The Butterfly Button
אם תענו לי-אולי אחזור להתפלל!

שאלה מקטגוריה:

יש לי שאלה בנוגע לתפילה.
ראשית מעט על עצמי. אני בוגר ישיבה, וגדלתי בבית שבו הוכרחתי ללכת לתפילות. במהלך שנותי בישיבה נכנסתי ל’משבר’ שארך כארבע שנים, בהן התפללתי, והתחננתי ולבסוף נשברתי.
נכון להיום אני בקושי רואה בית כנסת מבפנים. ישנו קושי עצום מאז להתפלל ולהיכנס לבית כנסת. גם בגלל ההרגשה שחבל על המאמץ, הרי התפללת ארבע שנים ולא עזר, מה תעזור התפילה עכשיו, וגם בגלל שכעת אני ברשות עצמי והכורח שהיה בעבר דיי נתן את תחושת הנגד.
היום במקרה שמעתי שיעור ששוחחו בנושא התפילה. והרב שם פתח ושאל – מדוע אנו צריכים להתפלל, הרי מה שנגזר עלינו בראש השנה נגזר, ומה תועיל התפילה?
והשיב הרב – ראיה מבריאת העולם, ברי ביום השלישי נבראו הצמחים, והנה הקב”ה אומר מספר ימים אח”כ ומטר אין ומסביר רש”י שהצמחים אכן נבראו ביום השלישי, אך המתינו מתחת לאדמה עד שאדה”ר יתפלל לאוכל/ למטר.
וביאר הרב, שמה שנגזר על האדם – האדם לא יקבלו אלא בתפילה.
ושאלתי שאלה, ומה עם כל אלו שאינם מתפללי ומקבלים? וענה הרב בסיפור חז”ל על תקופת בצורת, שהיה איש עשיר שהחליט לתת רק ליודעי ספר מן האוכל. והגיע ת”ח אחד, שלא רצה לעשות את תורתו קרדום לחפור בו, וביקש אוכל, ונשאל האם יודע ספר והשיב לאו, האם יודע משנה והשיב לאו, וכן הלאה. משנענה בשלילה, ביקש את העשיר שיפרנסו ככלב וכעורב. ואז נתן לו אותו עשיר. לאחר שנתן, רצה להתחרט העשיר שנתן מממנו לעם הארץ, אך גילו לו שם שאותו אדם הוא ת”ח. והסביר הרב, מה מיוחד בכלב ובעורב שדווקא אותם הזכיר העני? וסיפר שהעורב והכלב שניהם מוזכרים בתנ”ך שעזרו, הכלב ששתק לעם ישראל ביציאת מצרים, ומאז קבלו כל הכלבים שבעולם את נבלות וטריפות ישראל (“לכלב תשליכון אותו”) והעורב, שלא רצה ללכת בשליחותו של נח, רצה לקללו נח שימות, אך ענה לו העורב שאם ימות לא ישארו עורבים בעולם, אמר לו אעפ”כ, אמר לו הקב”ה – אל תהרוג אותו שאני זקוק לצאצאיו – שהאכילו את אליהו הנביא.
והסביר הרב, שביקש אותו עני- אולי בזכות אבות אבותי יש שם אדם צדיק אחד שראוי הוא בזכותו שלא ארעב, או לחלופין, אולי יש לי צאצא צדיק שניתן לזכות בו שלא ארעב.
לצערי התשובה לא התיישבה לי בלב. לדעתי השאלה יותר חזקה מהתשובה – ואסביר.
התשובה מסבירה מדוע ניתנת לאנשים הזכות לאכול ולחיות באופן בסיסי בלבד, ללא תפילה, מדוע יש אנשים שלא מתפללים ויש להם מספיק. אבל התשובה לא מכסה את כל העשירים בעולם, את כל אלו שיש להם הרבה מעבר לכדי מחסורם, ולכאורה אינם זכאים לו, ולאו דווקא עושר, כוח, שררה, כבוד, ילדים, וכו’ וכו’ – שלא התפללו יום אחד מימיהם.
זוהי שאלתי, אם תצליחו ליישב את אשר על ליבי – אולי בזכותכם אוכל לשוב להתפלל.

תשובה:

שואל יקר מאוד, שבוע טוב.

השאלה שלך קשה, והזדהיתי איתה לחלוטין. אתה צודק מאוד בהרגשה שלאחר ארבע שנים בהן התפילה לא נענית עלולה להיווצר תחושת נתק, כביכול אין מי ששומע אותי , חלילה.

על שאלה זו אי אפשר להשיב תשובה על רגל אחת. היא נוגעת ביסודות של יהדותנו – הקשר עם הקב”ה

המבט שלנו על המציאות הינו מצומצם ונקודתי. אנחנו מכירים את עצמנו בלבד, וגם זה בקושי. יש בנו עומק לפנים מעומק שלפעמים אנחנו נדהמים לגלות אותו. ואנחנו רק פרט אחד בתוך מערכת עצומה. כל אחד מאיתנו חי בתוך מערכת יחסים המשפיעה על אשתו, ילדיו, הוריו, אחיו ואחיותיו, שכניו וידידיו. כל אירוע משמעותי שקורה לנו או כל מצב שבו אנו נמצאים – משפיע לא רק עלינו אלא גם על כל המעגלים שהזכרתי. וגם זה לא הכל: כל אחד מאיתנו הינו פרט אחד בתוך מכלול עצום של עם ישראל והעולם כולו. המצב האישי של כל אחד מאיתנו נדמה לנו שהוא רק ענין שלנו, אבל האמת היא שהוא משפיע על כל העולם.

העולם כולו קיים בשביל מטרה אחת – האדרת כבוד השם בבריאה. המילים המפוצצות הללו הינן מציאות פשוטה: העולם לא קיים לחינם, ויש לו משמעות עמוקה ונצחית. לעולם יש תפקיד, ולכל אחד מאנשי העולם יש חלק בתפקיד..לכל אחד מאיתנו ניתן תפקיד נקודתי בתוך המערכת הזו, תפקיד שאין מי שיעשה אותו אם לא הוא. כל פרט ממה שקורה לנו בחיים מהוה כלי לביצוע התפקיד – או מצד האתגר שבו, או מצד שהוא מסייע לנו בדרכנו. לכל פרט יש משמעות עצומה. לבריאות שלנו ולמצב הרוח שלנו ולמצבנו הכלכלי והמשפחתי ומערכות היחסים שלנו – לכל פרט יש משמעות הרת גורל. זה כמו תשבץ ענק המורכב ממליוני הגדרות שכל אחת משפיע על כל הפאזל.

לאחר הקדמה זו יש מקום לשאלה: מה המקום של התפילה בכל המערכת הזו? נניח שהקב”ה החליט שבתפקיד שלי עלי להיות בדוחק כלכלי, זו המשבצת בה אני אמור להתמודד. אני כמובן לא יודע על כך, ולי אישית זה קשה. אני רוצה לחיות ברחבות. אני מבקש מה’ שישנה את התמונה. איך הוא יכול לקבל את הבקשה? הרי זה ישנה את כל המערכת, זה יהרוס את כל המערכת המורכבת והעדינה כל כך, זה יאבד ממני את תפקידי המותאם לי לאחר מחשבה מאומצת, כביכול. אז מה אם ביקשתי?

בשאלה הזו מתחבטים גדולינו מכל הדורות. ויש שתי גישות מרכזיות בענין. הגישה של הראשונים בעלי הפילוסופיה, והגישה של המקובלים.

הגישה הראשונה אומרת שעיקר מטרת התפילה היא לא התוצאה של קבלת התפילה אלא הקשר שלנו עם הקב”ה. תפילה היא שפיכת הנפש לפני ה’, יצירת קשר עמוק וקרוב, הכרה בכך שהוא המנהיג והקובע והאבא האוהב. למעשה הוא יודע מה טוב לנו והוא יעשה זאת בצורה המקסימלית, אבל התפילה מביאה אותנו להכרה בכך. הגישה השניה היא מה שהזכרת בשאלתך – השפע הראוי לבוא אל האדם לא יכול לבוא אלא על ידי תפילה.

לכאורה יש לשלב בין הגישות, ויתכן שבאמת כוונתם של כולם הינה לדבר אחד אלא שכל אחד מהם מדגיש פן אחר.

אין ספק שהקב”ה יודע מה טוב לאדם והוא עושה לנו את הטוב ביותר בעבורנו. אלא שעצם הקשר עם ה’ משנה את הנתונים. ואסביר זאת.

המקור של הטוב והברכה הינו אחד ויחיד – הקב”ה. הוא זה שיצר את העולם והוא זה שמחיה אותו כל רגע מחדש. זה אומר שכל דבר שיש לנו מגיע מידיו. לפי זה, ככל שאתה יותר קרוב אליו – כך אתה מקבל יותר. “מקבל יותר” זה לא בהכרח מה שנראה לעינינו. לפעמים אדם מקבל מלא חפנים שפע אלוקי, אלא שבעולמנו הצר והמצומצם לא ניתן לראות זאת. הרעיון הוא שבסך הכללי, במבט הרחב והגבוה שמכניס בחשבון את כל הנתונים ביחס לעולמו הנצחי והאמיתי של האדם – הוא מקבל הרבה מאוד.

כאשר אדם תולה את עצמו בקב”ה ומתקשר אליו – הדבר עשוי במקרים רבים לגרום לכך שבאמת יהיה אפשר למלא את בקשתו ולשנות את מצבו גם בעולם הזה. לא תמיד הדבר מתאפשר. לפעמים זו המערכת ולא ניתן לשנותה. הגמרא מספרת על ר”א בן פדת שביקש מה’ שישנה את מצבו הכלכלי הדחוק, ונענה שהדבר כמעט בלתי אפשרי. אבל ישנם מצבים שעצם הקירבה לה’ וההידבקות בו משנה את הנתונים וגורמת לאדם להיות במצב של קבלת שפע אלוקי גם בעולם הזה.

לפי הנ”ל, בהחלט יש מצבים בהם התפילה לא משפיעה על הדבר הספציפי אותו ביקשנו, אבל היא משפיעה באופנים אחרים על נושאים אחרים שאפילו לא עלו על דעתנו. כלומר – נניח שבחור תקוע בשידוכים ומבקש להתארס בהקדם, אבל לפי מצבו ותפקידו הוא צריך להתחתן דווקא בגיל 30, דקה לא קודם. אז בנושא המבוקש התפילה לא הועילה, אבל היא בהחלט קירבה אותו לה’ ויצרה בינו לבין קונו ערוץ קשר. הקשר הזה משפיע על כל מצבו הכללי, והוא נעשה קרוב למקור השפע האלוקי. אולי בזכות התפילות שלו תהיה לו אשה מקסימה בסופו של דבר. זה האופן שבו הקשר שלו לבורא בא לידי ביטוי, שם היה מקום לשפע לחול.

מאותה סיבה ישנם אנשים רעים וחטאים לה’ שחיים בעשירות ונהנים מהחיים. זאת לא משום שהם קרובים לה’, אלא משום שבפסיפס השלם של הבריאה זה המיקום שלהם. לפי מבטנו המצומצם נראה שהם מרויחים, אבל לפי המבט הכולל הרחב והאמיתי הם לא במצב טוב בכלל. איך זה שהם קיבלו את זה בלי תפילות? משום שזה המצב הבסיסי שלהם, זה המיקום בו הם אמורים לעמוד. התפילות משנות את כללי המשחק ומשפיעות על האדם שפע שלא היה מגיע לו בלעדיהן.

הדברים רחבים ועמוקים ונתתי רק נגיעה. אקווה שהועלתי, ואקוה מקרב לב שתמיד יהיה לך טוב בחיים ותצליח בכל אשר תפנה.

אגב, יש ספר נפלא על תפילה בשם “אהבתי”, הוא כתוב בסגנון דיבור ישיבתי לגמרי, ויש בו תוכן רב. יתכן שתמצא בו הרבה תועלת.

בברכה

יעקב

b0548407520@gmail.com

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

תגובה אחת

  1. שלום
    חיפשתי את הספר ״אהבתי״ ולא מצאתי מישהו יודע מי המחבר או היכן אפשר להשיגו?
    יישר כח על הדברים ועל העזרה בכל התחומים

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

"קיבלתי קבלה ונושעתי"?
אתם בטח מכירים את הסיסמאות של “תרמתי ונושעתי” “הבטחתי ונושעתי” ודומיהן. כל תקופה עוד מישהו צץ עם משהו כזה. ואני לא מזלזל חלילה בכל הקבלות הטובות. אם זה לא לדבר עם תפילין או לא לדבר בבית הכנסת, בשעת התפילה וקריה”ת, קבלת שבת עשר דקות יותר מוקדם, עשרה פרקים ביום ועוד...
שום מעשה טוב לא עשיתי?
אגש לעניין לא לפני שאקדים ואומר שאינני בא חלילה להתריס ולא ממקום של גאווה אני שואל, חלילה וחס. בתפילת יום הכיפורים בוידוי דרבנו ניסים אמרנו “אני יודע בעצמי שאין בי לא תורה ולא מצוות וכו וכו ואני רשע ולא צדיק רע ולא טוב ושום מעשה טוב לא עשיתי” ברגע שאמרתי...
עולות לי שאלות קשות על אמונה בקב"ה
אני אשה חרדית בגילאי ה40. לאחרונה עקב תהליכים שונים אני עוברת תהליך ברור עם עצמי לגבי תפיסתי את השקפתי היהודית. לאחר מחשבה חילקתי זאת לחרדיות, להלכה, ולקב”ה. כל מיני דברים שקיבלתי כמובנים מאליהם ועם סימן קריאה, מתקבלים אצלי עכשיו עם סימן שאלה. כאן בפורמט זה ברצוני לשאול אתכם לגבי 2...
מרגישה לא ראויה להתפלל בתקופה החשוכה שעוברת עלי
אני בת 20, מתמודדת עם דיכאון מג’ורי קרוב לשנתיים. אני אדם רוחני, מאד. תמיד הייתי כזו. מחפשת קשר קרוב עם אלוקים. קשר קרוב מתבטא בעיקר בתפילה. אני אוהבת להתפלל. מחוברת לתפילה, ומאמינה בה מאד מאד מאד. אבל באזשהו שלב, קצת אחרי שהדכאון נכנס לחיי, הפסקתי להתפלל. ולא בהדרגתיות. לא מסוגלת....
לא מחוברת לתפילה ולא מרגישה בוחרת
אני בת 25, מבית חרדי מאוד. מוצאת את עצמי עם המון ספקות ובלבול. יש לי שתי נקודות שהייתי שמחה אם תתייחסו: 1. בנושא תפילה – אני לא מחוברת לתפילה וכמעט ולא מתפללת, אני רואה סביבי הרבה שאומרים שהם רואים בחוש את הכוח של התפילה, אבל כשהם נותנים דוגמאות אני לגמרי...
לבעלי יש קושי עם תפילות ולי יש קושי עם זה....
התחתנתי לפני כשנה וחצי, לאחר שנים ארוכות של שידוכים. ב”ה זכיתי-זכינו ויש לנו זוגיות נפלאה. יש לי בעל אוהב ותומך ומכיל ועוזר כמה שרק יכול וב”ה אנחנו כבר הורים לאוצר נפלא. ב”ה בעלי תלמיד חכם אמיתי, קובע עיתים לתורה כפי כוחו ויכולתו ובאמת מונח בתורה (למרות שבפועל הוא גם עובד...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן