The Butterfly Button
ההוכחות לאמיתות המסורת נכונות?

שאלה מקטגוריה:

שלום רב למשיב/ה היקר/ה
קודם כל אני רוצה להודות מקרב לב על האתר הזה אני ממש נהנה ממנו. שאלתי היא כך, הדת היהודית כידוע מתבססת על אמיתות המסורת היהודית בנוגע למקור התורה ופירושה כמובן שאם נשלול את מקור התורה כמקור אלוהי לא ישאר כלום מהדת היהודית (חוץ מעצם מציאות האל שאם לא נרצה לקבל את ההסבר הדחוק של תאוריית ההתפתחות נאלץ לקבל אותו) הבעיה שלי נעוצה בכך שאני עברתי ועובר על הדברה האחת עשרה (“לא תחשוב”) של הציבור החרדי וזה שאני נולדתי בבית חרדי וגדלתי כל ימי בישיבות הכי טובות לא מונע ממני לחשוב שאולי המסורת היהודית לא מדוייקת. מבחינתי האפשרות היחידה להאמין בודאות בתורה היא אם אני אקרא את ספרי ביקורת המקרא אחפש תשובות של היהדות לטענות הללו ואחפש תשובות של חוקרי מקרא לטענות של המחזירים בתשובה הבעיה הפרדוקסלית שלי היא שלפי היהדות אסור לקרוא ספרים של מינים מחשש שמא ימשך לכפירה (זכור לי שכתוב בסנהדרין פרק חלק שהקורא בספרים אלה אין לו חלק לעוה”ב) ככה שעל הצד שהיהדות אמיתית אם אני אקרא בספרים האלה עברתי על איסור חמור והפסדתי את העולם הבא שלי אבל אם אני לא אקרא ואחקור אני מניח שאני אמשיך לשמור מצוות מן הספק (לדעתי הסיכון של סבל אינסופי בגיהנום גבוה ושוה לקחת את הסיכון שאני זורק את החיים לפח וסתם חי חיי נזירות) אבל לא באמת יאמין לגמרי, וביתר חידוד הרמב”ם כתב בהל’ תשובה שמי שלא מאמין שפסוק אחד מהתורה נכתב ע”י משה מפי הגבורה אין לו חלק לעוה”ב אני מניח שכונת הרמב”ם לאמונה מוחלטת ללא ספק אבל מה יהיה הדין אם הדרך להגיע לשם זה רק ע”י קריאת ספרים שעונש הקוראם הוא “אין לו חלק לעוה”ב”. אני מניח שהתגובה האינסטינקטיבית תהיה להסתכל בספר הכוזרי ובספרי המחזירי בתשובה למיניהם, הבעיה היא שזה לא מספיק לי מהסיבה הפשוטה שכידוע אסור לדיין לשמוע את טענת אחד הצדדים שלא בנוכחות הצד השני כ”ש שאסור לדיין לדון אם הוא לעולם לא ישמע את טענות הצד השני, ההיגיון בזה הוא פשוט שהרי ברור שאותו צד יספר לדיין את הסיפור בהתאם לאינטרסיו, מכיון שכך איני יכול להאמין עפ”י מידע שאקבל ממקור אחד שמאמין בדבר שהוא מנסה להוכיח לי ומשוכנע שיש לו מצווה גדולה לגרום לי להאמין במה שהוא מאמין ובמיוחד כשאני מכיר מקרוב את תופעת הסילופים ביודעין של חלק מהמחזירים בתשובה, לדוגמא “הידע המדעי בחז”ל” מי שיקרא חומר של מחזירים בתשובה בנושא ישתכנע במהרה שחז”ל ידעו דברים שלא היה להם שום דרך טבעית לדעת ומכאן למסקנה הנגזרת שהם קבלו במסורת איש מפי איש עד ליוצר היקום אבל אם טיפה מתבוננים בנושא מתברר בדיוק הפוך חז”ל לא ידעו יותר מחכמי תקופתם הגויים ואפילו ידעו בדברים מסויימים פחות מחכמי יון (למשל צורת העולם לפי הש”ס בבלי פסחים צד) הטיעונים של החוזרים בתשובה מבוססים על ציטוטים חלקיים ו/או שהוצאו מהקשרם ובנויים על ההנחה שרוב האנשים לא מודעים לידע המדעי שהיה מצוי בתקופת חז”ל והתעלמות ממקומות שחז”ל באופן מפורש סותרים את המדע ו/או ניסיון לפשר ביניהם בדרכים עקלקלות עד שקריות לגמרי (לדוגמא כתוב בגמ’ בבכורות ח שזמן עיבור נחש הוא שבע שנים לפי המדע זמן העיבור הוא בין חודש לארבעה חודשים וראיתי שאחד מהמחזירים בתשובה תירץ שמצאו איזה מקרה שנחשה שהיתה בלי זכר שבע שנים ילדה ולזה התכוונו חז”ל שיש אפשרות שנחשה תוליד לסוף שבע שנים תירוץ זה או נובע מבורות גדולה או חמור מכך בשקר גס המעיין בגמ’ שם והא סבי דבי אתונא כו’ ימצא שמוכרח בסוגיא שאין אפשרות שנחשה תוליד בפחות משבע שנים מה שכמובן אינו) כמובן שאין בדבר זה כדי לסתור את אמיתת היהדות, הגאונים והרמב”ם ועוד רבים אומרים מפורש שחז”ל למדו את הידע המדעי שלהם מחכמי תקופתם ו/או ניסוי אישי ובאמת טעו בהרבה דברים מדעיים (דעה שכמובן מעולם לא ראיתי אצל המחזירים בתשובה שטוענים שכל הידע של חז”ל הוא ממשה בסיני) אבל זו דוגמא טובה לדמגוגיה ולמכירת ידע למי שלא מכיר את הצד השני. עוד דוגמא לסילופים של מחזירים בתשובה הוא “הסתירות והקושיות לברית החדשה” אכמ”ל אבל במקרה מוחלט ראיתי סרטון של היהודים המשיחיים שמראה שרובם המוחלט נובע מסילוף וציטוט מגמתי ומוצא מהקשרו והמיעוט יש לו תירוצים (למען הגילוי הנאות איני מאמין בברית החדשה כל עיקר). אציין שאני דן את המחזירים בתשובה לכף זכות שלפי שיטתם הם עושים מצוה גדולה וכל האמצעים כשרים לכך אפילו לשקר (דבר שיש בו היגיון מסויים). איני מאמין שאחת/ד המשיבים/ות המשכלים/ות ת/יאמר לי את הטיעון האווילי הבא שראיתי בספר קצת קדום שצריך לסמוך על גדולי האומה למשל הרמב”ם שהיו חכמים גדולים וחקרו את הדבר בעצמם, מהסיבה הפשוטה שאם כבר אנחנו סומכים על חוכמה של אנשים אחרים באו נלך יותר רחוק ונסמוך על אריסטוטלס שהרי הוא היה חכם גדול עוד יותר או במעבר חד לימינו נסמוך על איינשטיין שכתב “כתבי הקודש אינם אלא אוסף של אגדות ראויות לכבוד אם גם פרימיטיביות” (ויקיפדיה) ויותר מזה פשוט לי שכל אחד נוטה באופן טבעי להאמין במה שהוא חונך ובמה שהסביבה והחברה שלו מאמינה, ההוכחה הפשוטה לכך היא שאף אחד לא העלה בדעתו מעולם שהרמב”ם או אבן סינא ואלפאראבי או ניוטון או אינשטיין היו טפשים או חסרי המצרך המכונה שכל ובכל זאת כל אחד דבק באמונה שעליה הוא התחנך אשר אינה שווה לכל האישים שהזכרתי (אגב איני הראשון שטוען זאת דבר זה נזכר במורה הנבוכים ח”א פרק ל”א) קיצורו של דבר שאלתי היא מה עלי לעשות עם הפרדוקס שאני נמצא בו, אני ממש מתנצל על כל האריכות התכונתי לכתוב קצר אבל יצא לי ארוך. תודתי מסורה מראש מקרב לב למשיב/ה שת/יענה לי.
נ.ב. אני לא יודע עד כמה זה אפשרי אבל אם אפשר להשתדל שהתשובה תגיע עד ראשון בבוקר אז אני חוזר לישיבה ולא יהיה לי גישה לאינטרנט לשבועיים שלשה (ההרגשה לא נוחה ללמוד 11 שעות ביממה דבר שאתה מאמין שיש צד שהוא בזבוז זמן מוחלט).

תשובה:

תשובה

שלום לך בחור יקר ונכבד חכם ואינטליגנט..

אני מקווה מאוד, שעל אף האיחור הגדול בתשובה מצאת בינתיים מנוחה לנפשך. משום שראשית אין לך באמת מה לסמוך על התשובה שלי הלכה למעשה, אני בסך הכל אדם שאולי ייתן לך כיווני מחשבה נוספים, לא יותר מזה. ושנית, לא כדאי שכל שאלה שיש לך תערער אצלך את כל מעשיך ביום-יום. זה לא בריא ומכה את הנפש.

אתה נשמע בחור חכם מאוד מאוד, ואתה מציג שאלה נבונה מאוד. ובקצרה, אתה רוצה לחקור כי אתה רוצה לדעת את האמת, אך אינך יכול לעשות זאת כיון שיש איסור בדבר.

וכשאתה מציג את האיסור שבדבר אתה כותב ‘זכור לי שכתוב בסנהדרין פרק חלק שהקורא בספרים אלה אין לו חלק לעוה”ב’.

ואני חושב שאם הדבר כל כך קריטי אצלך, הרי שלא תסתפק בזכור לי במעומעם, ולכל הפחות את הגמרא הזאת לך ותלמד בעומק ובבירור נפה אחר נפה. מה גדר האיסור בדיוק ומה טעמו וענינו.

הבה נעשה עבודה רצינית ונלמד יחד לאט לאט.

*

במשנה במסכת סנהדרין (צ א) מבואר כך: ‘ואלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה, ואין תורה מן השמים ואפיקורס. רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים חיצוניים’.

ומבואר בגמרא (שם ק ב): רבי עקיבא אומר אף הקורא בספרים חיצוניים – תנא, בספרי צדוקים. רב יוסף אמר, בספר בן סירא אסור למיקרי [שיש בו דברי הבאי, ובא עליהם לידי ביטול תורה. רש”י].

ובהמשך הגמרא שם: אמר ליה אביי מאי טעמא… אלא משום דכתיב זלדקן קורטמן עבדקן סכסן דנפח בכסיה לא צחי אמר במאי איכול לחמא לחמא סב מיניה מאן דאית ליה מעברתא בדיקניה כולי עלמא לא יכלי ליה.

יש להעמיק בגמרא זו, מה מיוחד יש בספר בן סירא, ועוד. אך אין כאן המקום.

נדלג עד הרמב”ם שהביא זאת להלכה בהלכות עבודה זרה (פרק ב): ב] ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, צונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור שנאמר אל תפנו אל האלילים, ובענין הזה נאמר ופן תדרוש לאלהיהם לאמר איכה יעבדו שלא תשאל על דרך עבודתה היאך היא אף על פי שאין אתה עובדה שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות כמה שהן עושין שנאמר ואעשה כן גם אני. ג] וכל הלאוין האלו בענין אחד הן והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה הרי זה לוקה, ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יתור אחר עבודת כוכבים ופעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור, ופעמים בנבואה שמא היא אמת שמא היא אינה, ופעמים בתורה שמא היא מן השמים שמא אינה, ואינו יודע המדות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת, כך אמרו חכמים אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לטרדו מן העולם הבא אין בו מלקות.

ובאמת המתבונן בעין חיצונית תמה מאוד, אך יתכן כדבר הזה, שאסרה תורה להעמיק חקור באמונה עצמה, ואיך נדרוש מהאדם להאמין באמונה שלימה בלא חקירה ודרישה, ככל מצוות התורה.

הרי דבר זה לא יתכן כלל ועיקר, לא שייך להאמין בלי לבדוק. וכמו כן הרמב”ם עצמו מעיד על עצמו בכמה מקומות שחקר ועיין בהרבה מן תורות הכופרים, כגון אריסטו ותורת הצאב”ה ועוד ועוד. הרמב”ם למד ועיין בהרבה חומרים שונים ומשונים כדי להחכים.

כמו כן, ידוע וברור שרבים מחכמי היהודים עסקו הלוך ושוב בכל תורת הנוצרים, על כל מכמניה ועניניה, ואף הוציאו ספרים רבים הדשים ודנים בדברי המינים.

איך כל זה יתכן??

נראה לי בפשטות גמורה, שודאי שמותר ללמוד ולחקור את כל התורות על מנת לברר את האמונה ולצרפה היטב.

אלא שסכנה גדולה מאוד מאוד בדבר, סכנה עצומה ונוראה…

מהי אותה סכנה…

נראה לי, שכיון שהכפירה טומנת בחובה את פורקן העול מן המצוות, ואמונה היא זאת שמחייבת בתרי”ג מצוות. ממילא טבע האדם שהוא חומד את הכפירה ולבבו נוטה אחריה כאש.

איך מתמודדים עם זה?

פשוט מאוד..

צריך לנטרל את היצרים, צריך להתכונן לכך ברצינות תהומית, צריך לדעת את זה, ולבא ולבדוק את הדברים בצורה הגונה ונכונה.

לא כל אחד מסוגל לכך, אבל זאת הדרך שהדברים החשובים הללו צריכים להיעשות.

ביאור דברי הגמרא ובעקבותיה דברי הרמב”ם הוא, שאסור לחקור ולהרהר על מנת לחקור ולהרהר גרידא, ישנו איסור חמור להרהר במינות, ואיסור זה הינו כאיסור הרהור עבירה.

ראה את דברי הגמרא בברכות (ברכות יב ב) ‘אחרי לבבכם זו מינות וכן הוא אומר אמר נבל בלבו אין אלהים. אחרי עיניכם זה הרהור עבירה שנאמר ויאמר שמשון אל אביו אותה קח לי כי היא ישרה בעיני. אתם זונים זה הרהור עבודה זרה וכן הוא אומר ויזנו אחרי הבעלים’.

היינו, שישנו איסור כללי להרהר בדברי מינות, בדברי עבודה זרה, בעבירה, כי המוח צריך להיות קדוש טהור ומזוקק ממחשבות אוון וסטייה מדרך הישר.

המוח צריך להיות מכוון למטרת החיים – עבודת ה’. וזה סוד דברי הגמרא והרמב”ם.

כמובן, שמי שראוי, ועושה זאת לשם שמים ולשם חקר האמת, יכול להתבונן לחקור ולהעמיק ואין בכך שום איסור. אך דבר זה צריך טבילה ושמירת ז’ נקיים ממש.

נמצא אם כך לפי זה, שהפרדוקס אינו כל כך פרדוקס, ונראה שאפשר להקל ללמוד ספרים על מנת לחתור לאמת, וללא אמוציות מיותרות. כמובן שהדבר אינו קל ואינו מומלץ לכל אדם, אך כבר זה ענין שלך עם עצמך.

*

שאלה קשה הרבה יותר הייתי מניח לפתחך, שנדמה לי שהיא אמורה להיות מטרידה אותך בהחלט…

גם אם תברר ותסיק איזו שהיא מסקנה לכאן או לכאן, וכי עולה על דעתך שתצליח להגיע לבירור האמת המוחלטת שתוכל על פיה ללכת בביטחה?

האם הינך סומך על עצמך כך?

כמדומה שלא. ואם כן, מה הועלת…

חשוב על כך!

אפרד ממך בשלב זה. ואציע לך גם עצה קטנה ללמוד את ספרו של המהר”ל ‘באר הגולה’. הוא יחכים אותך וייתן לך אולי פרספקטיבה שונה על דברי חז”ל, ובכלל.

בהערכה רבה ועצומה

ובברכת המשך הצלחה בכל מעשיך

דוד DAVID924803@GMAIL.COM

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

מי אמר שהיה מותר לעלות לארץ ישראל?
שאלה שהתעוררה לי בעקבות רש”י ראשון בתורה וכן בגלל מצב המלחמה כרגע. רש”י אומר שהקב”ה נתן את א”י לעם ישראל וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו ע”ש. שאלתי מתי נתנה לנו חזרה? מי אמר שב1948 היינו צריכים לחזור לא”י? מדוע גדולי ישראלי אמרו לעלות לא”י? פתאום נהיה מצוות...
"קיבלתי קבלה ונושעתי"?
אתם בטח מכירים את הסיסמאות של “תרמתי ונושעתי” “הבטחתי ונושעתי” ודומיהן. כל תקופה עוד מישהו צץ עם משהו כזה. ואני לא מזלזל חלילה בכל הקבלות הטובות. אם זה לא לדבר עם תפילין או לא לדבר בבית הכנסת, בשעת התפילה וקריה”ת, קבלת שבת עשר דקות יותר מוקדם, עשרה פרקים ביום ועוד...
אני במשבר אמונה!
בימים טרופים אלו אני מוצאת שאחד הקשיים שמערערים אותי הוא קושי האמונה. אני מבינה שזו התכלית, שפה טמון הגרעין ולכן מנסה לא להיבהל מהמחשבות שעולות, מניחוח ה”כפירה” שעולה מהן, אך יחד עם זאת, זה מחליש מאד וגורם לתחושה שאין על מי להישען ואין על מי לסמוך. מבחינת הרציונל אני מבינה שיש מנהיג...
האם עולם הבא זה פיצוי למוות נוראי?
בימים אלו עם ישראל נמצא במלחמה עקובה מדם כ-1,400 אנשים נשים ילדים ותינוקות מצאו את מותם במיתות שונות ואכזריות ובנוסף לצערנו גם בימים אלו ישנם קרבנות בעיקר חיילים שנפלו ונופלים בקרבות בעזה כולם ובעיקר רבנים באים ואומרים יש להם עולם הבא ואני שואל עולם הבא זה פיצוי??? איך תתנחם אלמנה...
אני רוצה הוכחה לתורה שבעל פה!
מקווה שתצילו אותי. אני כבר לא מצליח לקיים תורה שבעל פה. רואים המון סתירות בין התורה שבכתב לבעל פה. דוגמאות א: ראש השנה בעל פה תשרי, בכתב שמות יב ב חודש האביב שנקרא היום ניסן. אני רוצה תשובה ברורה לא חרטוטים זה לחודשי השנה וזה וכו’ כמו שהגמרא דנה. כי...
יצאתי מהישיבה-מה עושים עכשיו?
ראשית אפתח בזה שאני אוהב לקרוא את הפניות הרבות וכן את השאלות האמיתיות המגיעים מלב נכון ועכשיו אגש לעניין אני בחור ישיבה שהועף מהישיבה ולא יודע מה לעשות הלאה אני בחור עם ראש טוב ולמדתי והייתי בחור מצוין אך חוויתי קצת ירידות עד שעכשיו בתקופה שמסובכת לכולם בגלל המלחמה אני...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן