The Butterfly Button
חבלי משיח? האם יש יותר צרות מדורות קודמים?

שאלה מקטגוריה:

שלום,
אני לא יודעת מה המקור לזה בדיוק – אבל ידוע שכתוב שבדור שלפני ביאת המשיח יהיו צרות גדולות ורבות יותר מהדורות הקודמים.
שאלתי היא – נראה שבדור שלנו אנשים חיים הכי טוב שאפשר, יש שפע שכמוהו לא היה והתמותה ירדה בהרבה כי הרפואה השתכללה, אף אד לא רעב ללחם וגם מבחינה דתית אנחנו מקיימים את המצוות ללא פחד, בנינו ובנותינו פורחים ברוחניות ובגשמיות בארץ ישראל וברחבי העולם. ילדים משחקים ברחובות ללא פחד.
למרות שאומרים שיש היום הרבה יתומים ואלמנות – פעם היו פי כמה וכמה… נשים היו מתות בלידה, תינוקות וילדים היו מתים מכל עליית חום… מן הסתם אנשים היו רעבים יותר ללחם ואפילו יכולים למות בגלל הרעב… אלו צרות פרטיות, אך יותר מזה – בדורות הקודמים היו גם פרעות בקהילות שלמות של יהודים, היו רוצחים כפרים שלמים, היו גירושים והגליות של המוני יהודים לארצות אחרות כשבדרך אבידות רבות…
אז נכון שיש הרבה צרות גם בימינו, אבל בפירוש הרבה פחות מהדורות הקודמים.
איך זה מסתדר?

תשובה:

סוף סוף שומעים את הקול הזה, שיודע להודות, שיודע לשים לב כמה טוב לנו. לצערי רוב האנשים יודעים לדבר על כמה גרוע לנו וכמה צרות וייסורים יש, נכון יש צרות, אבל יש כל כך הרבה טוב שלפעמים אני חושש שאנשים שוכחים להודות וכופרים חלילה בטובתו של מקום, הבעיה שהם מביאים סימוכין לדבריהם מדברי חז”ל, כאילו מוכרח שיהיה לנו רע…

בקיצור את שואלת שאלה נכונה, שראוי לתת עליה את הדעת, אך לפני שאכתוב לך רעיון שלדעתי מניח את הדעת בביאור העניין חשוב להקדים, השאלה היא בהנחה שאנחנו באמת בדור הזה שעליו נאמר שהוא דור של טרום המשיח דור שסובל מחבלי משיח. אך חשוב להקדים שכלל לא ברור שהגענו כבר לשלב הזה של הצרות, נכון שהרבה מסימני טרום משיח כבר קיימים, אבל לא בטוח שאנחנו ממש לפני הקץ, יתכן והצרות שעליהם מדובר הם ממש ממש לפני הגאולה [יש מקורות שמדובר על 9 חודשים לפני ביאת המשיח כמו 9 ירחי לידה, ויש אומרים שבעים שנה], ואולי לצערנו אנו רחוקים עדיין מן הגאולה ולא הגענו לשלב של חבלי משיח. ואפשר לומר גם להיפך [וכך אני מעדיף לחשוב] שכבר עברנו את הצרות והייסורים האלו שעליהם מדובר, והם התקיימו כבר בשואת אירופה. השלבים של הגאולה לא ברורים, יש מקום לומר שבתחילה יהיו צרות רבות ואחר כך אט אט הם יפסקו ורק אחר כך יבוא המשיח, יתכן שקיומם של הצרות והייסורים בימי שואת אירופה מילאו את סאת הייסורים… ועכשיו אנו בשלב יותר מתקדם שלב שבו פסקו הייסורים, ימי שואת אירופה באמת היו ימי צער וייסורים שלא היו כדוגמתן בכל הדורות.

אך נראה שגם אילו הכוונה לדור שבו אנו חיים, ניתן להבין את דברי חז”ל, אלא שחז”ל לא התכוונו לצרות וייסורים ברמה של אובדן נפש או רכוש אלא צרות וייסורים אחרים וכמו שאסביר לך מייד.

אחד מן המקומות שבהם התלמוד עוסק בנושא הזה לדעתי ממש עוסק בשאלה שלך, התלמוד מספר שהיו כמה אמוראים שכל כך חששו מחבלו של משיח, עד שהתבטאו ואמרו, שהמשיח יבוא אבל לא בימינו, במשפט זה הם רצו לבטא את הפחד שיש להם מביאת המשיח, הם חששו שהם לא יעמדו בקשיים שיהיו בדורו של משיח.

ביאורו של המהר”ל לדברי הגמרא שם נותן אור חדש ואקטואלי מאד לביאורם של חבלי משיח.

המהר”ל מסביר מדוע ביאת המשיח כרוכה בייסורים וצרות, הוא מסביר שטבעה של מהפכה שגוררת חוסר שלוה ומנוחת הנפש. לדבריו הצרות והייסורים שעליהם מדובר שהם קשים מנשוא וכמעט בלתי אפשרי לשרוד אותם, הם לאו דווקא צרות של אובדן, של מות, של מחלות, או של עוני ומחסור. הצרות והייסורים של חבלי משיח, הם צרות וייסורים של חוסר מנוחת הנפש.

לדבריו שם הוא מפרש את דברי התלמוד. התלמוד מספר שרבי שמעון בן לקיש החברותא של רבי יוחנן שאל אותו שאלה דומה לשאלה שלך, שתוכנה הוא, שגם בימיהם היתה חוסר שלוה וטירדות רודפות טירדות, ומדוע חושש כל כך מימות המשיח, כלומר, וכי בימות המשיח יהיו יסורים וצרות גדולים יותר?. רבי יוחנן ענה לו תשובה מעניינת [גם היא על פי פירושו של המהר”ל], הוא ענה לו שהפחד שלו זה לא סתם מחוסר מנוחת הנפש המוכר לנו, בימות המשיח התחלופה הגדולה של איבוד אומות העולם והרמת קרנה של מלכות ישראל, הוא שינוי כל כך גדול שודאי יגרור אחריו כל כך הרבה שינויים, שינוים שישנו את כל העולם ושינוים כל כך גדולים כורכים עמם חוסר נוחות ושלוה שאין כדוגמתה. ומזה הוא חושש.

אני חושב שבדברים אלו ישנה כבר תשובה מסוימת, לשאלה שלך, כשמדברים על צרות וייסורים לא תמיד הנושא הוא כמה מחלות וכמה תמותות יש, וגם לא כמה רווחה כלכלית יש. אחד הנושאים המייסרים יותר מכל את האדם, זה חוסר מנוחת הנפש.

חוסר מנוחת הנפש יש בזמנינו ביד נדיבה, לצערי הנתונים של ריבוי החרדות ומחלות הנפש הנובעות מחוסר מנוחת הנפש רבות הן, כמות האנשים הזקוקים לטיפולי הרגעה רבים בימינו יותר מכל דור שקדם לנו.

ההתקדמות של העולם, ריבוי השפע והחכמה שיש בעולם, שהם אמנם זכייה עצומה שיש בדור שלנו, התקדמות שכפי הנראה מוכרחת לקראת הגאולה, התקדמות שאנו נהנים ממנה רבות, היא התקדמות רבת תהפוכות. אנו חיים בתוך מציאות מסוימת שאנו אמנם לא שתים לבנו לכך, אבל אנחנו בתוך תוכה של מהפכה, אנחנו חיים במציאות חדשה לחלוטין שלא הייתה קיימת בדורות קודמים.

פעמים רבות אני חושב לעצמי, אילו היה מופיע לדורנו איש מימי קדם, אינני יודע אם הוא היה מסוגל לשרוד יום אחד בעולם חסר המנוחה שלנו. רק מלעבור כביש ולעמוד מול מפלצות אימה רבות משקל הנעות במרוצה כל כך גדולה [מכוניות…], הוא היה מאבד את שווי המשקל שלו. אינני מתאר לעצמי איך הוא היה שורד את היכולת לשמוע כל כך הרבה מקרים רעים ולהתעדכן בכל רגע נתון בכל מיני מקרים רעים. שלא נדבר על חשיפה למקרי רצח אובדן וכל כיוצא באלו שהיום כל אחד כמעט נחשף אליהם דרך המחשב. רק צלצולי הטלפון ויכולת הקריאה לכל אחד מכל מקום שהוא, ויכולת העדכון בכל רגע נתון, מהווים חוסר שלוה ומנוחת הנפש שאין כדוגמתו. כמעט ואפשר לומר שלהיות היום אדם רגוע זו משימה בלתי אפשרית. התלות שיש כמעט לכל אחד מאתנו בטלפון או במחשב, גורמים לחוסר שלוה ומנוחה שאין כמוה.

אנחנו אפילו לא מסוגלים לחשוב איך אפשר לחיות עם מנוחת הנפש ועם שלוה, של טרם עידן הטלפון / מחשב. אבל בעבר הלא רחוק חיו כך, אמנם לא היה שפע ולא נהנו מכל מנעמי עולם הזה. אבל שלוות הנפש הייתה להם. בעבר אדם חי בעיירה וכמעט לא ידע ממה שקורה בסביבה מאד קרובה אליו, הוא גר בשלוה ובנחת ולא ידע ממקרה רע כמעט כל ימי חייו, חוץ מכמה מקרים רעים בסביבתו הקרובה. בקיצור הדור שלנו מאד מתקדם, יש בו המון שפע וכל טוב, אבל כטבעה של מהפכה היא כרוכה בשינויים ובתנודות הגורמים לחוסר מנוחת הנפש והשלווה, שכמעט משימה בלתי אפשרית לשרוד אותה.

לדברי המהר”ל אלו הם הצרות שעליהם דיברו חז”ל, שמהם חששו האמוראים שהם לא יוכלו לשרוד אותם כראוי.

יש להאריך עוד, הנושא הזה היא סוגיא מאד גדולה ומה שכתבתי אינו אלא הצצה ומחשבה אחת מתוך שלל של כוונים אפשריים בהבנת דברי חז”ל, אם יש לך עוד מה לשאול אשמח להמשיך לענות לך.

בברכה מרובה

שלמה

sh4101199@gmail.com

המקורות לתשובה: תלמוד בבלי סנהדרין צח ב, נצח ישראל [מהר”ל] פרק לו, רעיא מהימנא פרשת משפטים קיט ב, יהל אור שם. הגר”א בביאורו לספרא דצניעותא סוף פ”א, אמרי נועם ברכות יג א.

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

מי אמר שהיה מותר לעלות לארץ ישראל?
שאלה שהתעוררה לי בעקבות רש”י ראשון בתורה וכן בגלל מצב המלחמה כרגע. רש”י אומר שהקב”ה נתן את א”י לעם ישראל וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו ע”ש. שאלתי מתי נתנה לנו חזרה? מי אמר שב1948 היינו צריכים לחזור לא”י? מדוע גדולי ישראלי אמרו לעלות לא”י? פתאום נהיה מצוות...
"קיבלתי קבלה ונושעתי"?
אתם בטח מכירים את הסיסמאות של “תרמתי ונושעתי” “הבטחתי ונושעתי” ודומיהן. כל תקופה עוד מישהו צץ עם משהו כזה. ואני לא מזלזל חלילה בכל הקבלות הטובות. אם זה לא לדבר עם תפילין או לא לדבר בבית הכנסת, בשעת התפילה וקריה”ת, קבלת שבת עשר דקות יותר מוקדם, עשרה פרקים ביום ועוד...
אני במשבר אמונה!
בימים טרופים אלו אני מוצאת שאחד הקשיים שמערערים אותי הוא קושי האמונה. אני מבינה שזו התכלית, שפה טמון הגרעין ולכן מנסה לא להיבהל מהמחשבות שעולות, מניחוח ה”כפירה” שעולה מהן, אך יחד עם זאת, זה מחליש מאד וגורם לתחושה שאין על מי להישען ואין על מי לסמוך. מבחינת הרציונל אני מבינה שיש מנהיג...
האם עולם הבא זה פיצוי למוות נוראי?
בימים אלו עם ישראל נמצא במלחמה עקובה מדם כ-1,400 אנשים נשים ילדים ותינוקות מצאו את מותם במיתות שונות ואכזריות ובנוסף לצערנו גם בימים אלו ישנם קרבנות בעיקר חיילים שנפלו ונופלים בקרבות בעזה כולם ובעיקר רבנים באים ואומרים יש להם עולם הבא ואני שואל עולם הבא זה פיצוי??? איך תתנחם אלמנה...
אני רוצה הוכחה לתורה שבעל פה!
מקווה שתצילו אותי. אני כבר לא מצליח לקיים תורה שבעל פה. רואים המון סתירות בין התורה שבכתב לבעל פה. דוגמאות א: ראש השנה בעל פה תשרי, בכתב שמות יב ב חודש האביב שנקרא היום ניסן. אני רוצה תשובה ברורה לא חרטוטים זה לחודשי השנה וזה וכו’ כמו שהגמרא דנה. כי...
מחשבות רעות על השם
הנני בעל תשובה 20 שנה, במהלך כל השנים זכינו ב”ה לעשות עליה רוחנית מאוד משמעותית,כמובן בהדרגתיות עד שהגענו לשלב של ניתוק מהחיים החילוניים וזכינו לשנות כיוון לבית חרדי,שיעורי תורה צניעות וכו’,לפני 5 שנים התחלתי לעבור פחדים וחרדות קשים מאוד מכל הנושא של המוות,היום ברוך השם אני כבר בלי העוצמות של...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן