מאת:

התפרסם בתאריך:

12/10/2021

נחמה בפטירת קרוב משפחה

שאלה מקטגוריה:

שלום רב,
לאחרונה , איבדתי את אימי ואני מתקשה להינחם . התחושה שלא עשיתי די כדי שהיא תקבל טיפול רפואי בזמן מפרה את שלוותי . ורציתי לשאול( ומבקשת תשובה שמכוונת לאמת ולא מכוונת כדי להשתיק את המצפון ), האם קבלת טיפול רפואי בזמן /זלזול בהוראות רופא וכיו"ב יכולים לקצר חייו של אדם או שאורך חייו נקבעו ונקצבו בר"ה ? … ואם הם נקצבו איפה האחריות לרשלנות /לזלזול לאי ציות להוראות ?…
אני שומעת (בהתפעלות ) יותר ויותר מקרים מזעזעים בציבור החרדי שבו הצד הנפגע אומר בפה מלא שזו גזירה משמים ואין לנו טרוניה כלפי הנהג הפוגע/ הנהג ששכח את הילד באוטו וכו' … ואני שואלת את עצמי איפה האמת ? לא יתכן שלאדם אין אחריות על התרשלות וגרימת נזק לאחר?!…
ושאלה נוספת … איך מיישבים את הסתירה בין האמירה שהמנוחה נמצאת במקום שטוב לה עכשיו עם כל מה שלימדו אותנו כל החיים שאדם עתיד ליתן את הדין על כל מילה ומעשה לא ראוי שעשה פה??? האם מדובר במילים שמטרתן לנחם את האבלים ותו לא?…
אודה לתשובתכם .

תשובה:

לשואלת היקרה שלום רב,

קשה מאד לכתוב לאשה שחוותה את אבדן של אמא יקרה. התחושה בוודאי מאד קשה, המשך החיים כנראה מורכבים ורגישים, ואכן, קשה להתנחם. אבל, כיוון שאת מחפשת את האמת בדרכי ההשגחה, ולא רק השתקת המצפון קיבלתי על עצמי בחיל ורעדה לגשת לנושא.

בחודשיים האחרונים אני עסוק מבוקר עד ערב בטיפול בשני ההורים המבוגרים שלי. כל אחד במסלול אחר – בעיות רפואיות שונות, רופאים אחרים, מחלקות שונות, ומוסדות שונים. בכל לילה אחרי שהעשייה מסתיימת (לפעמים גם לא), אני נשאר עם אותם יסורי מצפון שאת מדברת עליהם – האם עשיתי מספיק מאמצים במחלקה, האם זירזתי את הטיפול הרפואי מספיק, האם שיקול הדעת שלי היה נכון, האם עשיתי בדיוק כפי הוראת הרופאים וכד'. בהרבה מקרים, במקום לישון אני מתהפך במיטה עם יסורי מצפון ורגשות אשמה.

השאלות שלך טובות, נכונות ואמיתיות. הם אכן דורשות תשובות טובות, אמיתיות ונכונות ולא רק השתקת המצפון. לכן אני רוצה להציג בפניך את הנושא של דרכי ההשגחה בצורה מסודרת, עם המקורות כדי שתראי שהדברים שורשם בדברי חז"ל, ספרי מחשבה, מוסר וחסידות. את עיקרי הדברים אפשר למצוא בספר 'אמונה והשגחה' של הרב חיים פרידלנדר, (בפרק גזירה ובחירה), אשר ליקט וסידר את כל המקורות העוסקים בענין, במיוחד דברי הרמח"ל.

א] הכל בגזירת שמים

"אמר רבי חנינא: אין אדם נוקף אצבע [פירוש מקבל מכה באצבע. נוקף בלשון חז"ל פירושו מקבל מכה, בניגוד לעברית המדוברת שלנו)] מלמטה [בעוה"ז], אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה" [פירוש בגזרת הקב"ה] (גמרא מסכת חולין דף ז). כלומר, כל מה שקור לאדם, אפילו מכה קטנה באצבע, הכל בהשגחה פרטית מאת בורא עולם, וכבר הכריזו על הדבר בשמים.

"אין דבר קטן או גדול בגשמיים, שלא יהיה לו סיבה ושורש בכוחות נבדלים [שורשים רוחניים בשמים]… והאדון ברוך הוא, הנה הוא משגיח על כל אלה הענינים…" (רמח"ל, דרך ה' חלק ב' פרק א'). כלומר, כל המתרחש בעולם הגשמי יש לו סיבה ושורש בעולמות העליונים, ובורא עולם משגיח על הכל.

נמצא שאין אדם אחד יכול להזיק או להועיל לחברו במעשיו, שהרי הכל בהשגחת ה' ובגזירתו (חובות הלבבות, שער הבטחון, פרק ד', הגר"א בפירוש למשלי, רמח"ל בדעת תבונות, ועוד הרבה).

ולכן כתב בספר החינוך (מצוה רמא) על איסור נקמה ונטירה: "משורשי המצוה, שידע האדם, ויתן אל לבו, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע – הוא סיבה שתבא עליו מאת שם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש אחיו – לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא … ולכן לא יחשוב לנקום בחברו".

דוד המלך, בעת בריחתו ממרד אבשלום בנו, נפגש בדרך עם שמעי בן גרא. שמעי קלל את דוד המלך וזרק עליו אבנים באמרו: "צא צא איש הדמים ואיש הבליעל". אבישי, שר הצבא של דוד ביקש להרוג את שמעי, אך דוד המלך ענה לו: "הניחו לו ויקלל כי ה' אמר לו קלל את דוד". כלומר, דוד המלך הבין שיש כאן גזרת שמים והשגחה פרטית שהם סיבת הקללה. (ע"פ שמואל ב, פרק טז).

ב] אחריות על המעשים

עכשיו נשאלת השאלה – וכי אין לאדם אחריות על המעשים שלו? וכל הישר בעיניו יעשה ויתלה זאת בגזרת שמים? יעשה את כל הפשעים החמורים ויפטור את עצמו מאחריות?

כותב הרמב"ן בצורה ברורה (בראשית טו, יד): "ודע והבן, כי איש שנכתב ונחתם בראש השנה להריגה [נגזרה עליו מיתה בידי שמים], לא ינקה הליסטים ההורג אותו בעבור שעשה מה שנגזר עליו, הוא רשע (!) בעונו ימות (!), ודמו מיד הרוצח יבוקש". כלומר, יש לאדם אחריות על המעשים שלו. אין הוא יכול לפתור את עצמו בטענה שיש כאן גזרת שמים. אדם המזיק לחברו – יש לו אחריות על מעשיו והוא יתן את הדין על מה שהזיק לחברו, ע"פ חוקי התורה.

ג] משל הגנב

אז איך הדברים האלו מסתדרים ביחד? מצד אחד, אדם לא יכול להועיל או להזיק לחברו כיוון שהכל בהשגחה פרטית ובגזרת שמים, ומצד שני, האדם אחראי על מעשיו אם הזיק את חברו.

כאן מתגלה בפנינו עומק ההשגחה, יחד עם עומק הבחירה החפשית שהיא יסוד האדם. בכל מה שקורה בין אדם לחברו – בורא עולם משתמש בבחירה החפשית של האדם כדי להוציא לפועל את מה שנגזר על חברו!

בספרים מובא 'משל הגנב' כדי להסביר את הנושא בצורה מובנת: הגנב יצא בערב לרחובות העיר כדי לדאוג לפרנסתו. הבחירה שלו יצאה לפועל – גניבה. משפחת פלוני מתגוררת בעיר. נגזר עליה הפסד של 500 ₪ (מחשבונות שמים). הגנב יסתובב בכל העיר ויצליח להכנס רק לבית משפחת פלוני בלבד. בשאר הבתים הוא לא יצליח מסיבות שונות (משטרה, שכנים, אור בדירה, מנעול תקוע וכד'). בבית משפחת פלוני יצליח לגנוב 500 ₪ בלבד, אף שקל לא יותר. הכל בהשגחה פרטית על כל פרטי הארוע.

הגנב כמובן יתן את הדין על מעשיו – הוא בחר לגנוב. אבל, הוא לא יכול לגנוב מאדם אחר אלא אם כן נגזר עליו הפסד כספי. נמצא ששני החלקים מתקיימים – הגנב לא יכול להזיק לחברו שהכל בהשגחה וגזירת שמים, והגנב יש לו אחריות על מעשיו.

נשארו עוד שתי אפשרויות במשל הגנב.

ואם לא נגזר על אף אחד בעיר הפסד כספי? איך יקבל הגנב את פרנסתו (אם נגזר עליו לקבל כסף)? תשובה: יש לבורא עולם הרבה דרכים לתת לגנב את פרנסתו (זכיה בהגרלה, מתנה מאיש עשיר, ירושה מדודה רחוקה וכד').

ואם כל הגנבים בעיר יצאו לפנסיה, כיצד הגזרה של הפסד 500 ₪ למשפחת פלוני תצא לפועל? תשובה: יש לבורא עולם הרבה דרכים לגרום למשפחת פלוני הפסד כספי (תקלה במכונת כביסה, כסף שנפל מהארנק וכד'), וכפי שאומרים חז"ל (גמרא תענית, דף יח): יש לבורא עולם הרבה דובים ואריות היכולים למלא את שליחותו.

כאמור, בורא עולם משתמש בבחירתו של האדם כדי להוציא לפועל את מה שנגזר על חברו. ויותר מכך, אפילו אם האדם בוחר לעשות היפך גזירת ה', בורא העולם משתמש באותה בחירה ומסובב את המאורעות בהשגחתו הפרטית כדי שהגזרה תצא לפועל. דוגמאות: האחים של יוסף רצו לבטל את חלומותיו ומכרו אותו לעבד – ע"י אותה מכירה יוסף נעשה למלך וחלומותיו התקיימו. לכן יוסף אמר לאחיו (בראשית מה): "ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים". פרעה גזר להשליך את הבנים ליאור כדי להמית את מושיען של ישראל – ע"י מעשה זה בתיה מצאה את משה רבינו ופרעה גידל אותו בתוך ביתו (ע"פ הסבא מקלם, חכמה ומוסר, סימן רמד).

ד] סיכום

בכל הקורה לאדם ע"י אדם אחר, בעל בחירה, יש שלושה מבטים:

א] הגזירה על האדם – אדם שהזיק לחברו יכול לעשות זאת רק בגזרת שמים. אדם לא יכול להזיק לחברו אם לא נגזר עליו נזק, ולכן סיבת הנזק אינו חברו אלא רצון ה' ע"י השגחה פרטית (לכן לא ינקום בחברו). הקב"ה משתמש בבחירתו הטובה-הרעה של אדם כדי להיטיב-להרע לרעהו.

ב] בחירתו של המזיק – יש לאדם אחריות על מעשיו, המזיק יתן את הדין ויקבל עונש על מעשיו. אך זהו חשבון בינו לבין הקב"ה או בית הדין. כלומר, הגזרה היא על האדם ולא על מבצע הגזרה (רמב"ם, הלכות תשובה פרק ו').

ג] זכות לתבוע את המזיק על הנזק – התורה כמובן מאפשרת לניזק לתבוע את המזיק עבור כל סוגי הנזק שנגרמו לו ע"פ דיני התורה.

[הערה: מבואר בספרי המחשבה והקבלה שקש מאד לתפוס יחד את הרובד האלוקי והרובד האנושי – אלו שני רבדים שונים מאד. לכן קשה לתפוס נושאים כמו: ידיעה ובחירה, גזירה ובחירה (הנושא שלנו), וכד'. השכל האנושי שלנו תופס את הרובד האנושי (בחירה), אך אין הוא יכול לתפוס את הרובד האלוקי המתנהל ע"פ חוקים אחרים לחלוטין, וכל שכן לתפוס את שני הרבדים ביחד באותה מציאות.]

ה] מירון קרלין וכל השאר

אנשים רבים וטובים מהציבור שלנו אינם מבינים את הרבדים השונים של ההשגחה, ולכן הם מרשים לעצמם להעביר ביקורת מוטעית כלפי דבריהם של מנהיגי הציבור ותלמידי חכמים.

כאשר מנהיג ציבורי – רב או תלמיד חכם מסביר שאסון מירון היה בגזירת שמים, המבקרים אומרים: ואיפה האחריות על הרשלנות? מנהיגי הציבור רוצים להתחמק מענין האחריות האנושית, ולכן הם תולים זאת בגזירת שמים.

כאשר מנהיגי הציבור מסבירים שיש אחריות אישית על המחדלים שהיו במירון, המבקרים אומרים: ואיפה השגחת הקב"ה על המאורעות? מנהיגי הציבור מתעלמים מגזירת שמים ותולים הכל בפעולות אנוש ותחבולותיו.

מעבירי הביקורת, כמובן טועים. אלו ואלו טועים בהבנת דרכי ההשגחה. מנהיגי הציבור – הרבנים ותלמידי החכמים מכירים את כל דברי חז"ל, ראשונים ואחרונים בענין הרבדים השונים של ההשגחה.

כאשר מנהיגי הציבור מדברים על גזירת שמים – הם מדברים על רובד אחד חשוב של ההשגחה, ואין הם מתעלמים מהרובד של אחריות אישית. וכאשר מנהיגי הציבור מדברים על אחריות על המעשים – הם מדברים על רובד אחד של ההשגחה, ואין הם מתעלמים מהרובד של גזירת שמים.

לשואלת היקרה, בענין השאלות שלך:

אין לאדם אפשרות להועיל או להזיק לחברו, שהרי הכל בגזירת שמים ובהשגחה פרטית. באמת, אין לנו אפשרות לקצר או להאריך את החיים של יקירנו האהובים.

אני גם משוכנע שאין לנו שום כוונה להזיק להורים היקרים בדרכי הטיפול הרפואי, ולכן גם ברובד של אחריות על המעשים, אין עלינו תביעה. יתכן שעשינו טעויות, או הפעלנו שיקול דעת מוטעה, יתכן שהיינו יכולים למצוא רופאים טובים יותר או טיפול רפואי יעיל יותר, אבל הכל, ממש הכל היה בשוגג מוחלט!! אין עלינו שום תביעה של התנהלות בחוסר אחריות.

האם בדרך אחרת היינו יכולים להאריך את חייהם של ההורים היקרים? לא. הכל בגזירת שמים. אין לאדם אפשרות להועיל או להזיק לחברו כלל וכלל.

ולשאלתך הנוספת. המקרים המזעזעים בציבור שלנו של נהג פוגע, נהג ששכח ילדים ברכב וכד' שהזכרת בשאלה שלך, מגלים בפנינו הורים יקרים – יהודים מיוחדים עם אמונה חזקה, אך בעיקר אמונה נכונה – הבנה נכונה של דרכי ההשגחה. אותם הורים יקרים ומיוחדים מקיימים את דברי ספר החינוך (מצוה רמא) על איסור נקמה ונטירה: "משורשי המצוה, שידע האדם, ויתן אל לבו, כי כל אשר יקרהו מטוב עד רע – הוא סיבה שתבא עליו מאת שם ברוך הוא, ומיד האדם מיד איש אחיו – לא יהיה דבר בלתי רצון השם ברוך הוא … ולכן לא יחשוב לנקום בחברו". כלומר כל בגזירת שמים!! ולכן האדם לא יחפש נקמה מחברו!! הורים אצילי נפש אלו הם יחידי סגולה בטוהר הלב שלהם, בהבנה שלהם את רבדים השונים של השגחה, אך בעיקר ביכולת שלהם לחוות ולחיות את דרכי ההשגחה מתוך אמונה פנימית ונפש יציבה.

ולענין השאלה האחרונה. שני הדברים נכונים ומפורשים בדברי חז"ל: האדם עתיד ליתן דין על כל מעשיו, וגם הנפטר נמצא במקום שטוב לו. וביאור הענין: עולם האמת, שבו הנשמה נמצאת במציאות רוחנית בקרבה לבורא עולם, זה התענוג הגדול ביותר שיכול להמצא בכל הבריאה. אך בעולם האמת ישנם שני שלבים: נקיון מהלכלוך הדבוק בנשמה, ורק אח"כ הנאה רוחנית עצומה של נשמה נקיה. שלב הנקיון הוא זמני ושלב הנאה הוא נצחי. שווה לנקות את הנשמה במשך זמן מועט כדי לזכות אח"כ להנאה רוחנית עצומה לנצח נצחים.

בהצלחה רבה, וסייעתא דשמיא

ושלא תדעו כל צער נוסף

ישראל ל.

[email protected]

שתפו בפייסבוק, באימייל או הדפיסו

גם לך יש שאלה מציקה?

הגיע הזמן שיקשיבו לך!

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

דילוג לתוכן