The Butterfly Button
יש לי נקיפות מצפון שאני גולשת באינטרנט בזמן העבודה

שאלה מקטגוריה:

אני עובדת בהייטק. נחשבת לעובדת מוערכת. אבל יש ענין שטורד רבות את מנוחתי ואינני מעזה לשתף איש: במסגרת שעות העבודה אני מוצאת את עצמי שעות רבות מבזבזת בגלישה באתרי חדשות, מייל, רשתות חברתיות ותוכניות מענינות כמו הידברות וכו. (האינטרנט מסונן ואי אפשר בלעדיו לגמרי בעבודה)
קשה לי להתרכז במשימות ובכל הזדמנות אני ‘בורחת” לתכנים שיעניינו אותי… באותו רגע זה כיף אבל יש לי הרבה נקיפות מצפון על גזל הזמן שאני עושה. משלמים לי על שעות שאני לא עובדת בהן. אני לא יכולה להרשות לעצמי להוריד את השעות האלה מהדיווח נוכחות כי הפרנסה קריטית למשפחה. ומאידך אין עלי תלונות – ז”א שיש לי תכונה שבלחץ אני חדה ומספיקה פי 3. ככה שאם נתנו לי משימה לשבוע אני יכולה להתמרח בשלושת הימים הראשונים. ואז להילחץ וביומיים להספיק לסיים ולקבל מחמאות על התוצרים…
זה מגביר אצלי את ההתחבטות כי אם היו כועסים או מאיימים לפטר הייתי מצליחה להתגבר אולי.
ניסיתי לשים תוסף של הגבלת זמן אינטרנט. וזה הצליח לימים ספורים.
האם זה נקרא שאני מכורה? למה אני לא מצליחה לשלוט על עצמי ולנצל את הזמן כמו שצריך?
אני מלאת נקיפות מצפון ואשמה גם מבחינה מוסרית ובעיקר מבחינת עבירה של גזל שידועה לי חומרתה.
האם יש לי דרך תשובה בכלל על העבר..?
תודה לכם

תשובה:

לשואלת הנכבדה שלום וברכה,

קראתי בהערכה רבה את השאלתך החשובה והכנה, ולמעשה את שאלותייך, כי ישנם כמה נושאים שהעלית, ואשתדל לענות על ראשון ראשון.

א. לגבי התמכרות, אני לא מומחה בנושא, אבל כנראה שיש דרגות שונות של חומרה, אם הדבר לא פוגע בך בעבודה ובחיי החברה וכדו’ ואת מצליחה לעמוד ביעדים ובזמנים שקצבת לעצמך ומנהלת חיי משפחה, חברות, עבודה תקינים, אז כנראה שאת לא מכורה. בזבוז זמן באינטרנט, היא תופעה נפוצה, אבל כנראה גם בעולם ללא אינטרנט קיימים בזבוז זמן ודחיינות וכו’. אפשר לפטפט בעבודה עם חברות, לצאת לעשן וכו’ וכו’. אנשים מוצאים דרכים רבות כיצד להעביר את זמנם, וזה לא הומצא מזמן האינטרנט והסרטים.

בנוסף, יכולים להיות תחומי עניין חשובים ודרכים ללמוד ולהתפתח הן מבחינה אישיותית והן מבחינה מקצועית מתוך המידע שקיים באינטרנט.

ב. יש בנו גם יסוד של סקרנות לחדשות, וגם לפעמים עצלות ורצון למנוחה. את אומרת שאת עומדת במטרות של המעסיקים שלך, וכנראה שזה מספק אותך. כדאי לנסות לחשוב האם יש לך אתגרים נוספים? מה עוד היית יכולה לעשות בזמן הזה? האם חשוב לך להתקדם בעבודה? בדרך כלל אפשר למצוא עוד דברים כיצד להתפתח, לקחת אחריות על תחומים נוספים, לעסוק בדברים נוספים לטובת מקום העבודה ולא להישאר במקום שהקצו לך, אלא לתרום יותר.

ג. מבחינת איסור גזל, בוודאי שעל העובד לעשות ככל יכולתו לטובת המעביד וכמו שכתב הרמב”ם בהלכה האחרונה בהלכות שכירות: ‘כדרך שמוזהר בעה”ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה”ב ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש מאד מאד:’. הרבה פעמים למרות שמשלמים לפי שעות, המעסיק יודע שהעובד לא משקיע את כל שעותיו בעבודה וכל עוד הוא עומד ביעדים, המעסיק מסתפק בזה. בוודאי זו לא הנהגה לכתחילה, וחובה של העובד לעשות ככל יכולתו להרבות ממונו של המעסיק.

וכפי שהרחיב על כך הרב עוזיאל בשו”ת משפטי עוזיאל חושן משפט סימן מד: ‘הפועל חייב להכיר את עצמו משועבד בזמן שכירותו ובכחותיו הפיזים והמדעיים לעבודת בעל הבית שנשכר לה. בגמ’ מסופר: אבא חלקיה לא הסביר פנים לאלה ששאלו בשלומו משום שאמר: שכיר יומא אנא ואמינא לא איפגר. והלכה פסוקה היא זאת: אומנים העובדים בשל אחרים אינם רשאים לעמוד בפני זקן או ת”ח (כמצות הכתוב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן) כדי שלא יפסיקו עבודת בעל הבית (קידושין ל”ג יור”ד סי’ רמ”ד סעיף ה’) וכשם שהפועל צריך לדייק בנאמנות ודיקנות גמורה על זמן עבודתו כן הוא צריך להתמסר בכל כחותיו לעבודתו. וכ”כ הרמב”ם אין הפועל רשאי לעשות מלאכתו בלילה ולהשכיר עצמו ביום, ולא יהיה מרעיב ומסגף עצמו ומאכיל מזונותיו לבניו, מפני גזל מלאכתו של בעל הבית: שהרי תשש כחו ותחלש דעתו ולא יעשה המלאכה בכח. (עיין ירושלמי דמאי פ”ז ה”ג ותוספת ב”מ פ”ח) כדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית ויטבל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במרמה; אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא יברך אותה. וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן, לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה, שנאמר “ויפרץ האיש מאד מאד” (ה’ שכירות פ”י ג’ ז’ ו – ז. חו”מ ש”י של”ז סעיף י”ט – כ). דבר מובן מאליו שחובה מוטלת על הפועל למלאות עבודתו באהבה וכבוד אחואית לאחיו המעביד אותו וביחס של אהבה, לעצם המלאכה שהוא עובד בה, ולא יהיה כמכונה מיכאנית או אפילו כמצוה ועושה וכשכיר מקוה שכר פעולתו. אלא כשותף בבנין ויצירה בפעולה שהוא עובד בה לטובת אחיו ולטובת בנין העם והארץ שהיא טובתה והצלחתה של כל האדם, כי עד כמה שעבודתנו בחיים היא נדמית לפרטית היא בכל זאת עבודה אנושית עולמית, ומברכתה ושלומה יתברכו עובדיה. העבודה אינה נערכת בתשלומי כסף או כל הנאה גופית, אלא בשכר השתתפותנו בישובו ובנינו של עולם שבה נמצא נעימות לחיינו וספוק נפש גמור למציאותנו בחיים. בה אנו נותנים מנת חלקנו לעמנו ולכל האנושיות כולה וזוכים עי”כ לקבל ממנה מנה כפלה ומכופלת. וכן אמרו רז”ל: גדולה מלאכה שמכבדת את בעליה (נדרים כ”ו). וגדולה מלאכה שכל הנביאים התעסקו בה וכן צוו רז”ל ואמרו, אהוב את המלאכה (אבות פ”ב) מכאן שיהא אדם אוהב את המלאכה ולא שונא אותה. כשם שהתורה נתנה בברית כך המלאכה נתנה בברית, שנאמר “ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה’ אלהיך” (אדר”נ פ”א) אהבת המלאכה והעבודה גוררת אחריה אהבה לנותני המלאכה, ומביאה בכנפיה הצלחה, וברכה ושלום, ויחסי אהבה וחבה הדדיים בין שני חלקי העם והעולם: המעסיק והעוסק.’

לכן, היחס שלנו לעבודה צריך להיות יחס רציני. בעבודה אנחנו פועלים לקדם את העולם ולהרבות טוב וצריכים להתחזק בזה ובגמרא במסכת ברכות ל”ב ע”ב מנו את העבודה בכלל ארבעה דברים שצריכים חיזוק בכל יום וכמו שכתב רש”י שם: ‘צריכין חזוק – שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו: דרך ארץ – אם אומן הוא לאומנתו אם סוחר הוא לסחורתו אם איש מלחמה הוא למלחמתו:’

אז זה מהדברים שצריכים חיזוק תמיד בכל כוחו, ולכן אף אם על העבר אין חשש גזל, כיוון שבעל הבית לא הקפיד, הרי מחובת האדם כלפי עצמו וכלפי המעסיק וכלפי הקב”ה להתאמץ בכל כוחו ולנצל את זמנו לטובת העסק והעבודה שהוא מועסק בה. ואף שבוודאי שצריכים גם פנאי וכן לפעמים כשיש אווירה יותר רגועה, ניתן לחשוב על רעיונות חדשים כיצד לפתור בעיות וכדו’, ולכן גם לפעמים האווירה במקומות אלו מאפשרת גם זמן פנוי, מכל מקום כפי היכולת, חובה להתאמץ ולהצטיין בעבודה לטובת המעסיק.

בברכת הצלחה רבה

רפאל

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

ה"לא נעים" פשוט מנהל לי את החיים באין מפריע!
אני בחורה מהצפון שעובדת במשרה סתמית כלשהי, בתחום הפרא רפואי. סיימתי לימודי תואר ראשון לפני שנה, לא מצאתי עבודה בתחום שלי וכעבור חצי שנה של חיפושים הגעתי למשרה הזאת. אני מתכננת לעזוב עכשיו לקראת בין הזמנים, קצת לנפוש לפני שאני מתחילה לימודים בתחום אחר בעז”ה, עד שאמצא את עצמי… הבעיה...
איך למנוע התקררות רוחנית באקדמיה?
אני מתחילה שנה הבאה לימודי תואר ושמעתי מסביבי הרבה קולות בנושא. הקול שהכי צף היה כל הנושא של התקררות רוחנית. המורה שלי אמרה שאחותה אמרה שהמקום אליו אני הולכת נותן לגיטמציה להתקררות רוחנית, והאמת, אני רואה בעצמי, אחוזים גדולים של בנות יוצאות הרבה יותר פתוחות. והבנתי שהשאלה היא ” איך...
מה הסיכוי שלי למצוא עבודה אם לא למדתי ליבה?
לפעמים, ברגע של תסכול, אני זורק לאבא שלי משפט חצי בצחוק חצי ברצינות: “למה לא שלחת אותי לבית הספר שלומדים בו ליבה?”. אבא, כרגיל, לא נשאר חייב ועוקץ בחזרה: “נו באמת, אם היית צריך עזרה בלוח הכפל, אתה חושב שזה היה עוזר אם הייתי שולח אותך למקום שמלמדים בו ליבה?...
אני חסרת ביטחון עצמי ובורחת למסך
תודה על האתר הזה!! אני בחורה,עבדתי במשך חצי שנה בעבודה,ולא מצאתי את עצמי שם,וב’’ה היה לי הזדמנות מצוינת לצאת ויצאתי. אני כבר שבוע בבית,בלי עבודה,וזה לא קל לי לנפש,אני רגילה להיות פעילה ועסוקה, ואני מוצאת את עצמי אלופה בלהיות ליד הפלאפון ולא מפסיקה לצפות בתוכניות,סרטונים,וואטאפ וכו (תודה לה’ שיש לי...
עבודה עם גברים שגורמת לי לחששות
אני מרגישה רגשות אשמה כלפי עצמי. לפני כחצי שנה התחלתי לעבוד בחברה חרדית שאומנם שומרת על כללי הצניעות אך בהחלט יש הרבה שיחות עבודה בין הגברים והנשים. אני לא עבדתי בעבר בעבודה שדרשה ממני שיחות עם גברים וכעת אני נדרשת לבצע לא מעט שיחות כאלה. לפעמים בצוות ופעמים בפגישות יחידניות...
יש לי נקיפות מצפון שאני גולשת באינטרנט בזמן העבודה
אני עובדת בהייטק. נחשבת לעובדת מוערכת. אבל יש ענין שטורד רבות את מנוחתי ואינני מעזה לשתף איש: במסגרת שעות העבודה אני מוצאת את עצמי שעות רבות מבזבזת בגלישה באתרי חדשות, מייל, רשתות חברתיות ותוכניות מענינות כמו הידברות וכו. (האינטרנט מסונן ואי אפשר בלעדיו לגמרי בעבודה) קשה לי להתרכז במשימות ובכל...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן