The Butterfly Button
יש לי כמה שאלות באמונה

שאלה מקטגוריה:

ב”ה אני מאמין ויש שאלות שעולות, ואשמח אם אוכל לתת עליהן תשובה המתקבלת על הלב

ויש כמה שאלות.

1. השאלה מתבסס על העובדה שה’ הוא טוב לכול. ועל העובדה שה’ הוא כל יכול, ואין דבר שנמנע ממנו. והעובדה הנוספת שלאורך כל ההיסטוריה וגם בימינו, ישנם אנשים שחווים קשיים פיזיים ורגשיים, לפעמים ברמות כאב גבוהות מאוד. והשאלה היא: הרי ה’ הוא רוצה בטובתם של אנשים, והוא גם יכול לעשות הכול. א”כ למה ה’ לא ברא עולם שלא יהיה בו קשיים או סבל. נ.ב. אני מכיר את התשובה הרגילה שמדבר על נהמא דכיסופא וכדומה. השאלה היא: הרי בורא עולם יכול ליצור “הכול”, אז ברור שהוא יכול גם ליצור מצב, שגם לא יהיה קשיים וגם לא יהיה בעיה של נהמא דכיסופא, או כל בעיה אחרת. כי הרי הוא ברא את הכול, מההתחלה, והוא אינו מחויב לשום דבר, והוא זה שברא והמציא את הכללים.

2. הבורא הוא יחיד, ואין עוד מלבדו. יש הרבה הוכחות לכך שיש בורא, אבל מה ההוכחה שהוא יחיד. איך אנחנו יכולים להיות בטוחים שאין עוד בוראים מקבילים שבראו עולמות אחרים, או שהעולם לא נברא על ידי שני בוראים שונים (ח”ו)

3. בהמשך לשאלה הקודמת. ברור שהתורה לא נכתבה על ידי בן אנוש. אבל מי אומר שזה נכתב על ידי מי שברא את העולם. איך אנחנו יודעים שאין עוד דמויות שהן לא אנשים, ויודעים את הכול.

4. איך אנחנו יודעים שכל התורה אמת. אולי ייתכן שהיה גרעין שהוא אמיתי, ועל זה הורכבו דברים נוספים. השאלה מתחזקת בתורה שבעל פה, איך אנחנו יודעים שכולו אמת.

5. נקודה נוספת של שאלה. אחד מעיקרי האמונה זה שהיה הווה ויהיה. שהבורא תמיד היה. והוא לא נברא. ויש גם איסור לשאול מה היה קודם. והשאלה: מה ההוכחה לזה. איך אנחנו יודעים שאכן כך, ולא שהיה בורא אחר (ח”ו) שברא אותו.

6. זו כבר שאלה המבוססת על מאמר חז”ל ש: וכולן באבק לשון הרע” – והשאלה: מה הסיבה שהעולם נברא בצורה כזאת שכולם ייכשלו באבק לשון הרע. מה המטרה של זה? ש ‘כולם’ ייכשלו בעבירה מאוד מסוימת. השאלה הזאת מתחברת לשאלה הבאה. שכתוב “אין צדיק אשר לא יחטא. – ואם המטרה היא רק להביא שכר. והשאלה: למה ליצור מצב שתמיד יש חטא. ואם התשובה שכך זה יוצר ניסיון גדול יותר וכו’. השאלה היא: הרי ה’ יש לו יכולת ליצור ניסיון גדול יותר, וכל דבר שהוא. כי הוא הכול יכול.

אשמח על כל תשובה
בעבר שלחתי את אחת השאלות לארגון הידברות
והפנו אותי לכתבות שלהם – ולא היה שם תשובה אמיתית.
אני שואל את השאלות לא ממקום של כפירה או להתריס ח”ו
אלא פשוט כדי לדעת, וכן שאוכל לענות לאחרים ששואלים
(אני עובד עם אנשים בתחום הטיפול.)

אם יש לכם תשובה אפי’ על שאלה אחת– אשמח שתכתבו

תשובה:

שלום ורוב ברכה,

אתה מחפש ‘תשובה אמיתית’, כזו שמתקבלת על הלב, תשובה שאיתה תוכל לענות לעצמך אך גם לקיים ‘ודע מה שתשיב’ לאחרים. אמונתך איתנה, ושאלות טובות ככל שיהיו אינם יכולות לה, ועדיין אתה שואל ומחפש ושב ומחפש.

ציינת שאתה עוסק עם אנשים במקצועות הטיפול, כה לחי.

אקדים ואומר, מה שקיבלתי מרבותיי כהתייחסות ראשונית לשאלות מעין אלו.

עצם העלאת שאלות וטענות זהו ביטוי עמוק לנטיית האמונה, חיפוש הרובד והמשמעות למה שמעבר למציאות, חיפוש הקשר והדיאלוג עם מציאות ה’ בחיינו בכנות ובלי חנופה – זוהי אמונה!

מה שמחבר ויוצר את השייכות לה’, מחבר את האלוקות למציאות חיינו, זה דווקא מתן ‘מקום’ לאפשרות לעסוק בפתיחות בשאלות ובטענות על מציאות ה’ והנהגתו.

בעל האמונה חווה את העולם העומד לפניו כ’חידה סתומה’, (ראה חזו”א אמונה וביטחון פ”א א, ט), הוא מנסה להתעמת איתה, עם הרוע והסבל בלי לייפות, עם המציאות של החטא בלי להדחיק, הוא חש אינטואיטיבית שצריך להיות הסבר לקיום, שחייבת להיות דרך ומשמעות, עימות זה הוא המפתח לקשר וכיסופים לקב”ה, הבסיס ליחס עמוק של האדם לעולמו.

‘שיח של תשובות’ עלול להיות לעתים ‘שיח של השתקה’, כזו שמעוותת ומאבדת את הדרך לפסגת האמונה. לפעמים במקום קשר וכיסופים – ישנם ‘תשובות’ המאפשרות להישאר ‘אדישים’ לחידה… ואם אין חידה – אין התפעלות הנפש ואין אמונה!

אדרבה, תמשיך לשאול ואל תפסיק לחפש, ה’אמונה’ זהו מסע מתמיד של חיבור, של חתירה לאמת, מתוך שיח מפרה כנה ואמיתי, ולא מתוך ‘שיח של תשובות’, גם לא אלו שאציע להלן.

שאלת כמה שאלות מאוד טובות, ומאוד גדולות. צר לי המקום מלהשיב עליהן כאן לעומק.

אינני מתיימר להציע ‘תשובות’ עם טיעונים לוגים מוחלטים לשאלותיך, רק המקובל אצלי מרבותי על פי השכל הישר, והבוחר יבחר.

אתייחס לשאלותיך בקצרה בחלוקה הבאה: א. עיקרי אמונה. ב. אמיתות התורה. ג. טענות על הקב”ה.

*

א. עיקרי אמונה. מה ההוכחה שה’ היה תמיד (שאלה 5) ושה’ הוא יחיד (שאלה 2).

מהבחינה השכלית. ההבנה האינטואיטיבית הפשוטה היא, מכיוון שהבריאה היא יצירה משוכללת אך מוגבלת, והיא הייתה יכולה להיות או שלא להיות, הרי בעצם קיומה ומורכבותה היא כבר מעידה – מצד עצמה – על קיומו של יוצר שבראה מרצונו ברוב כוחו ותבונתו, בבחינת ‘סוף מעשה במחשבה תחילה’.

היוצר, לעומתה, מוכרח להיות כזה שאינו מוגבל אלא אינסופי ומחויב המציאות, כזה שמעבר למושגי בן אנוש, אנו לא יכולים לומר עליו דבר וחצי דבר, אפילו להגיד עליו שהוא “קיים” זה יהיה רק כדיבור מושאל (‘לית מחשבה תפיסא ביה כלל’). שאם לא כן, אף הוא חייב להיות נברא על ידי יוצר שקדם לו בשביל עצם קיומו וההגבלה הקיימת בו. (ושוב אינו ‘הבורא’, הסיבה הראשונה).

ומאחר שהשי”ת אין לו סוף וגבול, הרי שהוא ‘אחד’ בכל, משום שכל חלוקה של מציאות אחת מאחרת תתכן רק על ידי ההגבלה שלהן. כך גם, מכיוון שמציאות ה’ מוכרחת מצד עצמה, מוכרח שהוא היה הווה ויהיה, ולא יתכן שקדם לו כל העדר.

נמצינו למדים בפשטות, שהבורא הוא יחיד וקדמון לכל!

אף אילולי הבחינה השכלית, עיקר יסודי זה ידוע ומגובה במסורת רציפה ומהימנה דור אחר דור ממשה רבינו ע”ה, שה’ אלוקינו הוא אחד, וזוהי מצוות עשה של ייחוד ה’ שאנו אומרים בבוקר ובערב ב’קריאת שמע’ (ראה רמב”ם הלכ’ יסודי התורה פ”א), וכן נאמר: “אני ראשון ואני אחרון, ומבלעדי – אין אלהים” (ישעיה מד, ו).

יש להאיר, יחוד ה’ מלמד בהכרח שהקב”ה הוא לא מציאות מסוימת או דבר נמצא אלא ‘המציאות עצמה’, בלא שום הגדרה מגבילה, ‘אין עוד מלבדו’ – פשוטו כמשמעו! כל יתר הנמצאים שיכלו להיות ויכלו שלא להיות, הם רק קיימים בתוך אותה מציאות שהקב”ה יצר, לכן אמונת האחדות היא ההבנה שכל המציאות שאנחנו נמצאים בה היא כולה מלכותו יתברך – ‘לית אתר פנוי מיניה’, לכן היא עצמה מצות קבלת ‘עול מלכות שמים’ בקריאת שמע.

אחדות ה’ הובררה לעיני כל ישראל בסיפור ההיסטורי המופלא של עשרת המכות / יציאת מצרים קרי”ס / מעמד הר סיני, וכפי שהיטיב להגדיר יתרו (שעבד כל אלוה שבעולם) “עתה ידעתי כי גדול הוי”ה מכל האלהים”.

התגלות מופלאה זו של יציאת מצרים ומעמד הר סיני ניתנת להוכחה ברמה ההיסטורית, ובכל קנה מדה של ידיעות היסטוריות.

אחדות ה’ מבוררת עד ימינו ‘ממש’, דרך מהלך ההיסטוריה המופלא והעל טבעי הנגלה על עם ישראל.

לגבי שאלתך, האם יש עולם נוסף ‘מקביל’. האמת, אני לא יודע. אבל מהתורה נראה שלא. כי הקב”ה אומר על עמו ישראל בכמה מקומות שהם עמו ונחלתו, ויעקב חבל נחלתו, הרי שלכאו’ אין לו עוד נחלה מקבילה.

*

ב. אמיתות התורה. מנין שהתורה נכתבה על ידי בורא עולם, ומנין שכל התורה אמת. (שאלות 3-4)

מהבחינה השכלית, עד כמה שברור לך, כפי שכתבת, שהתורה לא נכתבה על ידי בן אנוש, אין כל סיבה להניח שסתם איזה מלאך (או שד / חייזר) כתב אותה. תאורטית, זה יתכן, אבל אין סיבה לחשוב כך או להעדיף את האפשרות הזו.

הסברא הפשוטה היא שהעולם נברא לתכלית נשגבה, להכיר ולעבוד אותו ית’ באמצעות התורה והמצוות, כפי שניתן לנו על ידי משה רבינו ע”ה, כידוע ממסורת ההתגלות של הקב”ה בכבודו ובעצמו ב’מעמד הר סיני’ בפני כל העם.

כך גם לגבי שאלת מהימנותה של כל התורה.

מאחר וספר התורה הוא בעל מבנה מהודק, הנגדות מקבילות שזורות מתחילתו ועד סופו, אין אפשרות ואין הגיון לחלקו לחלקים בשום פנים ואופן.

זאת מלבד ההקפדה הגדולה על הדקדוק בכתיבת התורה לאורך הדורות עד ימינו.

גם לגבי שאלה זו, קיבלנו במסורת רציפה ומהימנה דור אחר דור ממשה רבינו ע”ה, שהתורה כולה מתחילת ספר בראשית עד ‘לעיני כל ישראל’, נאמרה מפיו של הקב”ה לאזניו של משה, כענין שנאמר: “מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה, ואני כותב על הספר בדיו” (ירמיהו לו, יח – הקדמת הרמב”ן לס’ בראשית).

האמונה בתורה בכתב מן השמיים היא עצמה מחייבת את האמונה בתושבע”פ, בלעדיה תהיה התורה שבכתב סתומה וחתומה וכאילו לא ניתנה כלל.

התורה שבעל פה – היא היא התורה “העיקרית” שניתנה למשה בסיני, והיא שנלמדה מפי משה לאזני בני ישראל לאורך ארבעים שנה במדבר.

בתורה שבכתב מסר ה’ תורתו לחכמי ישראל, מינה אותם ‘בבלעדיות’ על פירוש התורה והמצוות, לכן בכוחם לעמוד בפירושם על דעת התורה עד שדבריהם הם עצמם ‘תורה’, מכח זה התורה התפתחה והתרחבה במהלך הדורות.

זקני חכמי ישראל שבכל הדורות התאמצו בכל מאודם להעביר מדור לדור את המסורת ההלכתית, לכן עיקר תקפותה של תושבע”פ היא מכח מסורת החכמים היא.

במאמר המוסגר, ניתן לראות בחוש ש’תורה מן השמים’, גם באמצעות נבואות שהתגשמו במהלך הדורות עד ‘שיבת ציון’ בזמנינו, וגם מתוך עיון בעומקה ובחכמתה של תורה. וכפי שציינת בשאלתך, שברור שהתורה הקד’ לא יכלה להיכתב על ידי בן אנוש.

*

ג. טענות על הקב”ה. הרי ה’ כל יכול וברצונו להיטיב, א”כ למה לא ברא עולם בלי יסורים וסבל / בלי חשש מ’נהמא דכיסופא’ / עולם כזה שע”פ רוב לא נכשלים בו בחטא (שאלות 1-6)

נודעת הגדרת איש האלהים הרמח”ל שה’ ברא את העולם כי “מטבע הטוב להיטיב”.

לכאורה אין הכוונה שתכלית הבריאה שיהא ‘טוב’ פשוט לנבראים, שהרי כל זמן שהם אינם קיימים – עדיין הם אינם יכולים להיות סיבה, והיאך יהא זה האדם השפל סיבה לסיבה ראשונה, ואם תכלית רצונו להרבות טובה לאנשים, מדוע לא ברא אנשים עד אין קץ, ללא סבל ויסורים, ללא הרגשת נהמא דכיסופא, ללא אפשרות לחטוא, כשאלתך.

ביאור העניין, עיקר תכלית הבריאה שמציאות טוב ה’ תתממש ותתגלה אפילו בתחתונים, עם מין האדם אשר נברא ב’צלם אלוהים’ בארץ, על אף שאין מציאותו הפשוטה מתאימה לדרכי טובו, נתאווה הקב”ה שתהיה לו דירה בתחתונים (תנחומא נשא טז).

תכלית זו התקיימה מיד בבריאת העולם שירד ה’ לשכון בגן עדן קודם חטא עץ הדעת, ואף אחר החטא עניין זה מתקיים בברית ובדביקות ישראל בה’, כנאמר: “בהוציאי אותם מארץ מצרים, לשכני בתוכם”, וישראל הם תכלית הבריאה.

לשאלתך, עולם ללא יסורים וסבל, ללא רגשי ‘נהמא דכיסופא’, ללא בחירה וחטא, זהו עולם של רובוטים או מלאכים, עולם שאינו בהשגה שלנו, כזה שלא שייך לקיים בו “ברית” ודביקות בה’, לא שייך לעמוד לפניו בניסיון ולשוב בתשובה, לא להתקרב אליו ית’ מעומק הסבל הייסורים, (כדרך מאמרם ז”ל: “חביבים יסורים לפני המקום, שכבודו של מקום חל על מי שיסורים באים עליו, שנאמר: כי כאשר ייסר איש את בנו ה’ אלוקיך מייסרך”) – בלא כל זה לא שייך להגיע אל ‘תכלית ההטבה’ בבריאה.

יש עוד רבות להאריך ולבאר, אך קצרה היריעה.

‫בהערכה ובידידות

חיים עוזר

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

אני אגיע לגהנום?
לאחרונה התחלתי לחשוש מאוד מכך שאגיע לגיהינום. אני חייב להבין כמה דברים-נכון שבסוף אף אחד לא באמת יודע מה זה, אני יודע שכל תיאורי האש וכו זהו מקור נוצרי ואצל היהודים זהו עונש יותר רוחני. אבל חייב לשאול- אני בסך הכל בן אדם שומר מצוות-אוכל כשר, מניח תפילין בבוקר, לא...
עקרון הסיבתיות - הסיבה הראשונית
אני לא יודע עד כמה אתם עוסקים בתחומי פילוסופיה כאלה אבל אשמח לשמוע את דעתכם בעניין, רציתי לשאול בנוגע לעקרון הסיבתיות. פילוסופים רבים טענו שעיקרון הסיבתיות לא נובע מהניסיון אלא מהתבונה ולכן אמור להיות שייך בכל מצב ומקום ואם כך משליכים זאת על הסיבה הראשונית ליקום וחוקי הטבע וכד’ ומגיעים...
עד מתי כל הניסיונות האלה?
אני בן 20, לפני 10 שנה אמא שלי חלתה למשך כשנתיים והבריאה ב”ה ,לפני 5 שנים אבא שלי חלה במחלה בערך שנה והבריא ב”ה ומאז היו עוד כמה סבבים.. ושבוע שעבר בן דוד שלי חייל נהרג במלחמה ואחרי כמה שעות אחותי היה לה הפלה, בראש אני יודע שהכל לטובה, אבל...
איזה ערך יש לאמונה שאסור לשאול עליה שאלות?
רציתי לשאול בנוגע לאיסור המובא בהלכה של קריאה בספרי מינים. לא פעם אנשים רוצים לבדוק את אמונתם ולכן מעיינים בצידו השני של המיתרס ולא דרך פילטר של אתרי חזרה בתשובה וכד’ (שהרי לא תמיד יודעים אם מביאים את הצד השני בצורה אמיתית ומדוייקת). ולא ברור לי, אם ההלכה מבקשת מהאדם...
איך אפשר להאמין שהכל לטובה?
רציתי לשאול. קודם כל רציתי להודות לה’ על בית משפחה ילדים אוכל בגדים כסף וכל מה שהיה נותן לי תודה על הבריאות אפילו שלפעמים יש לי זריקות או כדורים. רציתי רק לשאול. “כשם שמודים על הטוב יש להודות על הלא טוב” כי הכל לטובתנו. את זה הבנתי כבר. אבל זה...
אמונה, חוסר ביטחון וסוף העולם
אני אישה בשנות הארבעים נשואה ואמא. תמיד הייתי דתיה וב- 3 שנים האחרונות התחזקתי יותר יחד עם בעלי. לפני כשנתיים הייתי צריכה לעבור ניתוח גדול, ובעלי לקח על עצמו כיפה. ואני בהחלטה פזיזה של הרגע, לקחתי על עצמי כיסוי ראש! זה משהו שבחיים לא חשבתי שאקפיד כי המראה החיצוני והטיפוח...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן