיו של הילד בסיפור על רבי יוחנן שהיה יפה מאוד וכעין יופיו של יעקב (בבא מציעא פ"ד.)והיה יושב על פתחי טבילה כדי שנשים יראו אותו ויסתכלו על יופיו  וזה ישפיע על יופי הילד וכן בגמרא ברכות (מ"ח:) מצאנו שנשות ישראל היו מסתכלות על יופיו של שאול. אבל לא מצאנו שראיית האשה משפיעה על ראיית העובר עצמו. העובר על פי הגמרא במסכת נדה ל' צופה ומביט מסוף העולם ועד סופו. העובר אינו רואה דרך ראיית האם ולא מצאנו ענין מיוחד על זהירות ממכשולי הראייה בעת ההריון. ובוודאי שממכשולות המצויים בדבר זה אין האדם נתבע ועיקר האיסור במראות אסורים הוא במי שהולך במכוון למקום בו יש מראות אסורות ולא נזהר מזה. (בבא בתרא נ"ז:) דבר נוסף שיש לך לדעת הוא שפעמים והאדם נצרך לצורך בריאות הנפש ורגיעתה להשתחרר מן הלחץ היום יומי ולהרפות מעט. ואני רוצה להעתיק לך דברים נפלאים שכתב הרמב"ם בהקדמתו לפרקי אבות בשמונה פרקים פרק ה' 'תכליתה של בריאות הגוף היא שהנפש תמצא את כליה בריאים ללא פגם ותעסוק במדעים ובקניית מעלות האופי והמעלות השכליות… או שיתכון למהנה ביותר בהתאם לעיון הרפואי כגון שנפגם תיאבון האכילה שלו והוא מעורר אותו במאכלים טעימים מהנים ופיקנטיים. כמו כן כאשר תוקפת אותו מרה שחורה הוא יסיר אותה על ידי שמיעת שירים ומיני מנגינות קצביות, על ידי טיול בגנים ובבניינים יפים, ישיבה בחברת צורות יפות וכיוצא באלה דברים המרחיבים את הנפש ומסירים את לחישת המרה השחורה ממנה' האדם איננו מלאך ולא נדרש ממנו להיות מלאך. נדרש מהאדם לעבוד את ה' בגופו מתוך שמחה בבריאה ובחיים עלי אדמות. את צריכה לשמוח בחלקך ובחיים היפים שבוודאי תעניקי לילדך ויהי רצון שתזכי לגדלו/ה לתורה לחופה ולמעשים טובים בבריאות ובנחת. בהערכה רפאל    

שתפו בפייסבוק, באימייל או הדפיסו

גם לך יש שאלה מציקה?

הגיע הזמן שיקשיבו לך!

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן