The Butterfly Button
קראתי דברים על המשיח והתחלתי להתבלבל

שאלה מקטגוריה:

שלום, לאחר שראיתי וקראתי קצת באינטרנט התחלתי להתלבט בעניין המשיח. קראתי דברים על ישוע והיו שם דברים משכנעים.
הבעיה היא שזה סותר בעיניי שני דברים:
1. איך זה הגיוני שהוא הגיע ועדיין העולם לא מושלם ולא התקרבנו לאלוקים ואנחנו חוטאים עדיין?
2. הרי הוא נוצרי איך זה הגיוני שנוצרי הוא המשיח שלנו???
תודה מראש

תשובה:

שואלת יקרה

קראתי את שאלתך מספר פעמים. ניסיתי להבין מתוך מילותייך הספורות, במה את מתלבטת. אני מקווה שהצלחתי להבין נכון את שאלתך. אם עדיין הדברים שאכתוב כאן לא ירגיעו את לבטייך, אנא שלחי לי שוב את השאלה בצורה מפורטת יותר, ואשמח ללמוד אתך ביחד את העניין.

ככלל, חשוב לדעת שהאינטרנט הוא כלי חשוב מאד; אולם עקב ריבוי החומר שבו, ואי הבקרה על התכנים הנכתבים בו; לא מומלץ להגיע למסקנות על ידו. רופאים רבים מתלוננים על כך שאנשים היום מוצפים בשפע של מידע רפואי, שמיעוטו נכון ורובו שגוי; אם כך הם הדברים בענייני רפואה, נכונים הדברים שבעתיים בנוגע לעניינים הנוגעים לאמונה ולהלכה היהודית.

לפני שנדון בשאלותייך, אקדים ואומר נקודה חשובה ביותר. כיום אזרח ישראלי ממוצע כמעט ולא פוגש את הנצרות בחייו השוטפים. אנחנו לא חשופים לכמרים ולכנסיות, ובכדי להכיר את הנצרות, עלינו לשוטט במרחבי הרשת הווירטואלית. החזות הווירטואלית הנעימה מעניקה לנצרות אריזה נוצצת. אך אסור לנו – כיהודים – לשכוח את מה שאותה דת עשתה לאבותינו במשך מאות שנים. בשם אמונה זו עינו ושרפו, סקלו והתעללו, חנקו והרגו, את אבות אבותינו. לא חמלו על נערים וזקנים, נשים וטף, בתולות וכלות; והכל בשם “דת הרחמים והאהבה”, שעשתה דברים רבים חוץ מרחמים ואהבה.

בעלעול קל באינטרנט תוכלי לקרוא על מאות פוגרומים ופרעות, שמדות ועינויים, שאותה דת הנחילה את העולם בכלל, ואת אבותינו בפרט. מעלילות דם, ועד פוגרומים; כך שלא ניתן להעלות על הדעת שישועת העולם תבוא דרך דת שמתנהגת בניגוד לרצון הבורא. אותו בורא שכתב בתורה והזהיר את כל באי העולם בצורה נחרצת וברורה (בראשית פרק ט פסוק ו): “שֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם”, לא יכול להביא משיח דרך דת השופכת את דמם של היהודים באכזריות כה נוראה. זה פשוט לא יתכן!

הייתי יכול לסיים את תשובתי כאן. אך בכדי להעשיר את היריעה, אני מנצל הזדמנות זו להעמיק ביחד בלימוד מהות הגאולה. כאשר אנחנו באים לדון על המשיח, חשוב להבהיר לעצמנו, מדוע זה כל כך חשוב להתעסק עם המשיח? מדוע לא נחיה את חיינו ונחכה למשיח שיעשה את עבודת הגאולה? מדוע היה כל כך חשוב לרמב”ם למנות את האמונה בביאת המשיח בין אותם עיקרי האמונה היהודית, שמי שאינו מאמין בהם, נחשב כופר?

החתם סופר (שו”ת יו”ד סי’ שנו) התחבט בשאלה זו, ולטענתו חובת האמונה בביאת המשיח הינה בשל חובת האמונה בדברי הנביאים וחז”ל שהבטיחו לנו על בוא המשיח.

בשורות אלו אנסה להציע פתרון נוסף. אדם החי בתודעה שמצבו של העולם אינו מושלם, ועלינו להשלים אותו לקראת התיקון הסופי; ההסתכלות שלו על חייו היא עמוקה יותר, וההתחייבויות הדתיות שלו מקבלות ממד חשוב יותר. האמונה בביאת המשיח משמעותה האמונה בכך שמעשינו צריכים לתקן את העולם. גאולה ומשיח אינם מאורעות הבאים בבת אחת. רגע אחד העולם מנוון לחלוטין, ולפתע פתאום מגיע מאן דהו, עם כוחות מאגיים, ומחולל ניסים ונפלאות, וזהו.

הגאולה היא תהליך שהעולם עובר עד שמגיע התיקון השלם. האמונה בביאת המשיח על פי היהדות מטרתה לגרום לנו לתקן את עצמנו ואת העולם, ולהיות גואלי העולם. כל יהודי ויהודי שמתקן משהו בעולם, אותו משהו נגאל. אמנם כדי שכל הרוע יסתיים יצטרכו התערבות אלוקית, אולם זהו השלב האחרון, ולא החלק היחידי של הגאולה.

לסיום, אצטט לך את צורת הגאולה כפי שראה אותה הרמב”ם, שהתייחס בתוך דבריו גם לאותו האיש ששאלת עליו. עקב אריכות הדברים אני מצטט למקוטעין (רמב”ם הלכות מלכים פרק יא הלכות ג – ד). בהערת אגב אציין, שפרק זה צונזר על ידי הנוצרים והשתבש רבות על ידם, מטעמים ברורים. אני מעתיק את הנוסח המקורי: “ואל יעלה על דעתך שהמלך המשיח צריך לעשות אותות ומופתים ומחדש דברים בעולם או מחיה מתים וכיוצא בדברים אלו שהטיפשים אומרים, אין הדבר כך. וכו’. ואם יעמוד מלך מבית דוד הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, וילחם מלחמות ה’, הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח ונצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו וקבץ נדחי ישראל הרי זה משיח בודאי. וכו’.

אף ישוע הנוצרי שדמה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו. וכי יש מכשול גדול מזה. שכל הנביאים דברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם ומחזק מצוותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלעדי ה’. אבל מחשבות בורא עולם אין כח באדם להשיגם כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. וכל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה’ ביחד. שנ’ כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה’ ולעבדו שכם אחד. כיצד. כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח ומדברי התורה ומדברי המצוות ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה אלו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר בטלו בזמן הזה ולא היו נוהגות לדורות ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם ואינן כפשוטן וכבר בא משיח וגלה נסתריהם. וכשיעמוד המלך המשיח באמת ויצליח וירום וינשא מיד הם כולן חוזרין ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאיהם ואבותיהם הטעום”.

עד כאן לשונו של הרמב”ם, ונדמה לי שדבריו מדברים בעד עצמם.

אני מקווה שכעת ענייני הגאולה מובנים לך יותר. בכל מקרה, אם יש לך איזו שאלה – אשמח לענות ולהפנות אותך למקורות נוספים.

בניהו

akshiva1234@gmail.com>

יש לך מה להוסיף? זה בדיוק המקום:

תגובה אחת

 1. שואלת השאלה חושבת שהמשיח שאנחנו מצפים לו הוא יש”ו ימח שמו וזכרו.
  את צריכה לדעת שקראת את הדברים באתר נוצרי ובטח שתתבלבלי, כי יש להם המון סתירות.
  לטענתם הוא כבר הגיע ואכן יפה שאלת כי זה סותר איך העולם עדיין מקולקל אם כבר היתה הגאולה (חח)
  לפי היהדות המשיח עדיין לא הגיע, והוא יגיע כשהעולם יגיע לתיקונו ואז יביא את הגאולה!
  אנחנו לא יכולים עדיין לדעת מי הוא המשיח.
  אבל הוא יהיה מצאצאי דוד המלך, זרע לבית המלוכה שיתחדש שוב 🙂 במהרה בימינו אמן!
  יש הרבה נבואות על תקופת הגאולה שאת חלקן אנחנו ממש רואים עין בעין בימינו אנו.
  למשל – כתוב שהארץ תהיה שוממה ואז יתקבצו בה כל ישראל מכל ארצות גלותם ויבנו אותה מחדש – והלא זה מה שקרה במאה שנים אחרונות!!
  כתוב שיהיה שפע אבל עדיין הכל יעלה ביוקר – ובדיוק אנחנו בתקופת הפגנות של האפודות הצהובות על מחירי המוצרים הבסיסיים שרק עולים ועולים… מחירי הדירות בשמים…
  כתוב שתהיה הרבה חוצפה של צעירים למבוגרים – ואכן כמה משפטים אנחנו אומרים למורים או הורים שההורים שלנו רק דור אחד לפנינו לא העזו לומר?
  כתוב שכל מקום התועדות וגם ראשי העם יהיו לזנות – והיום אנחנו עדים לדור של חוסר צניעות הכי גדול שיש. שבכל מקום זה קיים ולגיטימי לדבר על דברים שהצנעיות יפה להם. והביגוד ברחובות מטרתו למשוך את העין כמה שיותר…
  ועוד ועוד. חבל שאני לא יודעת לכתוב לך את המקורות של הדברים, אבל קראתי את זה וזה ידוע לכולם.
  נקווה שממש כמו שהעץ רקוב לפני פריחתו הגדולה, כך אנחנו נמצאים רגע לפני הפריחה והגאולה 🙂 🙂

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

עוד שאלות באותו נושא:

אני אגיע לגהנום?
לאחרונה התחלתי לחשוש מאוד מכך שאגיע לגיהינום. אני חייב להבין כמה דברים-נכון שבסוף אף אחד לא באמת יודע מה זה, אני יודע שכל תיאורי האש וכו זהו מקור נוצרי ואצל היהודים זהו עונש יותר רוחני. אבל חייב לשאול- אני בסך הכל בן אדם שומר מצוות-אוכל כשר, מניח תפילין בבוקר, לא...
עקרון הסיבתיות - הסיבה הראשונית
אני לא יודע עד כמה אתם עוסקים בתחומי פילוסופיה כאלה אבל אשמח לשמוע את דעתכם בעניין, רציתי לשאול בנוגע לעקרון הסיבתיות. פילוסופים רבים טענו שעיקרון הסיבתיות לא נובע מהניסיון אלא מהתבונה ולכן אמור להיות שייך בכל מצב ומקום ואם כך משליכים זאת על הסיבה הראשונית ליקום וחוקי הטבע וכד’ ומגיעים...
עד מתי כל הניסיונות האלה?
אני בן 20, לפני 10 שנה אמא שלי חלתה למשך כשנתיים והבריאה ב”ה ,לפני 5 שנים אבא שלי חלה במחלה בערך שנה והבריא ב”ה ומאז היו עוד כמה סבבים.. ושבוע שעבר בן דוד שלי חייל נהרג במלחמה ואחרי כמה שעות אחותי היה לה הפלה, בראש אני יודע שהכל לטובה, אבל...
איזה ערך יש לאמונה שאסור לשאול עליה שאלות?
רציתי לשאול בנוגע לאיסור המובא בהלכה של קריאה בספרי מינים. לא פעם אנשים רוצים לבדוק את אמונתם ולכן מעיינים בצידו השני של המיתרס ולא דרך פילטר של אתרי חזרה בתשובה וכד’ (שהרי לא תמיד יודעים אם מביאים את הצד השני בצורה אמיתית ומדוייקת). ולא ברור לי, אם ההלכה מבקשת מהאדם...
איך אפשר להאמין שהכל לטובה?
רציתי לשאול. קודם כל רציתי להודות לה’ על בית משפחה ילדים אוכל בגדים כסף וכל מה שהיה נותן לי תודה על הבריאות אפילו שלפעמים יש לי זריקות או כדורים. רציתי רק לשאול. “כשם שמודים על הטוב יש להודות על הלא טוב” כי הכל לטובתנו. את זה הבנתי כבר. אבל זה...
אמונה, חוסר ביטחון וסוף העולם
אני אישה בשנות הארבעים נשואה ואמא. תמיד הייתי דתיה וב- 3 שנים האחרונות התחזקתי יותר יחד עם בעלי. לפני כשנתיים הייתי צריכה לעבור ניתוח גדול, ובעלי לקח על עצמו כיפה. ואני בהחלטה פזיזה של הרגע, לקחתי על עצמי כיסוי ראש! זה משהו שבחיים לא חשבתי שאקפיד כי המראה החיצוני והטיפוח...

עידכונים ותשובות בכל דרך שרק תרצו

באימייל
הזינו את כתובת המייל שלכם
בוואצאפ
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
בטלגרם
לחצו כדי להצטרף לקבוצה!
דילוג לתוכן