The Butterfly Button
גדלות הבורא וקטנות האדם

שאלה מקטגוריה:

שלום וברכה
ראשית כל ברצוני להודות לכם על המפעל האדיר הזה, השאלות מלבישות את מחשבות כולנו ועל הכל התשובות מחכימות הרבה ונותנות כיווני חשיבה לחיי היום יום.
אני גדלתי בבית חרדי ליטאי בחו״ל, וב״ה קיבלנו בבית גם את הגישמאק שביהדות אם כי בפאסיביות אבל זה נחרט בליבנו.
לפני כמה שנים התודעתי לתורת החסידות וזה שינה לי את כל הגישה ליהדות ולקשר שלנו עם בורא העולם, אך דא עקא שעם חלוף הזמן החלה להתבשל בליבי התודעה שככל שהקב״ה הוא כל יכול ומקור הכל והנבראים הם עפר ואפר אם כך אזי אין ערךכל לשום דבר ואין כל יסודות היהדות מתרועעים, אסביר את דבריי:
כל אדם מגיע לעולם עם מעלות וחסרונות שניתנו לו מאת הבורא, בחלוף הזמן הוא מתוודע לאין ספור מאורעות שגם הם הוכתבו ע״י הבורא, מוחו של האדם פועל ומעבד את הנתונים בדיוק כפי שתוכנת ע״י הבורא, אפילו כח הרצון שבאדם הו מגיע בדיוק עד הנקודה שהבורא סימן… מיותר לציין שאפילו ההיגיון שכולם נשענים עליו כדי להוכיח שיש בורא וכדי להוכיח את כל יסודות האמונה גם הוא מופעל ע״י… הבורא!!! אנו כיצורים של הקב״ה אין לנו משלנו מאומה, ואם כך עולות מליוני שאלות, מה ערך יש לפעולותינו? אם בגלל שקיימתי מצווה אני זכאי לשכר? אני ירגיש נהמא דכיסופא אפילו אם אהיה משה רבינו… וכמו שתינוק שנשבה לבין העכו״ם פתור מכלום מכיוון שלא התוודע ליהדותו כך גם מי שכן התוודע לחינוך הכי חרדי שיש אם רצונותיו, כח הרצון שבו, מבנה החשיבה שלו וכו׳ יוליכו אותו אל מחוץ לדרכי התורה זכאי לפטור זה ומאותה הסיבה.
אין זו שאלה רק בבחירה חופשית ובשכר ועונש, זו שאלה על קטנות האדם הרבה יותר מאשר על גדולת הבורא!
כשהנני מגיע בתפילתי ל׳ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים׳ המילים נעתקות מפי, מי אני ומה אני שתהיינה חשיבות להתיצבותי במעמד נורא הוד הלז? שאר הברכות הינם בעיקרן בקשה לתיקון כדי שנוכל לעובדו כראוי אך לאחר שתפקיד הבריאה הושלם, לשם מה זקוקים לי שם? (גם עכשיו אינני יודע למה ולמה זקוקים לי, בהתבסס בנאמר לעיל)
עצם זה שהתוודעתי לאתר אקשיבה (המדהים!!!) זה לא היה בהחלטתי, כמו כן העובדה שהנני מדבר עברית שוטף על אף שהנני חי בחו״ל זו קביעה שהבורא קבע, הדרך שבו מוחי פועל הוא זה שלקח אותי לתת את הצעד הזה לכתוב ולא להשאיר את השאלות בצד, אך גם את מוחי הוא יתברך בנה… וגם לאחר שאקבל תשובה מחכימה מכם עדיין מה תועלת תהיה בה הרי הוא סיבב את כל הסיבות שאתוודע לתשובה זו ואם כך למה מי שלא התוודע אליה וכתוצאה מכך התרחק, עלול לתת את הדין?
חושבני שחזרתי על שאלתי בנוסחאות שונות אבל פה בדיוק טמונה הבעיה, זה עניין שנוגע לכל צעד ושעל בחיים. שותף שלי בן אדם פרנואיד בעניין הפרנסה ואני לא, וכל פעם שהוא אומר לי ״אני מקנא באמונה שלך״ אני פשוט יוצא מהכלים, זה שהקב״ה ברא אותי או נתן בלב הורי לחנכני לכך שלא אפחד מכך כי הוא הנותן לחם לכל בשר לא עושה אותי בעל אמונה, ואפילו אם שותפי יעבוד קשה ויגיע לשקט הנפשי הזה האם לא דרבנו אותו מן השמים לכך שהוא יעבוד על זה? יתכן מאוד שהבורא שיתף אותנו יחדיו כדי שהוא ידבק מהאמונה שלי (?), מדוע הוא ייקרא בעל אמונה?
למשל: (אחרון, מבטיח…בע״ה) חדשיים נשמרנו ולא יצאנו מפתח הבית מחמת הפחד מהדבקות הווירוס, לאחמ״כ יצאנו לפי כל כללי הזהירות הראוים, רק התאווררות קטנה כדי לאגור כח להמשיך, והנה הפלא ופלא… נדבקנו… אז מה? זה שיצאנו לא היה בסדר? אבל את ההחלטה הזו אנחנו החלטנו עם מעבד הנתונים שהקב״ה התקין לנו, בדיוק אותו מח שאמר לנו חודשיים לא לצאת, מה אני לומד מכך? שחכמתו ית׳ גזרה שנידבק ולכן הכניס במוחנו את הרעיון לצאת, אבל אם כך שאלתו של בני שיח׳ היא בלתי נמנעת, מה מועילה השתדלות אם בכל אופן מה שהוא גזר יקרה בדיוק בזמן, במקום ובנסיבות שהוא החליט וגם עצם ההשתדלות הינה פועל יוצא ממכלול כל מה שנקרא ״אני״? (לא קשור לשאלת הידיעה בבחירת האדם שכבר דשו בה רבים)
סליחה על האריכות אבל מקווה שהדברים יובנו ואוכל לקבל תשובה המרגיעה את הנפש.

תשובה:

תשובה

שלום לך שואל יקר,

מדבריך ניכר כי השקעת מחשבה רבה בעמדתך מול הבורא, במניעים לפעולתך וכי חשוב לך להבין את ערך מעשיך ובחירותיך. השאלות שלך אכן חשובות ונוגעות בעיקרי הבנת תפקידנו כאן.

אמנם הארכת להבהיר את שאלותיך אך בכדי להקל על הבנת הדברים אנסה לתמצת את שאלותיך.

א. האם “אני” באמת בוחר במשהו. הרי לא רק שכל מה שנפגשתי עמו בחיי והשפיע עליי הגיע משמים, גם ה”כלים” בהם אני משתמש להסיק מסקנות ולהתוות את דרכי ניתנו לי משמים, השכל וצורת החשיבה עוצבו כפי שהם. הרצונות, הרגשות והאומץ לעשות כמו גם מנגד התאוות והמידות הפחות טובות, כולם, כפי שהם ניתנו לי על ידי הבורא ואם כך הבחירה אינה שלי כלל.

ב. ההבנה שלך מביאה אותך לראות ב”קטנות האדם” כפי שאתה מגדיר ולכן מקשה מה ערך יש בי ובמעשיי, בי ובבחירותיי. לדוגמה אתה שואל “לאחר שתפקיד הבריאה הושלם, לשם מה זקוקים לי שם?”.

לשם מענה על שאלותיך אנסה לחדד מעט את השאלות.

אגש קודם לשאלה הראשונה.

השאלה אינה רק כאדם מאמין שיודע שכל מאורע וכל עצמותנו היא מהבורא. גם לאדם שאינו מאמין בכלל בבורא, ניצבת אותה השאלה. אם כל מה שאני הוא בעצם נגזרת של החוויות, האירועים, המפגשים הרבים, תכונות הנפש ומבנה השכל, מה הוא האדם? האם יש לי אחריות בכלל למעשיי אם הם ממילא מופעלים על ידי כל אותם פרמטרים ומבני חשיבה?

תחשוב על זה לעומק ותראה שאותה השאלה בדיוק תתעורר גם אילו כל העולם היה אקראי לחלוטין. ברגע שאנו מייחסים איזו שהיא אחריות לאדם ולמעשיו, ברגע שאנחנו כועסים על מישהו או מעריכים מישהו, נשאלת השאלה מה “הוא” עשה והאם יכול היה בכלל לעשות אחרת.

במשך הדורות נחלקו חכמים רבים, בעיקר פילוסופים, בשאלת הבחירה החופשית, או בלשונם בשאלת הדטרמיניזם. האם גם אנו בני האדם מופעלים לגמרי על ידי כל הכוחות שפועלים עלנו וממילא מעשינו מוכרחים או שמא, למרות כל זאת, עדיין נותרה לאדם יכולת להתערב ולבחור.

גם ברמה המדעית פיזית קשה להבין היכן ניתן מקום ל”אדם עצמו” להתערב בקבלת החלטותיו, איזה “כוח פנימי” יכול להיות באדם שאינו חלק מאותם המשפיעים החיצוניים שפועלים כמו בכל מכונה בדרך של סיבה ותוצאה.

למרות זאת ברור לכל מי שמאמין שהעולם נועד למטרה, שאנחנו נבראנו למטרה, וממילא שיש לנו בחירה חופשית. שאנחנו לא סתם מכונות שמתוכנתות מראש ופועלות על ידי כוחות שונים שמפעילים אותם. כי אם כך אין שום משמעות לכל מה שאנחנו עושים.

נכון, קשה להבין איך ניתן ליצור יצור חומרי שיש בו כוח ויכולת לבחור בצורה עצמאית, יש שפירשו את “בְּצֶלֶם אֱלֹקִים בָּרָא אֹתוֹ” בכך שה’ ברא אותנו עם תכונה אלוקית ממש שהיא היכולת לבחור בעצמנו ולפעול לפי בחירותנו [כך ראיתי, אם איני טועה, גם בתניא וגם בספרי המהר”ל].

זאת אומרת שלמרות שעולם הטבע כולו פועל על ידי סובב ומסובב, פעולה ותוצאה, ואפילו אנחנו בכל מה שלא קשור לבחירות ערכיות, מופעלים על ידי אותם הכוחות. הרי שברגע שאנו מגיעים לבחירות ערכיות, בבחירה בין הנכון והטוב לבין המושך והנוח, שם כן ניתנת לנו יכולת לבחור ב”עצמנו”. לא שזה דבר פשוט, אדרבה זו זכות מיוחדת שהעניק לנו הבורא כבני אדם.

ראיתי בשפת אמת שמגדיר שגם הבחירה שלנו רוב רובה היא מעשה שמים, לא רק המעשה אלא אפילו המחשבות והרצון. אבל ישנה נקודה קטנה, ההתחלה של הרצון, אותה אנחנו “יוצרים” בעצמנו וזו היא הבחירה הכל כך משמעותית. [להעמקה נוספת בעניין הדטרמיניזם תוכל לקרוא במכתב מאליהו וישנם עוד נושאים בהם הארכתי יותר בתשובה אחרת כאן באקשיבה תחת הכותרת “יש בחירה בחיים שלי?”].

וכאן בעצם יש מקום לשאלתך השנייה,

אם אכן ה”בחירה” שלנו כל כך מצומצמת, כל כך מינורית ביחס לכל מה שפועל הבורא, איך ייתכן שזה חשוב. מה אנחנו בכלל יכולים לתת לבורא בכל מעשנו.

וכאן להבנתי חשוב להבהיר משהו,

הבורא מעצם הגדרתו הוא שלם וממילא לא חסר כלום וכמובן שלא “צריך” אותנו. אז למה בכל זאת הוא ברא אותנו? את כל היקום העצום הזה ואותנו בני האדם?

אצלנו כל רצון הוא לשם מילוי צורך ולכן באופן אינטואיטיבי כשמדובר על רצון ה’ אנחנו מבינים זאת כ”צורך” שלו. אבל כאן הדברים שונים. בבורא “רצון” הוא רצון פשוט, רצון שלא מגיע מתוך חוסר וצורך למלא את החסר. לא אכנס לפירוט הדעות השונות, אבל בגדול ה”רצון” של ה’ היה להיטיב עמנו, לאפשר לנו לזכות בעצמנו בטוב שהוא יכול ורוצה לתת לנו. בשביל כך נוצרה כל הפלטפורמה הזו ונוצרנו אנו בני האדם, בסופו של דבר יש לנו הזדמנויות לבחור ובבחירות שלנו לזכות לטוב הזה שייעד לנו הבורא.

אפשר אולי לראות את מה שאנחנו עושים כדברים קטנים, ברור שביחס לבורא כל מעשה הוא קטן, אבל לשם כך נבראנו ולנו זה לא תמיד כל כך פשוט. הקב”ה לא מודד את המעשים מכיוון שעשו משהו גדול, הצלנו כאן את המצב. הוא בוחר במעשים הטובים שלנו כי ניסינו, כי השתדלנו, כי עמלנו עם עצמנו ובחרנו בטוב ובנכון. זה ה”משחק” שבו הושמנו וזו ה”דרישה” בכדי להצליח במשימה ולקבל את אותו השכר נעלה שייחד עבורנו הבורא ומחכה לתת לנו.

מקווה מאוד שהדברים יתיישבו בלבך ויפתחו פתח להבנה חדשה במציאות שלנו ושל העולם. בהצלחה רבה בדרכך!

מנחם ס.

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

מי אמר שהיה מותר לעלות לארץ ישראל?
שאלה שהתעוררה לי בעקבות רש”י ראשון בתורה וכן בגלל מצב המלחמה כרגע. רש”י אומר שהקב”ה נתן את א”י לעם ישראל וברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו ע”ש. שאלתי מתי נתנה לנו חזרה? מי אמר שב1948 היינו צריכים לחזור לא”י? מדוע גדולי ישראלי אמרו לעלות לא”י? פתאום נהיה מצוות...
"קיבלתי קבלה ונושעתי"?
אתם בטח מכירים את הסיסמאות של “תרמתי ונושעתי” “הבטחתי ונושעתי” ודומיהן. כל תקופה עוד מישהו צץ עם משהו כזה. ואני לא מזלזל חלילה בכל הקבלות הטובות. אם זה לא לדבר עם תפילין או לא לדבר בבית הכנסת, בשעת התפילה וקריה”ת, קבלת שבת עשר דקות יותר מוקדם, עשרה פרקים ביום ועוד...
אני במשבר אמונה!
בימים טרופים אלו אני מוצאת שאחד הקשיים שמערערים אותי הוא קושי האמונה. אני מבינה שזו התכלית, שפה טמון הגרעין ולכן מנסה לא להיבהל מהמחשבות שעולות, מניחוח ה”כפירה” שעולה מהן, אך יחד עם זאת, זה מחליש מאד וגורם לתחושה שאין על מי להישען ואין על מי לסמוך. מבחינת הרציונל אני מבינה שיש מנהיג...
האם עולם הבא זה פיצוי למוות נוראי?
בימים אלו עם ישראל נמצא במלחמה עקובה מדם כ-1,400 אנשים נשים ילדים ותינוקות מצאו את מותם במיתות שונות ואכזריות ובנוסף לצערנו גם בימים אלו ישנם קרבנות בעיקר חיילים שנפלו ונופלים בקרבות בעזה כולם ובעיקר רבנים באים ואומרים יש להם עולם הבא ואני שואל עולם הבא זה פיצוי??? איך תתנחם אלמנה...
אני רוצה הוכחה לתורה שבעל פה!
מקווה שתצילו אותי. אני כבר לא מצליח לקיים תורה שבעל פה. רואים המון סתירות בין התורה שבכתב לבעל פה. דוגמאות א: ראש השנה בעל פה תשרי, בכתב שמות יב ב חודש האביב שנקרא היום ניסן. אני רוצה תשובה ברורה לא חרטוטים זה לחודשי השנה וזה וכו’ כמו שהגמרא דנה. כי...
מחשבות רעות על השם
הנני בעל תשובה 20 שנה, במהלך כל השנים זכינו ב”ה לעשות עליה רוחנית מאוד משמעותית,כמובן בהדרגתיות עד שהגענו לשלב של ניתוק מהחיים החילוניים וזכינו לשנות כיוון לבית חרדי,שיעורי תורה צניעות וכו’,לפני 5 שנים התחלתי לעבור פחדים וחרדות קשים מאוד מכל הנושא של המוות,היום ברוך השם אני כבר בלי העוצמות של...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן